--=REKLAMA=--

Dostosowanie modułu Logowanie

Z Joomla!WikiPL

Do czego służy moduł Logowanie?

15 login module example.png

Moduł Logowanie [Login Form] wyświetla formularz logowania oraz łącza do stron: Nie pamiętasz nazwy (Przypomnienie nazwy użytkownika), Nie pamiętasz hasła? (Nowe hasło), Załóż swoje konto (Rejestracja). Przykład modułu przedstawia ilustracja obok.

Gdy użytkownik wpisze poprawną nazwę i hasło, otrzymuje dostęp do dodatkowych zasobów witryny. O tym, jak skonfigurować dodatkowe zasoby, piszemy oddzielnie. Zapoznaj się Ograniczanie dostępu użytkowników do zasobów witryny, aby uzyskać więcej informacji.

Po zalogowaniu się użytkownika, w module widoczny jest odnośnik Wyloguj. Użytkownik może się wylogować sam albo - w przypadku bezczynności dłuższej niż określony w konfiguracji czas trwania sesji - zostanie wylogowany automatycznie.

Aby moduł Logowanie był widoczny na stronach witryny, musi być włączony i przypisany przynajmniej do jednej strony.

Wygląd modułu i jego położenie na stronie zależą od stylu pozycji modułu, do której moduł zostanie przypisany.

Możliwe jest także umieszczenie formularza logowania jako głównej treści strony, ukazującej się po wybraniu pozycji w menu witryny. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Układ typu: Zaloguj - Wyloguj.

Jak skonfigurować moduł Logowanie

Aby zmienić ustawienia kontrolujące informacje wyświetlane w module Logowanie i inne aspekty zachowania modułu:

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Z menu zaplecza wybierz pozycje Rozszerzenia → Moduły [Extensions → Module Manager].
 3. Znajdź na liście modułów Logowanie [Login Form]. Jeśli lista zajmuje wiele stron, a moduł jest niewidoczny, skorzystaj z filtra nazwy albo filtra typu. Aby skorzystać z filtra nazwy, wpisz w polu Filtruj po lewej stronie nad tabelą fragment nazwy, np. log i naciśnij przycisk Idź. Aby skorzystać z filtra typu, zaznacz na rozwijanej liście pozycję "mod_login" (lista uporządkowana jest alfabetycznie).
 4. Naciśnij nazwę modułu Logowanie [Login Form] albo zaznacz pole wyboru przy nazwie i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień [Edit].
 5. Przejdziesz na stronę edytora modułu, na której znajdują się trzy sekcje: Szczegóły, Przypisanie do pozycji menu oaz Parametry.
 6. Wprowadź zmiany, jakich chcesz dokonać.
 7. Naciśnij w przyborniku przycisk Zapisz [Save] albo Zastosuj [Apply]:
  • Zapisz [Save]: zapisuje zmiany i przenosi z powrotem na stronę listy modułów.
  • Zastosuj [Apply]: zapisuje ustawienia, ale nie zamyka edytora, umożliwiając kontynuowanie pracy.
 8. Upewnij się, że zmiany zostały zachowane:


Jak włączyć modułu Logowanie

Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom dostęp do dodatkowych zasobów witryny po zalogowaniu się, musisz włączyć moduł Logowanie albo udostępnić formularz Logowanie za pomocą odnośnika w menu.

Aby włączyć moduł Logowanie, zaznacz przy szczególe Włączony pole opcji Tak w edytorze modułu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Zmiana ustawień modułu Logowanie.

Jak umieścić moduł Logowanie na wybranych stronach witryny

Moduł Logowanie można wyświetlać na jednej lub wielu stronach witryny, przypisując go do wybranych pozycji menu. Przypisania modułu do pozycji menu dokonujemy w edytorze modułu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Zmiana ustawień modułu Logowanie.

Aby przypisać moduł do pozycji menu i powiązanych z tą pozycją stron Joomla!:

 • Pozycje menu [Menus]: zaznacz jedną z trzech opcji:
  • Wszystkie [All]: moduł będzie wyświetlany na wszystkich stronach witryny, jeśli zostanie włączony.
  • Brak [None]: moduł nie będzie widoczny na żadnej stronie, nawet jeśli zostanie włączony.
  • Wybrane [Select Menu Item(s)]: moduł będzie widoczny tylko na stronach dostępnych po wybraniu zaznaczonych pozycji menu.
 • Pozycje wybrane [Menu Selection]: jeśli wcześniej zaznaczysz Wybrane, ustal, na których stronach wyświetlać moduł. Sposób zaznaczania opisano poniżej:
  • Aby zaznaczyć wiele kolejno występujących po sobie pozycji, przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij wybrane pozycje wskaźnikiem myszki.
  • Aby zaznaczyć wiele pozycji, ale nie występujących kolejno po sobie, przytrzymaj klawisz [CTRL] i klikaj wybrane pozycje wskaźnikiem myszki.
  • Aby usunąć zaznaczenie pojedynczych pozycji, przytrzymaj klawisz [CTRL] i klikaj wybrane pozycje wskaźnikiem myszki.
  • Jeśli chcesz prezentować moduł na większości stron, możesz też wcześniej zaznaczyć wszystkie pozycje (zaznacz pole wyboru Wszystkie powyżej), a następnie - przytrzymując klawisz [CTRL], klikaj nazwy pozycji, które chcesz wyłączyć.

Uwaga:: W komputerach z systemem Mac OS zamiast klawisza [CTRL] użyj klawisza [Command].

Ostateczną decyzję o umieszczeniu poszczególnych modułów menu na stronach serwisu można podjąć dopiero wówczas, gdy utworzone zostaną wszystkie menu, a w nich wszystkie pozycje menu.

Jak dostosować zawartość modułu Logowanie do własnych potrzeb

Treści modułu Logowanie można dostosować do swoich wymagań w edytorze modułu. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, przeczytaj Zmiana ustawień modułu Logowanie. W edytorze można zmodyfikować następujące własności modułu Logowanie - szczegóły i parametry prezentacji

 • Tytuł [Title]: standardowo Logowanie [Login Form], ale można go swobodnie zmieniać.
 • Pokaż tytuł [Show Title]:
  • Jeśli Tak, wyświetli tytuł nad treścią modułu w nagłówku tabeli otaczającej moduł albo jako nagłówek (np. h3) - zależnie od stylu pozycji modułu
  • Jeśli Nie, tytuł nie będzie wyświetlany
 • Wprowadzenie [Pre-text]: tekst wyświetlany po nazwie modułu lub kod HTML generujący zaprojektowaną zawartość. Może to być tekst informujący, do czego służy ten moduł, ale także np. odnośnik do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
 • Zakończenie [Post-text]: tekst wyświetlany pod treścią modułu lub kod HTML generujący zaprojektowaną treść.
 • Pozdrowienie [Greeting]: zwięzły tekst pozdrowienia - standardowo jest to słowo Witaj i nazwa lub login użytkownika, np. Witaj, admin.
  • Jeśli Pokaż, po zalogowaniu się pozdrowienie będzie wyświetlone w module pod tytułem
  • Jeśli Ukryj, pozdrowienie nie będzie wyświetlane
 • Nazwa czy login [Name/Username]: decyduje, co będzie wyświetlane w pozdrowieniu: nazwa własna - imię, nazwisko czy login.

Dodatkowo w konfiguracji globalnej można zdecydować o wyświetlaniu w module odnośnika Zarejestruj się. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, przeczytaj Zmiana ustawień zasad rejestracji użytkowników.


Plik:Przyklad.jpg

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],