--=REKLAMA=--

Formularz kontaktowy aiContactSafe/Szablon listu

Z Joomla!WikiPL

Wizualne uporządkowanie otrzymywanych od użytkowników informacji może być nieistotne w przypadku prostych formularzy, za pomocą których respondenci przekazują kilka wiadomości. Ale w przypadku formularzy rozbudowanych pożądane może być sformatowanie listów tak, aby ułatwić ich przeglądanie. Przewidując tę potrzebę, projektant komponentu umożliwił zaprojektowanie i obsługę własnych szablonów listów z wiadomościami.

Kod PHP definiujacy układ listu

<?php
/**
 * @version     $Id$ 2.0.7 0
 * @package     Joomla
 * @copyright   Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
 * @license     GNU/GPL, see LICENSE.php
 */
 
// no direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// nie usuwaj niczego powyzej tego tekstu
 
// wszystkie informacje z formularza kontaktowego przechowywane są w tablicy "$fields" (włacznie z wartościami w fld_value)
 
// użyj instrukcji <?php echo $fields['nazwa_pola']->fld_value; ? >, aby wyświetlić wartość pola "nazwa_pola" (usuń spację między "?" oraz ">" )
?>
 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
	<?php foreach($fields as $field) { ?>
		<tr>
			<td><span <?php echo $field->label_message_parameters; ?> > <?php echo $field->field_label_message; ?></span></td>
			<td> </td>
			<td> <?php echo ($field->field_type == 'FL')?$field->fld_link:$field->fld_value; ?></td>
		</tr>
	<?php } ?>
</table>


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],