--=REKLAMA=--

Formularz kontaktowy aiContactSafe/Załączniki

Z Joomla!WikiPL

Opis

Na stronie Załączniki wyświetlana jest lista wszystkich plików dołączone do wiadomości przesyłanych za pomocą formularzy stworzonych w aiContactSafe. Skorzystaj z przybornika, aby usunąć niepotrzebne pliki.

Zdjęcie ekranu

Aics attachments list.png

Informacje o plikach załączników

W kolumnach wykazu załączników znajdują się następujące informacje:

  • Plik: kliknij, aby pobrać plik i zapisać na dysku swojego komputera
  • Nazwa: nazwa nadawcy
  • Adres email: adres nadawcy
  • Temat: temat wiadomości, do której dołączono plik
  • IP nadawcy: adres IP, z którego została przesłana wiadomość z załącznikiem
  • Stan: informacja, czy plik został wysłany i odnotowany w bazie danych (OK ), plik został dołączony i odnotowany w bazie danych, ale wiadomość nie została jeszcze wysłana, plik nie został odnotowany w bazie danych albo, że pliku nie ma na serwerze.
  • ID:
  • Data dodania:

Nad tabelą z wykazem masz przybory umożliwiające filtrowanie plików. Wpisz część lub całą nazwę pliku i kliknij "Idź", by przefiltrować pliki. Aby usunąć filtr, kliknij "Wyczyść".

Kliknij tytuł kolumny w wierszu nagłówkowym, aby uporządkować wiersze rosnąco lub malejąco wg kryterium określonego tytułem kolumny. Kliknij po raz drugi, aby odwrócić kolejność. Kliknij "Wyczyść", aby przywrócić kolejność domyślną.

Pobierz lub usuń

Załączone do wiadomości pliki można pozostawić na serwerze, pobrać na własny komputer albo usunąć. Aby pobrać plik załącznika i zapisać go na własnym komputerze, wystarczy kliknąć nazwę pliku w pierwszej kolumnie wykazu. Aby usunąć jeden lub więcej plików, zaznacz pole wyboru obok plików które chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń w przyborniku, a następnie potwierdź zamiar usunięcia plików. Jeśli potwierdzisz, pliki zostaną trwale usunięte z serwera. Tej operacji nie da się już cofnąć. Aby zaznaczyć wszystkie pliki na jednej stronie wykazu, zaznacz pole wyboru w nagłówku.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],