--=REKLAMA=--

JEvents/Konfiguracja komponentu

Z Joomla!WikiPL

< Nowe wydarzenie

Konfiguracja komponentu nie sprawi nikomu klopotu. Wiele opcji objaśniono na tyle dokładnie w pomocy kontekstowej, że nie powinny budzić wątpliwości. Ciekawostką wynikającą z historycznych zaszłości jest, że panelu konfiguracyjnym komponentu można dokonać również ustawień dwóch modułów – modułu Mini kalendarz i modułu Aktualne terminy. W konfiguracji modułów natomiast można określić, które z ustawień będą zastosowane.

Jevents add events.png

Po wybraniu z menu zaplecza pozycji Komponenty - > Wydarzenia -> Konfiguracja otwiera się edytor z sześcioma kartami:

 • Komponent: zawiera ustawienia dotyczące komponentu
 • Kalendarz: zawiera ustawienia dotyczące modułu Mini kalendarz
 • Aktualne terminy: zawiera ustawienia dotyczące modułu Aktualne terminy
 • CSS: umożliwia podgląd i zmiany arkusza stylów
 • Dymek: zawiera ustawienia okna informacyjnego, wyświetlającego szczegóły wydarzenia
 • O JEvents: zawiera informacje o komponencie i dziennik zmian

Na każdej karcie dysponujemy przyciskiem Przywróć domyślne [Reset to default], który umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych, jak po instalacji komponentu. Warto skorzystać z tego przycisku zawsze, gdy dokonane przez nas ustawienia powodują niezrozumiałe problemy, których nie udaje się rozwiązać. Komponent Pierwsza z kart gromadzi niemal wszystkie opcje kontrolujace zachowanie się komponentu (wyodrębniono z nich jedynie na przedostatniej karcie ustawienia okna informacyjnego.

 • E-mail administratora [Admin Mail]: Wpisz adres poczty elektroniczej, na który system będzie przesylać powiadomienia o dodaniu nowych wpisów i zmianach dokonanych ze strony frontowej
 • Uprawnienia [Access]: Ustal, kto ma prawo dodawać wydarzenia w interfejsie redakcyjnym strony frontowej: wszyscy zarejestrowani, tylko użytkownicy z prawami specjalnymi i wyższymi, wszyscy odwiedzający witrynę.
 • Prawo publikacji na frontowej [Publish from Frontend]: Ustal, kto ma prawo publikować dodane wydarzenia w interfejsie redakcyjnym strony frontowej: wszyscy zarejestrowani, użytkownicy z prawami specjalnymi - od autorów [authors] wzwyż, od redaktorów [editors] wzwyż, od wydawców [publishers] wzwyż, od operatorów [managers] wzwyż, tylko administratorzy i głowny administrator,
 • Pierwszy dzień tygodnia [First Day]: Ustal, od którego dnia rozpoczynać tydzień – od niedzieli lub poniedziałeku.
 • Pokaż mail autora [View mail]: Zaznacz Tak, aby wyświetlać adres email autora wpisu.
 • Pokaż autora [View "By"]: Zaznacz Tak, aby wyświetlać nazwę autora wpisu.
 • Pokaż ilość odsłon [View "Hits"]: Zaznacz Tak, aby wyświetlać ilość odsłon.
 • Pokaż cykliczne i czas trwania [View Repeat and time]: Zaznacz Tak, aby wyświetlać wszystkie wydarzenia powtarzalne i czas ich trwania. Wydarzenia cykliczne będą wyświetlane
 • Pokaż wszystkie powtarzalne zdarzenia w widoku roku [Show All Repeat Events in Year List]: Zaznacz Tak, aby w widoku roku wyświetlać wszystkie wydarzenia cykliczne i czas ich trwania
 • Ukryj widok Kategorie (gdy wyświetlany jest moduł Legenda) [Hide "See By Categories" (appropriate if events legend module is visible)]: Zaznacz Tak, aby nie wyświetlać widoku Kategorie, jeśli wyświetlany jest moduł Wydarzenia - legenda
 • Pokaż stopkę z Copyright [Show Copyright Footer]: Zaznacz Tak, aby wyświetlać stopkę z informacją o prawach autorskich i odnośnikiem do witryny projektu.
 • Format daty [Date Format]: dd-MM- rrrr (French-English), MM, dd-rrrr (US), rrrr, MM-dd (Continental - German): zaznacz jeden z trzech możliwych formatów wyświetlania daty.
 • Format 12-godzinny [Use 12hr time Format]: Czas może być wyświetlany w systemie 12- i 24 godzinnym. Ustal, który format chcesz zastosować. Jeśli zastosujesz system 12-godzinny, pamiętaj, aby przy każdym wydarzeniu, w którym określasz godzinę rozpoczęcia i zakończenia, oznaczyć także porę dnia. Wygodniejsze jest korzystanie z formatu 24-godzinnego
 • Używaj ikon w pasku nawigacji [Use new Icon Navigation bar]: Zaznacz Tak, aby w pasku nawigacji kalendarza wyświetlać przyciski graficzne: Miesiąc (kalendarz), Dzień, Tydzień, Miesiąc (wykaz), Rok, Kategorie, Szukaj.
 • Kolor strzałek [Navigation Bar Color]: Ustal kolor strzałek – odnośników graficznych umożliwiających przemieszczanie się między kolejnymi dniami, tygodniami, miesiącami. Masz do dyspozycji pięć kolorów: zielony, pomarańczowy, niebieski, szary, żółty.
 • Strona startowa [Start Page]: Ustal wygląd strony startowej komponentu – kalendarz miesiąca, lista wydarzeń w bieżącym dniu, w bieżącym tygodniu, w bieżącym miesiącu, w bieżącym roku, kategorie, rozszerzone wyszukiwanie.
 • Ilość wydarzeń [No. of Events]: Ustal ilość wydarzeń na stronie w widoku tygodnia, miesiąca i roku
 • Prosty terminarz [Use Simple]: Zaznacz Tak, aby na stronie startowej komponentu wyświetlać kalendarz w uproszczonej formie (bez powtarzania wydarzeń cyklicznych).
 • Domyślny kolor [Default Event Color]: Ustal, kolor tła sygnalizującego wydarzenie: losowy, żaden, kolor kategorii.
 • 'Reguły stosowania kolorów [Event color rule]: Wybierz jedną z reguł stosowania kolorów. Dysponujesz trzema opcjami: Oznaczanie wydarzeń specyficznym kolorem podczas edycji na stronie frontowej i na zapleczu, oznaczanie wydarzeń specyficznym kolorem tła tylko na zapleczu – na stronie frontowej próbnik koloru nie będzie dostępny, oznaczanie wydarzeń tylko kolorem tła ustalonym dla kategorii.
 • Długość tytułu [Titlelength]: Wpisz ilość znaków, jaka maksymalnie może być wyświetlana w tytule wydarzenia. Jeśli tytuł będzie dłuższy, zostanie skrócony.
 • Maks. wydarzeń [Max. Events]: Określ, maksymalną ilość wydarzeń w jednym dniu wyświetlanych w widoku miesiąca jako tekst. Ilość zbyt wysoka może spowodować zniekształcenie układu strony. Pozostałe wydarzenia będą sygnalizowane ikonami.. Wpisz 0, aby wszystkie wydarzenia sygnalizować ikonami.
 • Pokaż datę rozpoczęcia [Show starttime]: Zaznacz Tak, aby w widoku miesiąca wyświetlać datę rozpoczęcia wydarzenia.

Kalendarz

Ustawienia na tej karcie dotyczą wyłącznie modułu Mini kalendarz [Events Calendar]. W konfiguracji modułu można zdecydować, które ustawienia – w konfiguracji komponentu, czy w konfiguracji modułu zostaną zastosowane na witrynie. Ustawienia na tej karcie omawiamy w dalszej części.

Aktualne terminy

Ustawienia na tej karcie dotyczą wyłącznie modułu Aktualne terminy [Latest/Upcoming Events]. W konfiguracji modułu można zdecydować, które ustawienia – w konfiguracji komponentu, czy w konfiguracji modułu zostaną zastosowane na witrynie. Jak poprzednio, ustawienia na tej karcie również omawiamy w opisie modułu Aktualne terminy.

Dymek – okno informacyjne

Na tej karcie ustawiasz wygląd okna informacyjnego wyświetlanego w widoku miesiąca, gdy wskaźnik myszki znajduje się nad tytułem bądź ikoną sygnalizującą wydarzenie

 • Tło jak tło wydarzenia [Same background as event]: Ustaw Nie, aby zastosować kolor domyślny, Tak, aby wyświetlać informacje na takim tle, jak ustawione dla wydarzenia.
 • Wyrównanie w poziomie [Horizontal Position]: Określ położenie okna w stosunku do tekstu informacji w kalendarzu - z lewej, w środku, z prawej strony.
 • Wyrównanie w pionie [Vertical Position]: Określ położenie okna w stosunku do tekstu informacji w kalendarzu – poniżej bądź powyżej.
 • Cieniowanie [Shadow]: Ustaw Tak, aby dodać efekt cieniowania.
 • Lewa [Left]: Ustaw Tak, aby cień pojawiał się z lewej strony.
 • Poniżej [Above] : Ustaw Tak, aby cień pojawiał się z prawej strony


Moduł: Mini kalendarz >


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],