--=REKLAMA=--

Formularz kontaktowy aiContactSafe/CSS profilu

Z Joomla!WikiPL

Kod CSS formatujący profil

/* 
  align - margin
  make sure you have the corect aiContactSafe_mainbody_1 set everywhere on this CSS code
  the number following aiContactSafe_mainbody_ is the id of the profile
  if not properly set, the changes affecting this tag will not take effect
*/
 
/* display into the center of the page */
div#aiContactSafe_mainbody_1 {
  margin-left:auto;
  margin-right:auto;
}
 
/*
Ustawienia szerokosci kontrolek
Aby ustawić szerokosc - okresl reguły dla wybranych selektorow
 
// Textbox - pole tekstowe
div#aiContactSafe_mainbody_1 input#nume_field {}
// Combobox - rozwijalna lista wyboru
div#aiContactSafe_mainbody_1 select#nume_field {}
// Editbox - obszar tekstowy
div#aiContactSafe_mainbody_1 textarea#nume_field {}
// Checkbox - List: lista pól wyboru
div#aiContactSafe_mainbody_1 input.nume_field {}
// Radio - List: list opcji (przycisków radiowych)
div#aiContactSafe_mainbody_1 input.nume_field {}
// Date 
nie modyfikuj szerokości
// Email
div#aiContactSafe_mainbody_1 input#nume_field {}
// Email - List: Lista adresów email
div#aiContactSafe_mainbody_1 select#nume_field {}
// Joomla Contacts - Kontakty Joomla
div#aiContactSafe_mainbody_1 select#nume_field {}
// Joomla Users - Użytkownicy Joomla
div#aiContactSafe_mainbody_1 select#nume_field {}
// SOBI2 Entries - Wpisy SOBI2
div#aiContactSafe_mainbody_1 select#nume_field {}
// Hidden
niczego nie ustawiamy
// Separator
div#aiContactSafe_mainbody_1 div#sp_nume_field {}
// File 
Tylko zlozone rozwiazanie umożliwia odpowiednie ustawienie
// Number - Liczba
div#aiContactSafe_mainbody_1 input#nume_field
// Hidden Email - 
niczego nie ustawiamy
 
*/
 
div#aiContactSafe_mainbody_1 input#aics_name {
  width:240px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 input#aics_email {
  width:240px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 input#aics_phone {
  width:240px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 input#aics_subject {
  width:240px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 textarea#aics_message {
  width:240px;
  height:80px;
}
 
/* set the way labels and fields are displayed */
div#aiContactSafe_mainbody_1 div.aiContactSafe_row {
  clear:both;
  padding:2px 0px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 div.aiContactSafe_contact_form_field_label_left {
  float:left;
  padding:0px 3px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 div.aiContactSafe_contact_form_field_left {
  float:left;
  padding:0px 3px;
}
 
div#aiContactSafe_mainbody_1 div.aiContactSafe_contact_form_field_label_right {
  float:left;
  padding:1px 3px;
  margin-top:2px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 div.aiContactSafe_contact_form_field_right {
  float:right;
  padding:1px 3px;
}
 
/* center the contact form */
div#aiContactSafe_mainbody_1 #aiContactSafeForm {
  margin-left:auto;
  margin-right:auto;
}
 
/* set the space between the notification for the required fields to the contact form */
div#aiContactSafe_mainbody_1 div#aiContactSafe_info {
  margin-bottom:10px;
}
 
/* set the div containing the captcha */
div#aiContactSafe_mainbody_1 div#div_captcha {
  clear:both;
  text-align:left;
  margin:5px 0px;
  padding-top:10px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 div#div_captcha_info {
  margin-bottom:5px;
}
 
/* set the way the text counting the characters in the edit box */
div#aiContactSafe_mainbody_1 div.countdown_div {
  font-size:9px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 input.countdown_editbox {
  font-size:9px;
  text-align:center;
  border:none;
  overflow:visible;
  background:transparent;
}
 
/* set the cells containig the contact form and the contact information */
div#aiContactSafe_mainbody_1 table#aiContactSafeForm td, div#aiContactSafe_mainbody_1 div#aiContactSafeForm {
  padding:5px;
  vertical-align:top;
}
 
/* modify the cursor of the labels to let the user know they can click on them */
div#aiContactSafe_mainbody_1 label {
  cursor:pointer;
}
/* set the label tag containing the character that marks the required fields */
div#aiContactSafe_mainbody_1 label.required_field {
  text-align:left;
  vertical-align:top;
  margin-left:5px;
}
 
/* hide the hidden rows */
div#aiContactSafe_mainbody_1 div.aiContactSafe_row_hidden {
  display:none;
}
 
/* make the buttons higher */
div#aiContactSafe_mainbody_1 div#aiContactSafeBtns input {
  padding:5px;
  margin:0px;
}
 
/* set the way the date is displayed */
div#aiContactSafe_mainbody_1 table.aiContactSafe_date td {
  padding:0px 0px 0px 0px;
  vertical-align:middle;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 table.aiContactSafe_date td select {
  margin:0px 2px 0px 0px;
}
 
/* set the space between field sufix and the field and between the field prefix and the field */
div#aiContactSafe_mainbody_1 span.aiContactSafe_sufix {
  margin-right:3px;
}
div#aiContactSafe_mainbody_1 span.aiContactSafe_prefix {
  margin-left:3px;
}


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],