--=REKLAMA=--

System pomocy/Lokalne pliki pomocy

Z Joomla!WikiPL

Określenie "lokalne pliki pomocy" odnosi się do wszelkich plików pomocy, które są serwowane z poziomu samego systemu plików witryny internetowej, z której wywoływane są żądania pomocy. Lokalne pliki pomocy można zainstalować z poziomu dystrybucji Joomla lub pliku pakietu rozszerzenia. W teorii, w przypadku stosowania lokalnego systemu pomocy nie jest konieczny dostęp do publicznej sieci Internet, aby uzyskać ekrany pomocy. Dlatego też lokalny system pomocy jest użytecznym rozwiązaniem dla witryn, w których połączenie internetowe jest przerywane albo wręcz niedostępne, np. w bezpiecznej firmowej sieci intranetowej.

Pliki pomocy dla standardowej dystrybucji Joomla serwowane są z katalogu /administrator/help/ln-LN/ w lokalnym systemie plików Joomla, gdzie "ln-LN" to kod aktywnego języka zaplecza. W przypadku dodatkowo instalowanych komponentów niezależnych projektantów pliki systemu pomocy serwowane są zwykle z lokalnego systemu plików danego komponentu, domyślnie Zainstalowane komponenty innych firm będzie ogólnie służyć lokalnych plików pomocy z katalogu danego składnika wersji, domyślnie /administrator/components/com_mojkomponent/help/ln-LN/.

Aby lokalny system pomocy działał, konieczne jest zapewnienie dla każdego klucza referencyjnego systemu pomocy odpowiedniego pliku w odpowiednim katalogu pomocy lokalnej. Nazwa każdego pliku musi być poprawnym kluczem referencyjnym po zlokalizowaniu (przetlumaczeniu) w systemie językowym Joomla. Na przykład, ekran pomocy związany z zarządzaniem artykułami ma ustalony znacznik "JHELP_CONTENT_ARTICLE_MANAGER". Jeśli aktualnym językiem zaplecza jest angielski w wersji brytyjskiej, to znacznik można zobaczyć w plikach językowych en-GB. Plik językowy en-GB.ini zawiera następującą pary klucz-wartość:

JHELP_CONTENT_ARTICLE_MANAGER="Content_Article_Manager"

System pomocy będzie szukał pliku o nazwie albo "Content_Article_Manager.html" lub "Content_Article_Manager.xml" w katalogu /administrator/help/en-GB.

Jeśli aktualnym językiem zaplecza będzie język polski, to wartość dla klucza JHELP_CONTENT_ARTICLE_MANAGER odczytujemy z pliku językowego pl-PL.ini:

JHELP_CONTENT_ARTICLE_MANAGER="Artykuły_Artykuły"

System pomocy będzie w tym przypadku szukać pliku “ Artykuły_Artykuły.html” lub pliku „Artykuły_Artykuły.xml” w katalogu /administrator/help/pl=PL. Zauważ, że w nazwach plików występują polskie znaki, co może powodować problemy z odczytywaniem plików na serwerze. W takim przypadku należałoby nadpisać tłumaczenia wszystkich kluczy definiujących nazwy plików pomocy, zamieniając w nich polskie znaki na odpowiedniki, np. a zamiast ą, s, zamiast ś, itd.

Należy podkreślić jeszcze, że ponieważ pliki pomocy mogą korzystać z rozszerzenia .xml, to można napisać ekrany pomocy korzystając z dowolnego dialektu XML, w tym formatu DocBook XM. Wystarczy dodać odpowiedni arkusz stylów do odpowiedniego przetworzenia elementów XML.

Obszar zaplecza zostanie wypełniony wyłącznie przez lokalne pliki pomocy.


© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Help_system/Local_help_files udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Davenport Chris Davenport.
© Tłumaczenie: Zwiastun. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],