--=REKLAMA=--

System pomocy/Wprowadzenie

Z Joomla!WikiPL

Dokument ten opisuje system pomocy wprowadzony w Joomla 2.5. System pomocy w poprzednich wersjach był nieco inny i znacznie mniej wszechstronny. W szczególności serwerami pomocy mogły być tylko witryny Joomla. System pomocy w Joomla 1.5 i wcześniejszych wersjach jest udokumentowany gdzie indziej.

Po krótkim wprowadzeniu do systemu pomocy przedstawiamy, jak działa system pomocy, co zainteresuje wszystkich, choć napisane zostało z myślą o twórcach witryn, którzy muszą dostosować swoje instalacje do założeń projektowych.

Następnie przechodzimy do opisu, jak skonfigurować własny serwer pomocy, co zainteresuje zapewne tłumaczy, którzy chcą zlokalizować ekrany pomocy i programistów, którzy chcą zapewnić zintegrowaną pomoc dla swoich rozszerzeń.

Na koniec, bardziej szczegółowy opis, jak dodać obsługę pomocy do rozszerzeń przeznaczony jest głównie dla programistów.

Wprowadzenie do systemu pomocy Joomla

Joomla! zapewnia podręczny system pomocy użytkownikom zalogowanym do zaplecza administracyjnego. Zasadniczo pomocne informacje można uzyskać, klikając przycisk Pomoc znajdujący się w przyborniku umieszczonym zwykle w prawym górnym rogu wszystkich ekranów (zwróć uwagę, że pasek przybornika może się znajdować w innym miejscu, jeśli nie korzystasz z jednego z szablonów zaplecza dostarczonych w pakiecie instalacyjnym Joomla). Kliknięcie przycisku otwiera nowe okno lub kartę przeglądarki z informacjami istotnymi dla ekranu, na którym pomoc została przywołana.

Typowy pasek przybornika z przyciskiem pomocy wygląda tak:

16 witryna konf przybornik.png

Dodatkowo, klikając w górnym menu odnośnik na Pomoc -> Pomoc Joomla, zostanie wyświetlona lista tematów pomocy. Kliknięcie któregokolwiek z tytułów spowoduje wyswietlenie pomocnych informacji na tej samej stronie.

System pomocy może uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w ramach lokalnej instalacji Joomla lub ze zdalnego serwera pomocy. Jest w pełni wielojęzyczny i może być zlokalizowany za pomocą oficjalnych tłumaczeń albo dostarczenie swoich własnych informacji przesyłanych z niezależnego, np. firmowego serwera pomocy.

Twórcy niezależnych rozszerzeń mogą integrować informacje pomocne dla swoich komponentów. Informacje te mogą być dołączone do lokalnej struktury plików komponentu albo pobierane ze zdalnego serwera pomocy.

Ponadto, projektanci witryn mogą zastąpić dowolny lub wszystkie ekrany pomocy, aby w pełni spersonalizować konkretną instalację Joomla.

Zobacz także

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Help_system udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Chris_Davenport.
© Tłumaczenie: Zwiastun. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],