--=REKLAMA=--

JEvents/Moduł Mini kalendarz

Z Joomla!WikiPL

< Konfiguracja komponentu

Moduł wyświetla kalendarzyk bieżącego miesiąca z odnośnikami do zdarzeń (nazwy zdarzeń są łączami). Może również wyświetlać kalendarz poprzedniego i następnego miesiąca. Kontrolę nad sposobem i zakresem publikowanych informacji umożliwia zestaw fakultatywnych parametrów ustawianych w opcjach konfiguracyjnych komponentu i edytorze właściwości modułu. Moduł Mini kalendarz [Events Calendar] jest zawsze dostępny w dziale plików JoomlaCode pod adresem: Events Calendar. Umieszczono go również w pakiecie JEvents, dostępnym pod tym samym adresem. Po zainstalowaniu jednym ze standardowych w Joomla! sposobów moduł trzeba opublikować. Uwaga: W tej informacji przedstawiamy najpierw ustawienia parametrów w konfiguracji komponentu Wydarzenia [JEvents], a następnie szczegóły konfiguracyjne ustawiane w edytorze modułu po wybraniu menu Moduły - Moduły witryny -> Mini kalendarz [Events Calendar].

W konfiguracji modułu można określić, które z ustawień będą zastosowane – czy poczynione w konfiguracji komponentu, czy w konfiguracji modułu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 We wcześniejszych wersjach ustawienia dokonane dla modułu były domyślnymi. Ich priorytet był wyższy, niż jakichkolwiek ustawień dokonanych w konfiguracji komponentu!

Prezentacja informacji

Moduł generuje kod HTML wyświetlający w ustalonej pozycji na wybranych stronach witryny terminarzyk aktualnego miesiąca i ewentualnie poprzedniego i następnego miesiąca bezwarunkowo – zawsze lub warunkowo - zależnie od tego, czy wpisano do kalendarza i opublikowano jakieś zdarzenia. Ilość dni poprzedniego i następnego miesiąca również może być ustawiana w konfiguracji.

Parametry modułu

Kontrolę nad sposobem i zakresem publikowanych informacji umożliwia zestaw następujących fakultatywnych parametrów ustawianych w panelu administracyjnym.

Ustawienia w konfiguracji komponentu

 • Wyświetlaj poprzedni miesiąc [Display Last Month]: masz do wyboru pięć możliwości:
  • Brak: ustawienie domyślne - kalendarz poprzedniego miesiąca nie będzie wyświetlany.
  • Zawsze: kalendarz poprzedniego miesiąca będzie zawsze wyświetlany.
  • Tak - przez R pierwszych dni bieżącego miesiąca: zawsze wyświetla kalendarz poprzedniego miesiąca, gdy ilość dni oznaczona parametrem R jest większa, niż numer bieżącego dnia. Jeśli r wynosi np. 10, to 11 stycznia nie będzie już wyświetlany terminarz grudniowy.
  • Tak - przez R pierwszych dni, gdy są zdarzenia: wyświetla kalendarz poprzedniego miesiąca tylko wówczas, gdy w R dniach znajdują się opublikowane wydarzenia. Przestaje wyświetlać kalendarz poprzedniego miesiąca w następnym po R dniu aktualnego miesiąca.
  • Zawsze - gdy są zdarzenia: wyświetla kalendarz poprzedniego miesiąca tylko wówczas, gdy w poprzednim miesiącu odnotowane są zdarzenia.
 • Dni R [Day in Current Month to Stop]: Ustal, przez ile dni bieżącego miesiąca wyświetlać kalendarz poprzedniego miesiąca.
 • Wyświetlaj następny miesiąc [Display Next Month]: masz do wyboru sześć możliwości:
  • Brak: ustawienie domyślne - kalendarz następnego miesiąca nie będzie wyświetlany.
  • Zawsze: kalendarz następnego miesiąca będzie zawsze wyświetlany.
  • Tak - od R dnia bieżącego miesiąca: zawsze wyświetla kalendarz następnego miesiąca. Wyświetlanie kalendarza następnego miesiąca rozpoczyna w R dniu bieżącego miesiąca. Jeśli r wynosi np. 20, to 21 grudnia będzie już wyświetlany terminarz styczniowy.
  • Tak od R dnia, gdy są zdarzenia: kalendarz następnego miesiąca wyświetla tylko wówczas, gdy w R dniach następnego miesiąca znajdują się opublikowane wydarzenia. Przestaje wyświetlać kalendarz poprzedniego miesiąca w następnym po R dniu aktualnego miesiąca.
  • Zawsze - gdy są zdarzenia: wyświetla kalendarz poprzedniego miesiąca tylko wówczas, gdy w poprzednim miesiącu odnotowane są zdarzenia.
  • Tak, aby wyświetlać kalendarz poprzedniego miesiąca od R dnia bieżącego miesiąca albo Tak, aby wyświetlać kalendarz od R dnia bieżącego miesiąca, tylko wówczas, gdy w kolejnych dniach następnego miesiąca są odnotowane zdarzenia, Zawsze, ale tylko wówczas, gdy w następnym miesiącu odnotowane są zdarzenia.
 • Dni R [Days left in Current Month to Start]: Ustal, od którego dnia bieżącego miesiąca wyświetlać kalendarz następnego miesiąca.

Ustawienia w konfiguracji modułu

W parametrach modułu, do których przejdziesz wybierając w menu zaplecza Moduły → Mini kalendarz [Modules → Events Calendar], dysponujesz – obok wymienionych - dodatkowymi opcjami:

 • Włącz CSS Events Cal: Zaznacz Tak, aby zastosować do wyświetlania modułu arkusz stylów dołączony do modułu. To rozwiązanie nie jest zalecane. Właściwszym jest skopiowanie CSS i wklejenie do arkusza stylów szablonu - pliku template_css.css.
 • Schowek: Zaznacz Tak, aby moduł korzystał z tymczasowej pamięci podręcznej (cache) - przyspiesza wczytywanie stron przez przeglądarki użytkowników.
 • Przyrostek klasy CSS modułu: W arkuszu CSS możesz stworzyć klasę table.moduletable-przyrostek lub klasę .module-przyrostek, aby zastosować styl specyficzny dla tego modułu. Wpisz przyrostek (wszystkie znaki włącznie z myślnikiem!).
 • Zdarzenia z wszystkich kategorii: Pokaż zdarzenia z wszystkich kategorii.
 • Ustalone kategorie: Pokaż tylko zdarzenia z wybranych kategorii – należy wpisać ID kategorii, oddzielając je przecinkami.
 • Dodatkowa kategoria: Włącz również zdarzenia z dodatkowej kategorii (w kolejnych polach można dopisać kolejne ID kategorie).
 • Odnośniki w nagłówku: Ustaw poniżej format wyświetlania nagłówka.
 • Tytuły odnośnikami: Wyświetla tytuły zdarzeń jako odnośniki do strony ze szczegółami generowanymi przez komponent Jevents Nie pokazuj Jako odnośnik Jako zwykły tekst.
 • Poprz. rok: Pokaż odnośnik do poprzedniego roku (z lewej strony tytułu - odnośnik otwiera listę wydarzeń w poprzednim roku).
 • Poprz. mies: Pokaż odnośnik do poprzedniego miesiąca (z lewej strony tytułu - odnośnik otwiera listę wydarzeń w poprzednim miesiącu).
 • Bież. mies: Pokaż odnośnik do bieżącego miesiąca (pośrodku tytułu - odnośnik otwiera listę wydarzeń w bieżącym miesiącu).
 • Bież. rok: Pokaż odnośnik do bieżącego roku (pośrodku tytułu - odnośnik otwiera listę wydarzeń w bieżącym roku).
 • Nast. mies.: Pokaż odnośnik do następnego miesiąca (z prawej strony tytułu - odnośnik otwiera listę wydarzeń w następnym miesiącu).
 • Nast. rok: Pokaż odnośnik do następnego roku (z prawej strony tytułu - odnośnik otwiera listę wydarzeń w następnym roku).
 • Ustawienia rozszerzone: Następujące ustawienia przeznaczone są tylko dla użytkowników zaawansowanych.
 • Docelowe Itemid menu: Wpisz Itemid pozycji menu do strony docelowej.


Moduł Aktualne terminy >

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],