--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.menus.edit.15

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Screen.menus.edit.15)

Spis treści

Gdzie to jest

Aby utworzyć nową pozycję w menu albo zmienić właściwości istniejącego odnośnika, przejdź na stronę Projektant pozycji menu wybranego menu, a następnie z paska narzędzi wybierz przycisk Utwórz.

Opis

Na tej stronie określisz typ pozycji menu dla dowolnego odnośnika w menu. Typ pozycji menu decyduje o sposobie prezentacji materiałów wyświetlanych na stronach witryny po wybraniu przez użytkownika odnośnika z menu.

Zrzut ekranu

15 mnu 01 sel type.png

Uwaga: Jeśli zainstalujesz więcej rozszerzeń Joomla!, to rozszerzenia te mogą dodać nowe typy pozycji menu. W takim przypadku lista w Twojej instalacji będzie się różnić od jej wyglądu na ilustracji powyżej.

Typy pozycji menu

Typy pozycji menu podzielone są na 4 grupy: łącza wewnętrzne, łącza zewnętrzne, separator i alias.

Łącza wewnętrzne prowadzą do stron w Twojej witrynie. Łącza zewnętrzne umożliwiają stworzenie odnośników do zasobów zewnętrznych. Separator stosowany jest do umieszczenia w menu graficznego lub tekstowego przerywnika między grupami pozycji menu. Alias jest łączem do strony, którą wywołujemy za pomocą odnośnika utworzonego w innym menu.

Łącza wewnętrzne - Artykuły

Gdy wybierzemy odnośnik Artykuły, rozwiną się opcje widoczne na ilustracji poniżej:

15 menu item type articles.png

Każdą z nich opisujemy poniżej.

Układ typu: Artykuł

Typ pozycji menu wykorzystywany do wyświetlania pojedynczych artykułów. Uwaga: W miejsce dwóch typów pozycji menu, jakimi dysponowaliśmy w Joomla! 1.0 (artykuł i materiał statyczny) mamy jeden rodzaj.

Parametry: podstawowe

Pozycja menu typu Artykuł ma tylko jeden parametr podstawowy, widoczny poniżej:

15 menu item article parameters.png

Naciśnij przycisk Wybierz, aby wskazać artykuł, który chcesz wyświetlać.

Układ typu: Wyślij artykuł

Wyświetla formularz umożliwiający przesłanie artykułu, wiadomości. Działa tylko dla użytkowników z uprawnieniami autorów, redaktorów i wydawców. Użytkownicy bez tych uprawnień (anonimowi i zarejestrowani) ) - inaczej niż w Joomla 1.0.x - nie mogą przesyłać artykułów, nawet jeśli strona Wyślij artykuł zostanie im udostępniona. Próba przesłania artykułu skończy się komunikatem błędu.

Uwaga:W Joomla! 1.0 prawo przesłania artykułów posiadali wszyscy zarejestrowani użytkownicy.

Parametry: podstawowe

Ten typ pozycji menu nie posiada parametrów podstawowych.

Układ typu: Przegląd - Artykuły w kategorii

Typ pozycji menu wykorzystywany do prezentacji kategorii artykułów. Wyświetla wstępy lub całe artykuły i odnośniki do artykułów umieszczonych w jednej kategorii.

Przegląd, nazywany we wcześniejszych wersjach Joomla! blogiem, jest bardzo atrakcyjną formą prezentacji artykułów. Przegląd jest zaproszeniem do zapoznania się z artykułami w sekcji lub w kategorii czy w archiwum albo z artykułami oznaczonymi do publikacji w specjalnym przeglądzie przeznaczonym na startową stronę witryny. Joomla! wyświetla zwykle w przeglądzie zwiastuny treści witryny albo sekcji, kategorii czy archiwum artykułów. Zwiastunami mogą być całe artykuły albo ich początkowe fragmenty albo tytuły - odnośniki do stron z całym tekstem.

Układ przeglądu składa się z trzech segmentów: „tematów dnia” (nad kolumnami), „aktualności” (w kolumnach) i odnośników. Układ przedstawia ilustracja poniżej.

Blog layout diagram.png

Artykuły w obszarze „tematów dnia” zawsze są wyświetlane w jednej kolumnie, na całej szerokości obszaru przeznaczonego na główną treść strony. Artykuły w obszarze „aktualności” mogą być wyświetlanej w jednej, dwu lub trzech kolumnach, zależnie od ustalonej w parametrach ilości kolumn. Jeśli jakiś artykuł jest podzielony na część wprowadzającą i tekst główny, to w przeglądzie wyświetlona zostanie jedynie część wprowadzająca i odnośnik Więcej….

O dodatkowym podziale strony przeglądu na kolumny, ilości „tematów dnia”, „aktualności” i odnośników decydujemy w podstawowych parametrach prezentacji pozycji menu tego typu.


Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Przegląd - Artykuły w kategorii można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 category blog basic parameters.png


 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Opis [Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli zaznaczysz Pokaż, opis będzie wyświetlany poniżej tytułu strony przed pierwszym artykułem.
 • Ilustracja opisu [Description Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis sekcji artykułów lub kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli zaznaczysz opcję Pokaż, grafika zostanie wyświetlona po lewej lub prawej stronie opisu, zależnie od ustawień dokonanych we właściwościach sekcji lub kategorii artykułów.
 • Pozycji nad kolumnami [# Leading]: określa ilość artykułów wyświetlanych na całej szerokości przeglądu - nad kolumnami w obszarze „tematów dnia”, jeśli zastosowany jest podział na kolumny. 0 oznacza, że nie będzie wyświetlany żaden artykuł. W przypadku, gdy artykuł rozdzielony jest znacznikiem Więcej… (Read more) na dwie części, w przeglądzie wyświetlona zostanie tylko część sygnalizująca treść artykułu, umieszczona przed znacznikiem Więcej….
 • Pozycji w kolumnach [# Intro]: określa ilość artykułów, które będą wyświetlone w kolumnach przeglądu (jeśli poniżej zostanie ustanowiony podział na kolumny) pod artykułami wyświetlanymi na całą szerokość obszaru prezentacji (w obszarze „aktualności”). W przypadku artykułów podzielonych znacznikiem Więcej… [Read more] na część wstępną i część zasadniczą na stronie przeglądu zostanie wyświetlona tylko część sygnalizująca treść artykułu. Kolejność artykułów w przeglądzie zależy od ustawienia parametru Podstawowa kolejność (zob. poniżej Parametry rozszerzone).
 • Ilość kolumn [Columns]: decyduje o ilości kolumn w obszarze „aktualności”. Zwykle 1 - 3 kolumny. Jeśli wpiszesz 1, wszystkie artykuły w przeglądzie będą wyświetlane na całej szerokości obszaru prezentacji.
 • Ilość odnośników [# Links]: określa ilość odnośników, jakie zostaną wyświetlone na stronie przeglądu w obszarze "więcej artykułów" - poniżej tekstów. Zestaw odnośników poprzedzony jest tytułem Zobacz także. Aby umieścić odnośniki do wszystkich pozostałych artykułów, wpisz np. 999. Jeśli ilość pozycji nad kolumnami oraz ilość pozycji w kolumnach zostanie ustalona na 0, zostaną wyświetlone tylko odnośniki.

Parametry: rozszerzone

W pozycji typu Przegląd - Artykuły w kategorii można skonfigurować następujące, widoczne na ilustracji poniżej, parametry rozszerzone:

15 category blog advanced parameters.png
 • Uporządkuj kategorie [Category Order]: decyduje o kolejności wyświetlania kategorii. Dostępne są następujące opcje:
  Category order.png
  • Nie sortuj [No. Order by Primary Order Only]: porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Uporządkuj artykuły, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Tytuły :: A - Z [Title - Alphabetical]: porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Tytuły :: Z - A [Title - Reverse Alphabetical]: porządkuje wg odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Kolejność [Order]: najpierw porządkuje kategorie według kolejności w wykazie kategorii, a następnie porządkuje artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
Uwaga: W przypadku przeglądu artykułów z kategorii opcja ta nie ma praktycznie żadnego znaczenia, ponieważ wszystkie artykuły pochodzą z jednej kategorii, a więc nie mogą być najpierw porządkowane w kategorie!
 • Uporządkuj artykuły [Primary Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie - wewnątrz kategorii. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Nie sortuj. Uporządkuj tylko artykuły, artykuły zostaną wyświetlone według jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane według jednego z poniższych kryteriów.
  Primary order.png
  • Domyślnie [Default]: to samo co „Data - od najnowszych”
  • Data - od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie - najpierw najstarsze.
  • Data - od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie - najpierw najnowsze.
  • Tytuły :: A - Z [Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów
  • Tytuły :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów
  • Autorzy :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów
  • Autorzy :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów.
  • Odsłony - od najczęściej przeglądanych [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Odsłony - od najrzadziej przeglądanych [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Kolejność [Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły - Wszystkie.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu pod artykułami paska nawigacyjnego umożliwiającego przemieszczanie się między stronami przeglądu: (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>.
  Blog layout pagination.png
  Zaznacz jedną z dostępnych opcji.
  • Automatycznie: wyświetla pasek wówczas, gdy ilość artykułów w przeglądzie przekracza ilość opublikowanych sygnałów informacji na stronie.
  • Pokaż: jak Automatycznie - paginacja zostanie wyświetlona w razie potrzeby.
  • Ukryj: pasek nawigacyjny nie będzie wyświetlany. Uwaga: W tym przypadku użytkownicy nie będą w stanie zobaczyć wcześniejszych stron przeglądu.
 • Paginacja [Pagination Results]: decyduje o wyświetleniu informacji o ilości stron przeglądu i ilości wyświetlanych na stronie pozycji (np. 1-6 z 6). (W Joomla 1.0 - Wynik paginacji). Zaznacz jedną z opcji Pokaż lub Ukryj.
 • Kolporter RSS [Show a Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu na stronach przeglądu modułu Kolporter RSS, umożliwiającego użytkownikom pobranie adresu kanału informacyjnego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Układ typu: Lista - Artykuły w kategorii

Wyświetla w układzie tabelarycznym listę wszystkich artykułów z jednej wybranej kategorii. Oprócz tytułów, które są łączami do artykułów, w tabeli można prezentować dodatkowe informacje o artykule: datę utworzenia, nazwę autora, ilość odsłon). Listę można porządkować i filtrować według różnych kryteriów. O ilości wyświetlanych pozycji oraz dodatkowych szczegółach możesz zdecydować w parametrach pozycji menu. Układ tabeli zawiera również filtry, które pozwalają użytkownikom dostosować do swoich preferencji kolejność i ilość pozycji na jednej stronie (do 50). Przykład jest przedstawiony poniżej:

15 category list layout example.png

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Lista - Artykuły w kategorii można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 category list basic parameters.png
 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Nagłówki tabeli [Table Headings, Show Table Headings]: decyduje o wyświetlaniu wiersza nagłówkowego tabeli ze spisem pozycji, zawierającego tytuły kolumn, np. Data, Tytuł pozycji, Odsłon, Adres, itp. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kolumna Data [Date Column]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z datami utworzenia artykułów. Data utworzenia artykułu jest dodawana przez Joomla! automatycznie, ale może być zmieniona w ustawieniach artykułu w sekcji Parametry: artykuł. Zobacz: Artykuły - Utwórz/Zmień.
 • Format daty [Date Format]: określa sposób wyświetlania daty, korzystając z instrukcji PHP - strftime. Jeśli zostawisz to pole niewypełnione, data zostanie wyświetlona zgodnie z formatem określonym w pliku języka. Przykładowo, aby wyświetlić datę:
  • w formacie: 31-12-2008 r. wpisz tutaj: %d-%m-%Y r.
  • w formacie: 31 gru. 2008 r. wpisz tutaj: %d %b.%Y r.
  • w formacie: 31 grudzień 08 r. wpisz tutaj: %d %B %y r.
Więcej informacji o formatowaniu parametrów funkcji daty, znajdziesz pod adresami: Formatowanie daty oraz PHP strftime Command Format i Jak zmienić format daty?.
 • Filtruj [Filter]: może udostępnić użytkownikiem formularz umożliwiający wybór sposobu uporządkowania artykułów oraz ograniczenia ilości prezentowanych artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Przykład prezentowany jest poniżej:
  Article filter.png
 • Kryterium filtrowania [Filter Field]: pozwala ustalić domyślny sposób uporządkowania artykułów. Dostępne są trzy opcje: według nazwy autora, tytułu oraz ilości odsłon. Jeśli użytkownikom zostanie udostępniony formularz Filtr, będą mogli zmienić sposób sortowania artykułów.

Układ typu: Przegląd - Strona startowa

Typ pozycji menu wykorzystywany jest często jako strona otwierająca witrynę. Wyświetla wstępy lub całe artykuły i odnośniki do artykułów oznaczonych do publikacji na stronie startowej.

Przegląd, nazywany we wcześniejszych wersjach Joomla! blogiem, jest bardzo atrakcyjną formą prezentacji artykułów. Przegląd jest zaproszeniem do zapoznania się z artykułami w sekcji lub w kategorii czy w archiwum albo z artykułami oznaczonymi do publikacji w specjalnym przeglądzie przeznaczonym na startową stronę witryny. Joomla! wyświetla zwykle w przeglądzie zwiastuny treści witryny albo sekcji, kategorii czy archiwum artykułów. Zwiastunami mogą być całe artykuły albo ich początkowe fragmenty albo tytuły - odnośniki do stron z całym tekstem.

Układ przeglądu składa się z trzech segmentów: „tematów dnia” (nad kolumnami), „aktualności” (w kolumnach) i odnośników. Układ przedstawia ilustracja poniżej.

Blog layout diagram.png

Artykuły w obszarze „tematów dnia” zawsze są wyświetlane w jednej kolumnie, na całej szerokości obszaru przeznaczonego na główną treść strony. Artykuły w obszarze „aktualności” mogą być wyświetlanej w jednej, dwu lub trzech kolumnach, zależnie od ustalonej w parametrach ilości kolumn. Jeśli jakiś artykuł jest podzielony na część wprowadzającą i tekst główny, to w przeglądzie wyświetlona zostanie jedynie część wprowadzająca i odnośnik Więcej….

O dodatkowym podziale strony przeglądu na kolumny, ilości „tematów dnia”, „aktualności” i odnośników decydujemy w podstawowych parametrach prezentacji pozycji menu tego typu.


Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Przegląd - Strona startowa można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 front page basic parameters.png


 • Pozycji nad kolumnami [# Leading]: określa ilość artykułów wyświetlanych na całej szerokości przeglądu - nad kolumnami w obszarze „tematów dnia”, jeśli zastosowany jest podział na kolumny. 0 oznacza, że nie będzie wyświetlany żaden artykuł. W przypadku, gdy artykuł rozdzielony jest znacznikiem Więcej… (Read more) na dwie części, w przeglądzie wyświetlona zostanie tylko część sygnalizująca treść artykułu, umieszczona przed znacznikiem Więcej….
 • Pozycji w kolumnach [# Intro]: określa ilość artykułów, które będą wyświetlone w kolumnach przeglądu (jeśli poniżej zostanie ustanowiony podział na kolumny) pod artykułami wyświetlanymi na całą szerokość obszaru prezentacji (w obszarze „aktualności”). W przypadku artykułów podzielonych znacznikiem Więcej… [Read more] na część wstępną i część zasadniczą na stronie przeglądu zostanie wyświetlona tylko część sygnalizująca treść artykułu. Kolejność artykułów w przeglądzie zależy od ustawienia parametru Podstawowa kolejność (zob. poniżej Parametry rozszerzone).
 • Ilość kolumn [Columns]: decyduje o ilości kolumn w obszarze „aktualności”. Zwykle 1 - 3 kolumny. Jeśli wpiszesz 1, wszystkie artykuły w przeglądzie będą wyświetlane na całej szerokości obszaru prezentacji.
 • Ilość odnośników [# Links]: określa ilość odnośników, jakie zostaną wyświetlone na stronie przeglądu w obszarze "więcej artykułów" - poniżej tekstów. Zestaw odnośników poprzedzony jest tytułem Zobacz także. Aby umieścić odnośniki do wszystkich pozostałych artykułów, wpisz np. 999. Jeśli ilość pozycji nad kolumnami oraz ilość pozycji w kolumnach zostanie ustalona na 0, zostaną wyświetlone tylko odnośniki.

Parametry: rozszerzone

W pozycji typu Przegląd - Strona startowa można skonfigurować następujące, widoczne na ilustracji poniżej, parametry rozszerzone:

15 category blog advanced parameters.png
 • Uporządkuj kategorie [Category Order]: decyduje o kolejności wyświetlania kategorii. Dostępne są następujące opcje:
  Category order.png
  • Nie sortuj [No. Order by Primary Order Only]: porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Uporządkuj artykuły, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Tytuły :: A - Z [Title - Alphabetical]: porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Tytuły :: Z - A [Title - Reverse Alphabetical]: porządkuje wg odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Kolejność [Order]: najpierw porządkuje kategorie według kolejności w wykazie kategorii, a następnie porządkuje artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
 • Uporządkuj artykuły [Primary Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie - wewnątrz kategorii. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Nie sortuj. Uporządkuj tylko artykuły, artykuły zostaną wyświetlone według jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane według jednego z poniższych kryteriów.
  Primary order.png
  • Domyślnie [Default]: to samo co „Data - od najnowszych”
  • Data - od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie - najpierw najstarsze.
  • Data - od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie - najpierw najnowsze.
  • Tytuły :: A - Z [Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów
  • Tytuły :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów
  • Autorzy :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów
  • Autorzy :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów.
  • Odsłony - od najczęściej przeglądanych [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Odsłony - od najrzadziej przeglądanych [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Kolejność [Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły - Wszystkie.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu pod artykułami paska nawigacyjnego umożliwiającego przemieszczanie się między stronami przeglądu: (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>.
  Blog layout pagination.png
  Zaznacz jedną z dostępnych opcji.
  • Automatycznie: wyświetla pasek wówczas, gdy ilość artykułów w przeglądzie przekracza ilość opublikowanych sygnałów informacji na stronie.
  • Pokaż: jak Automatycznie - paginacja zostanie wyświetlona w razie potrzeby.
  • Ukryj: pasek nawigacyjny nie będzie wyświetlany. Uwaga: W tym przypadku użytkownicy nie będą w stanie zobaczyć wcześniejszych stron przeglądu.
 • Paginacja [Pagination Results]: decyduje o wyświetleniu informacji o ilości stron przeglądu i ilości wyświetlanych na stronie pozycji (np. 1-6 z 6). (W Joomla 1.0 - Wynik paginacji). Zaznacz jedną z opcji Pokaż lub Ukryj.
 • Kolporter RSS [Show a Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu na stronach przeglądu modułu Kolporter RSS, umożliwiającego użytkownikom pobranie adresu kanału informacyjnego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Układ typu: Przegląd - Artykuły w sekcji

Typ pozycji menu wykorzystywany do prezentacji sekcji artykułów. Wyświetla wstępy lub całe artykuły i odnośniki do artykułów umieszczonych w jednej sekcji. Przegląd, nazywany we wcześniejszych wersjach Joomla! blogiem, jest bardzo atrakcyjną formą prezentacji artykułów. Przegląd jest zaproszeniem do zapoznania się z artykułami w sekcji lub w kategorii czy w archiwum albo z artykułami oznaczonymi do publikacji w specjalnym przeglądzie przeznaczonym na startową stronę witryny. Joomla! wyświetla zwykle w przeglądzie zwiastuny treści witryny albo sekcji, kategorii czy archiwum artykułów. Zwiastunami mogą być całe artykuły albo ich początkowe fragmenty albo tytuły - odnośniki do stron z całym tekstem.

Układ przeglądu składa się z trzech segmentów: „tematów dnia” (nad kolumnami), „aktualności” (w kolumnach) i odnośników. Układ przedstawia ilustracja poniżej.

Blog layout diagram.png

Artykuły w obszarze „tematów dnia” zawsze są wyświetlane w jednej kolumnie, na całej szerokości obszaru przeznaczonego na główną treść strony. Artykuły w obszarze „aktualności” mogą być wyświetlanej w jednej, dwu lub trzech kolumnach, zależnie od ustalonej w parametrach ilości kolumn. Jeśli jakiś artykuł jest podzielony na część wprowadzającą i tekst główny, to w przeglądzie wyświetlona zostanie jedynie część wprowadzająca i odnośnik Więcej….

O dodatkowym podziale strony przeglądu na kolumny, ilości „tematów dnia”, „aktualności” i odnośników decydujemy w podstawowych parametrach prezentacji pozycji menu tego typu.


Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Przegląd - Artykuły w sekcji można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 section blog basic parameters.png
 • Sekcja [Section]: zaznacz na rozwijanej liście sekcję artykułów, które chcesz prezentować.
 • Opis [Description]: charakterystyka kategorii, sekcji lub innego elementu. Może być wyświetlana np. na stronach typu lista artykułów z kategorii czy lista kategorii w sekcji. Wpisz zwięzły tekst wskazujący na temat, zawartość.
 • Ilustracja opisu [Description Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis sekcji artykułów lub kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli zaznaczysz opcję Pokaż, grafika zostanie wyświetlona po lewej lub prawej stronie opisu, zależnie od ustawień dokonanych we właściwościach sekcji lub kategorii artykułów.
 • Pozycji nad kolumnami [# Leading]: określa ilość artykułów wyświetlanych na całej szerokości przeglądu - nad kolumnami w obszarze „tematów dnia”, jeśli zastosowany jest podział na kolumny. 0 oznacza, że nie będzie wyświetlany żaden artykuł. W przypadku, gdy artykuł rozdzielony jest znacznikiem Więcej… (Read more) na dwie części, w przeglądzie wyświetlona zostanie tylko część sygnalizująca treść artykułu, umieszczona przed znacznikiem Więcej….
 • Pozycji w kolumnach [# Intro]: określa ilość artykułów, które będą wyświetlone w kolumnach przeglądu (jeśli poniżej zostanie ustanowiony podział na kolumny) pod artykułami wyświetlanymi na całą szerokość obszaru prezentacji (w obszarze „aktualności”). W przypadku artykułów podzielonych znacznikiem Więcej… [Read more] na część wstępną i część zasadniczą na stronie przeglądu zostanie wyświetlona tylko część sygnalizująca treść artykułu. Kolejność artykułów w przeglądzie zależy od ustawienia parametru Podstawowa kolejność (zob. poniżej Parametry rozszerzone).
 • Ilość kolumn [Columns]: decyduje o ilości kolumn w obszarze „aktualności”. Zwykle 1 - 3 kolumny. Jeśli wpiszesz 1, wszystkie artykuły w przeglądzie będą wyświetlane na całej szerokości obszaru prezentacji.
 • Ilość odnośników [# Links]: określa ilość odnośników, jakie zostaną wyświetlone na stronie przeglądu w obszarze "więcej artykułów" - poniżej tekstów. Zestaw odnośników poprzedzony jest tytułem Zobacz także. Aby umieścić odnośniki do wszystkich pozostałych artykułów, wpisz np. 999. Jeśli ilość pozycji nad kolumnami oraz ilość pozycji w kolumnach zostanie ustalona na 0, zostaną wyświetlone tylko odnośniki.

Parametry: rozszerzone

W pozycji typu Przegląd - Artykuły w sekcji można skonfigurować następujące parametry rozszerzone, widoczne na ilustracji poniżej:

15 category blog advanced parameters.png


 • Uporządkuj kategorie [Category Order]: decyduje o kolejności wyświetlania kategorii. Dostępne są następujące opcje:
  Category order.png
  • Nie sortuj [No. Order by Primary Order Only]: porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Uporządkuj artykuły, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Tytuły :: A - Z [Title - Alphabetical]: porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Tytuły :: Z - A [Title - Reverse Alphabetical]: porządkuje wg odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Kolejność [Order]: najpierw porządkuje kategorie według kolejności w wykazie kategorii, a następnie porządkuje artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
 • Uporządkuj artykuły [Primary Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie - wewnątrz kategorii. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Nie sortuj. Uporządkuj tylko artykuły, artykuły zostaną wyświetlone według jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane według jednego z poniższych kryteriów.
  Primary order.png
  • Domyślnie [Default]: to samo co „Data - od najnowszych”
  • Data - od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie - najpierw najstarsze.
  • Data - od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie - najpierw najnowsze.
  • Tytuły :: A - Z [Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów
  • Tytuły :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów
  • Autorzy :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów
  • Autorzy :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów.
  • Odsłony - od najczęściej przeglądanych [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Odsłony - od najrzadziej przeglądanych [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Kolejność [Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły - Wszystkie.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu pod artykułami paska nawigacyjnego umożliwiającego przemieszczanie się między stronami przeglądu: (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>.
  Blog layout pagination.png
  Zaznacz jedną z dostępnych opcji.
  • Automatycznie: wyświetla pasek wówczas, gdy ilość artykułów w przeglądzie przekracza ilość opublikowanych sygnałów informacji na stronie.
  • Pokaż: jak Automatycznie - paginacja zostanie wyświetlona w razie potrzeby.
  • Ukryj: pasek nawigacyjny nie będzie wyświetlany. Uwaga: W tym przypadku użytkownicy nie będą w stanie zobaczyć wcześniejszych stron przeglądu.
 • Paginacja [Pagination Results]: decyduje o wyświetleniu informacji o ilości stron przeglądu i ilości wyświetlanych na stronie pozycji (np. 1-6 z 6). (W Joomla 1.0 - Wynik paginacji). Zaznacz jedną z opcji Pokaż lub Ukryj.
 • Kolporter RSS [Show a Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu na stronach przeglądu modułu Kolporter RSS, umożliwiającego użytkownikom pobranie adresu kanału informacyjnego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Układ typu: Przegląd - Artykuły w archiwum

Typ pozycji menu Przegląd - Artykuły w archiwum jest wykorzystywany do przedstawienia zarchiwizowanych artykułów. Wyświetla dwie rozwijane listy - lat i miesięcy, umożliwiające wybór artykułów według daty utworzenia. Poniżej wyświetlany jest typowy przegląd artykułów. W przypadku artykułów podzielonych na wprowadzenie i tekst główny, wyświetlany jest tekst wprowadzający i odnośnik "Więcej…". Archiwizacji artykułów dokonujemy na stronie Artykuły - wszystkie.

Parametry: podstawowe

Parametry pozycji menu typu Przegląd - Artykuły w archiwum umożliwiają określenie reguły sortowania, co widać na ilustracji poniżej.

15 menu item archive parameters.png

Standardowo artykuły uporządkowane są malejąco od najczęściej przeglądanych ??????. Kolejność domyślną można zmienić na stronie Artykuły - wszystkie, w kolumnie Kolejność.

Układ typu: Lista - Kategorie artykułów w sekcji

Lista służy udostępnieniu wszystkich artykułów w sekcji z zachowaniem podziału na kategorie. Wyświetla listę kategorii artykułów w jednej wybranej sekcji. Tytuły kategorii są łączami do stron z listą artykułów w kategorii, zawierającą - jak strona typu „Lista - Artykuły w kategorii” łącza do wszystkich artykułów w kategorii. Przykład jest przedstawiony poniżej:

15 section layout example.png

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Lista - Kategorie artykułów w sekcji można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 section layout basic parameters.png


 • Sekcja [Section]: zaznacz na rozwijanej liście sekcję artykułów, które chcesz prezentować.
 • Opis [Description]: charakterystyka kategorii, sekcji lub innego elementu. Może być wyświetlana np. na stronach typu lista artykułów z kategorii czy lista kategorii w sekcji. Wpisz zwięzły tekst wskazujący na temat, zawartość.
 • Ilustracja opisu [Description Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis sekcji artykułów lub kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli zaznaczysz opcję Pokaż, grafika zostanie wyświetlona po lewej lub prawej stronie opisu, zależnie od ustawień dokonanych we właściwościach sekcji lub kategorii artykułów.
 • Lista kategorii - Sekcja [Category List - Section]: decyduje o wyświetlaniu w widoku sekcji listy kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Zwykle zaznaczamy opcję Pokaż Jeśli zaznaczysz opcję Ukryj, lista kategorii nie będzie wyświetlona, a w konsekwencji użytkownicy nie będą mogli przeglądać tabeli z listą artykułów, a więc i artykułów. Ustawienie Ukryj nie ma więc zbytniego sensu.
 • Kategorie bez artykułów [Empty Categories in Section]: pozwala ukryć lub wyświetlić nazwy kategorii, w których nie ma artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pozycji w kategorii [# Category Items]: wyświetla informację o ilości kanałów informacyjnych w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu charakterystyki kategorii kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Parametry: rozszerzone

W pozycji typu Lista - Kategorie artykułów w sekcji można skonfigurować następujące parametry rozszerzone, widoczne na ilustracji poniżej:

15 section layout advanced parameters.png
 • Uporządkuj kategorie [Category Order]: decyduje o kolejności wyświetlania kategorii. Dostępne są następujące opcje:
  Category order.png
  • Nie sortuj [No. Order by Primary Order Only]: porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Uporządkuj artykuły, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Tytuły :: A - Z [Title - Alphabetical]: porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Tytuły :: Z - A [Title - Reverse Alphabetical]: porządkuje wg odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Kolejność [Order]: najpierw porządkuje kategorie według kolejności w wykazie kategorii, a następnie porządkuje artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
 • Uporządkuj artykuły [Primary Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie - wewnątrz kategorii. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Nie sortuj. Uporządkuj tylko artykuły, artykuły zostaną wyświetlone według jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane według jednego z poniższych kryteriów.
  Primary order.png
  • Domyślnie [Default]: to samo co „Data - od najnowszych”
  • Data - od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie - najpierw najstarsze.
  • Data - od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie - najpierw najnowsze.
  • Tytuły :: A - Z [Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów
  • Tytuły :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów
  • Autorzy :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów
  • Autorzy :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów.
  • Odsłony - od najczęściej przeglądanych [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Odsłony - od najrzadziej przeglądanych [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Kolejność [Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły - Wszystkie.
 • Kolporter RSS [Show a Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu na stronach przeglądu modułu Kolporter RSS, umożliwiającego użytkownikom pobranie adresu kanału informacyjnego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

UWAGA!: Pierwsza lista rozwijana określa porządek sortowania kategorii, druga - porządek sortowania artykułów na stronach kategorii - te listy są pokićkane!!

Parametry: komponent

Wszystkie układy stron prezentujących artykuły charakteryzuje ten sam zestaw preferowanych ustawień komponentu. Dla każdego parametru można wybrać jedną z trzech opcji:

 • „Tak” lub „Pokaż”
 • „Nie” lub „Ukryj”
 • ”Globalnie” - zgodnie z konfiguracją komponentu.

Przykład sekcji „Parametry: komponent” jest przedstawiony poniżej.

15 article parameters component.png

Standardowo przyjmowane są wartości określone globalnie w sekcji Artykuły - wszystkie/Preferencje oraz wartości ustawione podczas edycji artykułów na stronie Artykuły - wszystkie Utwórz/Zmień. Konfigurowane w trzech miejscach parametry współdziałają według następujących zasad ważności:

 1. Najpierw sprawdzane są ustawienia w sekcji „Parametry: rozszerzone” na stronie Artykuły - wszystkie Utwórz/Zmień. Jeśli zostanie tu wybrane ustawienie „Tak” lub „Pokaż” albo „Nie” lub „Ukryj”, to system dostosowuje wyświetlanie pozycji do tego ustawienia i nie sprawdza następnych ustawień,
 2. Jeśli natomiast wybrane jest ustawienie ”Globalnie”, to system sprawdza ustawienie dokonane w sekcji „Parametry: komponent” na stronie Typ pozycji menu (ten ekran). Jeśli zostanie tu wybrane ustawienie „Tak” lub „Pokaż” albo „Nie” lub „Ukryj”, to system dostosowuje wyświetlanie pozycji do tego ustawienia i nie sprawdza kolejnej możliwości.
 3. Jeśli w obu przypadkach wybrano ustawienie ”Globalnie”, stosowana jest reguła ustanowiona na stronie Artykuły - wszystkie/Preferencje.

Każdy z porametrów został przedstawiony poniżej:

 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links]: decyduje, czy odwiedzający witrynę, a niezalogowani goście będą widzieć łącza do pozycji przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie. Jeśli Tak, użytkownicy niezalogowani zobaczą łącza do wszystkich pozycji, ale przy próbie wywołania strony z pełną treścią, zobaczą, że materiał jest dostępny dopiero po zalogowaniu się na witrynie. Jeśli Nie, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do pozycji, którym ustalono dostęp powszechny.
 • Pokaż tytuł artykułu [Show Article Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu artykułu bądź tytułów na stronach przeglądu. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Tytuły łączami [Title Linkable]: decyduje, czy w przeglądzie artykułów tytuły będą łączami do stron prezentujących cały artykuł. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Pokaż tekst wprowadzający [Show Intro Text]: Decyduje, czy na stronie prezentującej artykuł wyświetlać tekst wprowadzenia, jeśli artykuł jest podzielony na zapowiedź i tekst zasadniczy znacznikiem Więcej…. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Tytuł sekcji [Section Name]: decyduje o umieszczeniu pod tytułem artykułu tytułu sekcji, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Tytuł sekcji łączem [Section Title Linkable]: decyduje, czy tytuł sekcji, do której jest przypisany artykuł, będzie odnośnikiem do strony wyświetlającej listę kategorii artykułów w sekcji. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje o wyświetlaniu w artykule tytułu kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Tytuł kategorii łączem [Category Title Linkable]: decyduje, czy tytuł kategorii, do której jest przypisany artykuł, będzie łączem do strony wyświetlającej listę artykułów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Nazwa autora [Author Name]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona nazwa jego twórcy (standardowo - pod tytułem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas utworzenia (standardowo - pod tytułem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas ostatniej korekty (standardowo - pod tekstem artykułu). Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Nawigacja [Show Navigation]: decyduje o wyświetlaniu paska nawigacyjnego z odnośnikami Poprzedni, Następny, umożliwiającego przemieszczanie się między artykułami. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Łącze Więcej... [Read More... Link]: decyduje o wyświetlaniu pod wstępnymi częściami artykułów odnośników „Więcej…” prowadzących do stron prezentujących artykuły. Alternatywnie bądź równocześnie można uczynić łączami tytuły artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Ocenianie, głosowanie [Article Rating/Voting]: decyduje o wyświetlaniu na stronie przeglądu statystyki głosowania i ocen. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Ikony [Icons]: decyduje, w jakiej formie zostaną wyświetlone odnośniki Drukuj, Poleź innym oraz PDF. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż - będą wyświetlane ikony, Ukryj - będą to odnośniki tekstowe, Globalnie - zgodnie z ustawienia w Preferencjach.
 • Ikona PDF [PDF Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlany odnośnik Utwórz PDF, umożliwiający internautom generowanie, drukowanie i zapisywanie artykułu w formacie PDF. Aby generowanie dokumentu PDF było możliwe, katalog /media musi mieć prawa zapisu. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
Dokumenty PDF generowane przez Joomla! nie zawsze oddają wiernie wygląd artykułów, zwłaszcza, gdy zawierają ilustracje i tabele. Warto zatem przemyśleć korzystanie z tej opcji. Z problemu niezbyt udanych dokumentów PDF w przypadku artykułów zawierających tabele można jednak łatwo wybrnąć. Jeżeli Joomla! generuje niepoprawny czy niezbyt estetyczny dokument PDF z konkretnym artykułem, w parametrach tego artykułu można wyłączyć wyświetlanie ikony PDF.
 • Ikona Drukuj [Print Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony przycisk Drukuj, umożliwiający drukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Ikona E-Mail [E-mail Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony przycisk E-mail - Poleć znajomemu, umożliwiający wysłanie znajomemu listu rekomendującego artykuł z jego adresem. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Poleć innym [E-mail Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony przycisk E-mail - Poleć znajomemu, umożliwiający wysłanie znajomemu listu rekomendującego artykuł z jego adresem. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Odsłony [Hits]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona ilość odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • W kanale RSS [For each feed item show]: decyduje, czy w kanale informacyjnym będą wyświetlane tylko skróty informacji (pierwsze słowa, tekst wprowadzający), czy pełny tekst. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj - będą wyświetlane tylko skróty, Pokaż - pełny tekst, Globalnie - zgodnie z ustawienia w Preferencjach.


Łącza wewnętrzne - Kontakty

Gdy wybierzemy odnośnik Kontakty, rozwiną się opcje widoczne na ilustracji poniżej:

15 menu item type contacts.png

Każdą z nich opisujemy poniżej.

Układ typu: Lista - Kontakty w kategorii

Stosowany do wyświetlania wszystkich kontaktów w danej kategorii. Uwaga: Kategorie kontaktów są nie są tymi samymi kategoriami, co kategorie artykułów. Kontakty i kategorie kontaktów wprowadzamy wybierając z menu pozycję Komponenty → Kontakty. Zobacz Zobacz Kontakty oraz Kontakty - Kategorie, aby uzyskać więcej informacji.

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Lista - Kontakty w kategorii można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 contact category basic parameters.png


 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Grafika kontaktów [Contact Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej kategorię kontaktów (jeśli została wybrana). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Ilustracja musi być umieszczona w katalogu images/stories.
 • Położenie ilustracji [Image Position]: położenie ilustracji na stronie - po lewej lub prawej stronie tekstu.
 • Ogranicznik ilości [Limit Box]: decyduje o wyświetlaniu listy rozwijalnej umożliwiającej użytkownikowi ustalenie ilości wyświetlanych na jednej stronie pozycji. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kolporter RSS [Show a Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu na stronach przeglądu modułu Kolporter RSS, umożliwiającego użytkownikom pobranie adresu kanału informacyjnego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Układ typu: Kontakt

Typ pozycji menu wykorzystywany do wyświetlania szczegółów pojedynczego kontaktu i formularzy kontaktowych.

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Kontakt można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 contact standard basic parameters.png


 • Wybierz kontakt [Contact]: wybierz z rozwijanej listy kontakt, który chcesz prezentować.
 • Lista kontaktów [Drop Down]: decyduje o wyświetlaniu rozwijanej listy wyboru innych kontaktów z tej samej kategorii, co prezentowany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kategoria w ścieżce powrotu [Show the Category in Breadcrumbs]: decyduje o wyświetlaniu kategorii kontaktów w ścieżce powrotu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Parametry: komponent

Wszystkie prezentacje kontaktów mogą być konfigurowane poniższym zestawem parametrów komponentu.

15 contact parameters component1.png

Działa zgodnie z ustawieniami w Kontakty: Globalna konfiguracja kontaktów oraz Kontakty - Utwórz/Zmień. Ustawienia poczynione w Kontakty - Utwórz/Zmień mają najwyższy priorytet. Jeśli w parametrach kontaktu wybrano opcję Globalnie, wówczas decyduje to ustawienie. Jeśli w obu przypadkach użyto opcji Globalnie, wówczas ustawienia w części Kontakty: Globalna konfiguracja kontaktów mają decydujące znaczenie.

 • Ikony czy tekst [Icon/text]: decyduje, czy podczas publikacji kontaktu na witrynie umieszczać przy szczegółach sygnalizujące je ikony i tekst, jedno bądź żadne z tych oznaczeń.
 • Ikona Adres [Address Icon]: obrazek sygnalizujący adres. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Adres email [E-mail Icon]: ikona symbolizująca adres poczty elektronicznej. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Telefon [Telephone Icon]: ikona sygnalizująca telefon. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Telefon komórkowy [Mobile Icon]: obrazek sygnalizujący telefon komórkowy. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Faks [Ikona Fax]: obrazek sygnalizujący faks. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Ikona Inne informacje [Miscellaneous Icon]: ikona symbolizująca Inne informacje. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki z grafikami znajdują się w katalogu images/M_images.
 • Pokaż nagłówki tabeli [Show Table Headings]: w widoku kategorie kontaktów decyduje o wyświetlaniu wiersza tabeli z tytułami kolumn - Nazwa, Adres, itd Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż stanowisko [Show Contact Position]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu w szczegółach kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu w szczegółach kontaktu adresów poczty elektronicznej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu.
 • Pokaż numer telefonu [Show Telephone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu w szczegółach kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż numer telefonu komórkowego [Show Mobile Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu w szczegółach kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż numer faksu [Show Fax Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu w szczegółach kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Włącz vCard [Enable vCard]: umożliwia zapisywanie kontaktów jako wizytówek elektronicznych (vCard). Zaznacz Tak lub Nie.
 • Niedozwolone adresy [Banned E-mail]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa wchodzące w skład adresów e-mail, które chcesz blokować, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" wiadomości z adresami e-mail typu "naszspam@.com" albo "moje@pornoexclusive.com" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolone tematy [Banned Subject]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w tematach wiadomości, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" wiadomości z tematami typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolony tekst [Banned Text]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w treści listów, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" listy, w których pojawią się zdania typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno" zostaną zablokowane.
 • Sprawdzenie sesji [Session Check]: umożliwia weryfikację użytkowników poprzez sprawdzenie, czy w komputerze z którego przesyłana jest wiadomość, zapisane zostało ciasteczko sesji.Jeśli zaznaczysz Tak, internauci z zablokowanym zapisywaniem ciasteczek nie będą mogli wysyłać wiadomości e-mail.
 • Własna odpowiedź [Custom Reply]: umożliwia wyłączenie automatycznych odpowiedzi. Ustawienie Nie pozwala na integrację z innymi systemami.

Łącza wewnętrzne - Spinacz RSS

Gdy wybierzemy odnośnik Spinacz RSS, rozwiną się opcje widoczne na ilustracji poniżej:

Każdą z nich opisujemy poniżej. Uwaga: Kategorie kanałów informacyjnych są nie są tymi samymi kategoriami, co kategorie artykułów. Kanały informacyjne i kategorie kanałów informacyjnych wprowadzamy wybierając z menu pozycję Komponenty → Spinacz RSS. Zobacz Spinacz RSS oraz Kategorie kanałów informacyjnych, aby dowiedzieć się więcej.

Układ typu: Kategorie w Spinaczu RSS

Typ pozycji menu wykorzystywany do wyświetlania listy wszystkich kategorii kanałów informacyjnych.

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Kategorie w Spinaczu RSS można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 news category list parameters.png


 • Ogranicznik ilości [Limit Box]: decyduje o wyświetlaniu listy rozwijalnej umożliwiającej użytkownikowi ustalenie ilości wyświetlanych na jednej stronie pozycji. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż opis kanału [Description]: decyduje o wyświetlaniu tekstu informacyjnego opisującego wiadomości ustalonego w kolejnym parametrze. Jeśli zaznaczysz Pokaż, opis będzie wyświetlany poniżej tytułu strony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst opisu [Description Text]: opcjonalny tekst opisujący przeznaczenie formularza, np. opisujący zasady odpowiadania na przesłaną tą drogą korespondencję, informujący o konsekwencjach ujawnienia swego adresu email, itp.
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący stronę, sekcję, kategorię, kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Wyrównanie grafiki [Image Align]: decyduje o położeniu ilustracji - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu. Zaznacz jedną z opcji.
W angielskiej wersji językowej spotykamy również bardziej szczegółowe etykiety, np. Logout Image Align czy Login Image Align.

Układ typu: Lista - Kanały RSS w kategorii

Typ pozycji menu wykorzystywany do wyświetlania w tabelarycznej formie listy kanałów informacyjnych z wybranej kategorii.

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Lista - Kanały RSS w kategorii można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 news category layout parameters.png


 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
 • Ogranicznik ilości [Limit Box]: decyduje o wyświetlaniu listy rozwijalnej umożliwiającej użytkownikowi ustalenie ilości wyświetlanych na jednej stronie pozycji. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Układ typu: Kanał informacyjny

Wyświetla wiadomości z jednego kanału informacyjnego.

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Kanał informacyjny można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 news single parameters.png
 • Kanał informacyjny [Feed]: z listy rozwijanej wybierz kanał RSS, który chcesz prezentować na stronie. Kanały informacyjne dodajemy na stronie Spinacz RSS.

Parametry: komponent

Wszystkie prezentacje kanałów informacyjnych mogą być konfigurowane poniższym zestawem parametrów komponentu.

15 news feed parameters component1.png

Działa zgodnie z ustawieniami w Spinacz RSS/Globalna konfiguracja kanałów informacyjnych. Jeśli w parametrach kontaktu wybrano opcję Ukryj lub Pokaż, wówczas decyduje to ustawienie. Jeśli wybrano opcję Globalnie, wówczas decyduje ustawienie poczynione na stronie Spinacz RSS/Globalna konfiguracja kanałów informacyjnych.

 • Nagłówki tabeli [Table Headings, Show Table Headings]: decyduje o wyświetlaniu wiersza nagłówkowego tabeli ze spisem pozycji, zawierającego tytuły kolumn, np. Data, Tytuł pozycji, Odsłon, Adres, itp. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kolumna Nazwa [Name Column]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z nazwami kanałów informacyjnych (tytułami wiadomości). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Kolumna Ilość artykułów [# Articles Column]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z ilością artykułów dostępnych w kanałach informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj..
 • Kolumna Adres [Link Column]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z adresami kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu charakterystyki kategorii kanałów informacyjnych. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pozycji w kategorii [# Category Items]: wyświetla informację o ilości kanałów informacyjnych w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Grafika kanału [Feed Image]: decyduje o wyświetlaniu ilustracji dołączone do kanałów RSS. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kanału [Feed Description]: decyduje o wyświetlaniu tekstu opisu witryny udostępniającej RSS. Treść opisu ustalana jest przez witrynę udostępniającą wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj..
 • Opis pozycji [Item Description]: decyduje o wyświetlaniu zwiastunów wiadomości (pierwszych słów - ich maksymalną ilość określasz poniżej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli wybierzesz Ukryj', będą wyświetlane jedynie tytuły wiadomości.
 • Ilość słów [Word Count]: maksymalna ilość słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.


Łącze wewnętrzne - Sondy

Gdy wybierzemy odnośnik Sondy, rozwinie się jedna opcja - widoczna na ilustracji poniżej:
15 menu item type polls.png

Układ ten jest wykorzystywany do prezentacji wyników sond, jak widać poniżej. Wyświetla wyniki jednej sondy oraz listę pozostałych opublikowanych sond.

15 poll layout example.png

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Sondy można zdecydować o ustawieniu jednego parametru podstawowego, widocznego na ilustracji poniżej:

15 poll parameters.png
 • Sonda [Poll]: z listy rozwijanej wybierz sondę, której wyniki chcesz prezentować na stronie. Nowe sondy dodajemy na stronie Sondy.

Łącze wewnętrzne - Szukaj

Gdy wybierzemy odnośnik Szukaj, rozwinie się jedna opcja - układ Szukaj. Układ ten jest wykorzystywany do wyświetlania formularza wyszukiwarki oraz wyników wyszukiwania. Wyświetla stronę z formularzem, umożliwiającym wyszukiwanie według kryteriów określonych przez użytkownika oraz wyniki wyszukiwania. Na zapleczu wyświetla statystykę wyszukiwania.

15 search layout example.png

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Szukaj można zdecydować o ustawieniu dwóch parametrów podstawowych, widocznych na ilustracji poniżej:

15 search basic parameters.png
 • Zakres wyszukiwania [Use Search Areas]: decyduje o wyświetlaniu pól wyboru zakresu wyszukiwania, które umożliwiają użytkownikom ograniczenie wyszukiwania do dowolnej kombinacji z zakresu: artykuły, sekcje i kategorie artykułów, kanały RSS, kontakty, zakładki. Zaznacz jedną z opcji Pokaż lub Ukryj.
 • Data utworzenia [Show Created Date]: decyduje o wyświetlaniu w wynikach wyszukiwania daty utworzenia artykułu.
Uwaga: Prawdopodobnie opcja nie działa poprawnie.

Parametry: komponent

Układ strony mogą konfigurować następujące parametry komponentu:

15 search parameters component1.png

Działa zgodnie z ustawieniami w Statystyki wyszukiwania. Jeśli w parametrach kontaktu wybrano opcję Tak, Nie albo Ukryj czy Pokaż, wówczas decyduje to ustawienie. Jeśli wybrano opcję Globalnie, wówczas decyduje ustawienie poczynione na stronie Statystyki wyszukiwania.

 • Zbieraj statystyki [Gather Search Statistics]: decyduje o gromadzeniu statystyk wyszukiwania. Gromadzenie statystyk skutkuje większą ilością danych w bazie, ale dostarcza cennych informacji o potrzebach użytkowników. Zaznacz jedną z opcji: Tak, Nie lub Globalnie.
 • Data utworzenia [Show Created Date]: decyduje o wyświetlaniu w wynikach wyszukiwania daty utworzenia artykułu.
Uwaga: Prawdopodobnie opcja nie działa poprawnie.


Łącze wewnętrzne - Użytkownik

Gdy wybierzemy odnośnik Użytkownik, rozwiną się opcje widoczne na ilustracji poniżej:

15 menu item type user.png

Wszystkie pozycje zostały przedstawione poniżej.

Układ typu: Zaloguj - Wyloguj

Wyświetla standardowe strony Logowanie i Wylogowanie. Umożliwia użytkownikom logowanie w witrynie, jak widać poniżej:

15 default login layout.png

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Zaloguj - Wyloguj można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 default login parameters.png
 • Tytuł strony Logowanie [Show Login Page Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst tytułu [Login Page Title]: tytuł, jaki będzie wyświetlany w nagłówku strony (np. strony sekcji, kategorii, strony logowania, wylogowania i innych). Jeśli pozostawisz pole niewypełnione, Joomla! użyje nazwy pozycji menu.
 • Po zalogowaniu skocz do [Login Redirection URL]: adres strony, która zostanie otwarta po zalogowaniu się użytkownika. Jeśli pole pozostanie niewypełnione, Joomla! otworzy stronę startową.
 • Komunikat po zalogowaniu [Login JS Message]: decyduje, czy po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno wyskakujące z komunikatem o pomyślnym przebiegu logowania. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis logowania [Login Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu logowania ustalonego poniżej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst opisu logowania [Login Description Text]: tekst komunikatu wyświetlanego po pomyślnym zalogowaniu się. Jeśli pole poniżej pozostanie niewypełnione, Joomla! użyje tekstu standardowego określonego w stałej językowej _LOGIN_DESCRIPTION.
 • Logowanie - grafika [Login Image]: ilustracja strony logowania. Plik z grafiką musi być umieszczony w katalogu images/stories. Zaznacz dowolny z plików dostępnych na liście.
 • Wyrównanie grafiki [Image Align]: decyduje o położeniu ilustracji - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu. Zaznacz jedną z opcji.
W angielskiej wersji językowej spotykamy również bardziej szczegółowe etykiety, np. Logout Image Align czy Login Image Align.
 • Tytuł strony Wylogowanie [Show Login Page Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst tytułu [Login Page Title]: tytuł, jaki będzie wyświetlany w nagłówku strony (np. strony sekcji, kategorii, strony logowania, wylogowania i innych). Jeśli pozostawisz pole niewypełnione, Joomla! użyje nazwy pozycji menu.
 • Po wylogowaniu skocz do [Logout Redirection URL]: adres strony, która zostanie otwarta po wylogowaniu się użytkownika. Jeśli pole pozostanie niewypełnione, Joomla! otworzy stronę startową.
 • Komunikat po wylogowaniu [Logout JS Message]: decyduje, czy po wylogowaniu zostanie wyświetlone okno wyskakujące z komunikatem o pomyślnym przebiegu operacji. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis wylogowania [Logout Description]: decyduje o wyświetlaniu ustalonego poniżej opisu wylogowania. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst opisu wylogowania [Login Description Text]: tekst komunikatu wyświetlanego po pomyślnym wylogowaniu się. Jeśli pole poniżej pozostanie niewypełnione, Joomla! użyje tekstu standardowego określonego w stałej językowej _LOGOUT_DESCRIPTION.
 • Wylogowanie - grafika [Logout Image]: ilustracja strony wylogowania. Plik z grafiką musi być umieszczony w katalogu images/stories. Zaznacz dowolny z plików dostępnych na liście.
 • Wyrównanie grafiki [Image Align]: decyduje o położeniu ilustracji - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu. Zaznacz jedną z opcji.
W angielskiej wersji językowej spotykamy również bardziej szczegółowe etykiety, np. Logout Image Align czy Login Image Align.

Układ typu: Zarejestruj mnie

Wyświetla formularz rejestracyjny. Umożliwia użytkownikom rejestrację w witrynie, jak widać poniżej.

15 default user registration layout.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Układ typu: Przypomnij nazwę

Umożliwia użytkownikom wysłanie prośby o list przypominający nazwę konta użytkownika (login), jak widać na ilustracji poniżej:

15 default remind layout.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Układ typu: Ustaw hasło

Wyświetla stronę umożliwiającą zmianę hasła. Umożliwia użytkownikom zresetowanie swojego hasła, jak widać poniżej.

15 default reset layout.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Układ typu: Powitanie użytkownika

Wyświetla logującym się użytkownikom stronę z powitaniem. Ma przypisany wyłącznie moduł logowania. Treść wiadomości znajduje się w kluczu WELCOME_DESC w pliku językowym serwisu (/language/pl-PL/com_user.ini).

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Układ typu: Konto użytkownika

Pozwala użytkownikowi zmieniać ustawienia konta (strefę czasową, język, hasło i swoje dane). Użytkownicy, którzy mają prawo dodawać artykuły, będą mogli wybrać edytor, a uprawnieni do dostępu do zaplecza również stronę systemu pomocy. Pamiętaj, że dostęp do dodatkowych opcji wyboru może zostać zablokowany w Konfiguracji globalnej - (System → Ustawienia użytkownika → Parametry konta).

Układ typu Konto użytkownika dla użytkowników z grup Zarejestrowani i Autorzy przedstawia ilustracja poniżej.

15 user form layout.png

Ten typ pozycji menu nie ma unikalnych parametrów.

Łącza wewnętrzne - Zakładki

Gdy wybierzemy odnośnik Zakładki, rozwiną się opcje widoczne na ilustracji poniżej:

15 menu item web links.png

Każdy z tych układów został opisany poniżej.

Układ typu: Lista - Kategorie zakładek

Wyświetla w tabeli listę kategorii stron internetowych i innych zasobów, np. plików, dokumentów. Użytkownik może kliknąć nazwę kategorii, by zobaczyć listę adresów w kategorii zakładek.

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu 'Lista - Kategorie zakładek' można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 web link category list parameters1.png
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący stronę, sekcję, kategorię, kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Wyrównanie grafiki [Image Align]: decyduje o położeniu ilustracji - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu. Zaznacz jedną z opcji.
W angielskiej wersji językowej spotykamy również bardziej szczegółowe etykiety, np. Logout Image Align czy Login Image Align.
 • Kolporter RSS [Show a Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu na stronach przeglądu modułu Kolporter RSS, umożliwiającego użytkownikom pobranie adresu kanału informacyjnego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Układ typu: Lista - Zakładki w kategorii

Wyświetla w tabeli listę odnośników do stron internetowych i innych zasobów, np. plików, dokumentów z wybranej kategorii.

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Lista - Zakładki w kategorii można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 category list web parameters.png
 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
Uwaga: Kategorie zakładek są nie są tymi samymi kategoriami, co kategorie artykułów. Kategorie zakładek wprowadzamy, wybierając z menu zaplecza pozycję Komponenty → Zakładki → Kategorie.
 • Kolporter RSS [Show a Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu na stronach przeglądu modułu Kolporter RSS, umożliwiającego użytkownikom pobranie adresu kanału informacyjnego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Układ typu: Dodaj zakładkę

Wyświetla formularz umożliwiający zalogowanym użytkownikom dodanie adresu internetowego do strony, witryny, dokumentu, itp.

15 submit web link.png

Ta pozycja menu dostępna będzie jedynie dla użytkowników należących do grup autorzy, redaktorzy lub wydawcy. Użytkownicy z grupy Zarejestrowani (Registered) oraz Wszyscy (Public) nie będą w stanie przesłać propozycji zakładek nawet wówczas, gdy strona będzie dla nich widoczna. Jeżeli łącze będzie dostępne dla użytkowników nieuprawnionych, próba otwarcia strony spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu.

Parametry: komponent

Wszystkie układy stron zakładek są charakteryzowane przez taki sam zestaw parametrów komponentu. Przykładową sekcję tych parametrów przedstawia ilustracja poniżej.

15 web link parameters component1.png

Działa zgodnie z ustawieniami w Zakładki/Globalna konfiguracja zakładek. Jeśli w parametrach kontaktu wybrano opcję Ukryj albo Pokaż, wówczas decyduje to ustawienie. Jeśli wybrano opcję Globalnie, wówczas decyduje ustawienie poczynione na stronie Zakładki/Globalna konfiguracja zakładek.

 • Opis [Description]: decyduje o wyświetlaniu na stronie informacji wstępnej - opisu, którego tekst można ustalić w następnym parametrze. Wybierz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli pole opisu nie zostanie wypełnione, program zastosuje tekst zgodnie z ustawieniami dokonanymi Globalna konfiguracja zakładek.
 • Wprowadzenie [Web Links Introduction]: opcjonalny tekst wprowadzający, umieszczany powyżej odnośnika do pierwszej kategorii na stronie typu Lista kategorii zakładek.
 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu ilości odsłon każdego adresu. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Pokaż albo Ukryj.
 • Opis adresu [Link Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisu charakteryzującego zasób. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Pokaż albo Ukryj.
 • Inne kategorie [Other Categories]: w widoku Lista - zakładki w kategorii wyświetla pod zakładkami wykaz innych kategorii zakładek. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Pokaż albo Ukryj.
Uwaga: Opcja nie działa!
 • Nagłówki tabeli [Table Headings, Show Table Headings]: decyduje o wyświetlaniu wiersza nagłówkowego tabeli ze spisem pozycji, zawierającego tytuły kolumn, np. Data, Tytuł pozycji, Odsłon, Adres, itp. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Otwórz [Target ]: określa, gdzie zostanie otwarta strona, na którą kieruje reklama:
  • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w aktualnym oknie przeglądarki, z narzędziami nawigacyjnymi przeglądarki.
  • W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym [New Window with Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacyjnego [New Window without Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania.
 • Ikona [Icon]: umożliwia zaznaczenie na liście rozwijanej obrazka - ikony, sygnalizującej łącze internetowe. Ikona wyświetlana jest po lewej stronie nazwy. Plik z obrazkiem ikony musi znajdować się w katalogu images/M_images.

Łącza wewnętrzne - Wpinacz

Gdy wybierzemy odnośnik Wpinacz, rozwinie się jedna opcja widoczna na ilustracji poniżej.

15 item wrapper type sel.png

Pozycja menu typu Wpinacz [Wrapper] wywołuje w obszarze treści głównej dowolną inną stronę internetową z całym jej interfejsem albo umieszcza w strukturze witryny elementy nieobsługiwane w zwykłym trybie przez Joomla!, np. strony dHTML, niezależne galerie, katalogi, itp.). Pozwala łatwo integrować z Joomla! inne niezależne skrypty. Strona lub aplikacja wyświetlane są w specjalnej ramce, tzw. pływającej (IFrame, zobacz Wikipedia.pl: IFrame). W Joomla! z przykładowymi danymi za pomocą wpinacza prezentowana jest witryna Joomla.org.

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji typu Wpinacz można zdecydować o ustawieniu parametrów podstawowych widocznych na ilustracji poniżej:

15 item wrapper par basic.png
 • Adres dokumentu [Wrapper URL]: adres internetowy witryny, która ma być umieszczona w ramce albo skryptu, np. integrującego z aplikacją zewnętrzną. Ustalenie można zmienić w dowolnym momencie.
 • Paski przewijania [Scroll Bars]: decyduje o wyświetlaniu pasków przewijania - poziomego i pionowego - w przypadku, gdy rozmiar strony lub okna aplikacja będzie większy niż rozmiar. Jeśli wybierzesz Tak, paski przewijania są widoczne zawsze. Jeśli ustawisz Nie, paski przewijania nie zostaną wyświetlone, nawet gdy zawartość wykraczać będzie poza ustalony obszar. Jeśli wybierzesz opcję Auto, paski przewijania będą wyświetlane w razie potrzeby.
 • Szerokość [Width]: szerokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent szerokości obszaru, w którym ramka została umieszczona, np. głównego obszaru prezentacji na stronie albo modułu. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty, np. w przypadku ilustracji bądź ramek pływających. Przykładowo, gdy wpiszesz "550", ramka będzie mieć szerokość 550 pikseli, gdy wpiszesz "75%", to w przypadku modułu będzie to zwykle w granicach 150 pikseli, a w głównym obszarze prezentacji w granicach 600-1000px.
 • Wysokość [Height]: wysokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent wysokości obszaru, w którym umieszczono ramkę, np. w obszarze prezentacji głównej treści albo modułów. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Przetestuj dokładnie efekt.

W przypadku pozycji typu Wpinacz można zdecydować o ustawieniu dwóch parametrów rozszerzonych:

15 item wrapper par ext.png
 • Dopasuj wysokość [Auto Height]: decyduje o automatycznym ustaleniu wysokości strony zewnętrznej. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie. Opcja Tak może nie działać w pełni poprawnie w przypadku stron spoza Twojej domeny. Jeśli zobaczysz błąd JavaScript, upewnij się, że ta funkcja jest wyłączona. Niekompatybilne z XHTML.
 • Dodaj automatycznie [Auto Add]: decyduje o automatycznym uzupełnieniu adresu o protokół. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Jeśli w adresie URL nie zostanie wykryty protokół http:// lub https:// domyślnie zostanie dodane http://.Łącza zewnętrzne

Ten typ pozycji menu wykorzystywany jest do tworzenia w menu odnośników do zewnętrznych witryn i stron internetowych. Łączy do innej witryny lub strony internetowej albo dokumentu.

Parametry: podstawowe

Łącze zewnętrzne posiada tylko jeden parametr podstawowy.

 • Grafika menu [Menu Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana po lewej lub prawej stronie tytułu pozycji menu. Plik z obrazem (standardowo o rozmiarach 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories. Aby obrazek pojawił się obok tytułu pozycji, musimy jeszcze zarządzić wyświetlanie ikon w parametrach modułu wyświetlającego menu.

Separator

Wykorzystywany jako przerywnik w przypadku menu z dużą ilością pozycji. Umieszcza w menu przerywnik np. między grupami pozycji menu, stworzony ze zwykłego tekstu albo myślników, znaków alfanumerycznych. Separator nie jest łączem!

Parametry: podstawowe

Separator posiada tylko jeden parametr podstawowy.

 • Grafika menu [Menu Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana po lewej lub prawej stronie tytułu pozycji menu. Plik z obrazem (standardowo o rozmiarach 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories. Aby obrazek pojawił się obok tytułu pozycji, musimy jeszcze zarządzić wyświetlanie ikon w parametrach modułu wyświetlającego menu.

Alias

Tworzy duplikat pozycji istniejącej już w innym menu. Przyjmuje ustawienia macierzystej pozycji. Umożliwia dodanie identycznych pozycji w różnych menu bez powtarzania czynności konfiguracyjnych.

Parametry: podstawowe

Alias posiada tylko jeden parametr podstawowy.

 • Pozycja menu [Menu Item]: pozycja innego menu, do którego ma prowadzić łącze. Zaznacz na rozwijanej liście wybraną pozycję.

Szczegóły i parametry systemowe pozycji menu

Wybór każdej pozycji menu, a przy tworzeniu - każdego typu pozycji menu, otwiera stronę edytora podobną do przedstawionej na ilustracji poniżej. 15 category blog layout1.png

Szczegóły pozycji oraz parametry systemowe są takie same dla każdej pozycji menu. Opisujemy je poniżej. Część Parametry: komponentu jest różna dla każdego typu łącza wewnętrznego - artykułów, kontaktów, kanałów informacyjnych, sond, wyszukiwania, użytkowników, zakładek i reklam. Dlatego zostały opisane w sekcjach powyżej.

Część Parametry: podstawowe> jest inna dla każdego typu pozycji menu. Ponadto niektóre typy pozycji menu mogą być konfigurowane zestawem parametrów rozszerzonych. Parametry rozszerzone opisane zostały powyżej przy konkretnych typach pozycji menu.

Szczegóły pozycji menu

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Pseudonazwa [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd. Nazwa umowna jest wykorzystywana do generowania prostych adresów internetowych.
Uwaga: Jeśli tytuł zawiera znaki charakterystyczne dla alfabetu polskiego, to w automatycznie utworzonej nazwie zastępczej zostaną one pominięte. W takim przypadku lepiej samemu wpisać tekst nazwy umownej albo dokonać potem niezbędnej poprawki.
 • Łącze [Link]: adres lokalizujący precyzyjnie zasób - wewnątrz witryny lub poza witryną. Łącza wewnętrzne są generowane zwykle przez Joomla!, natomiast w przypadku łączy do stron lub dokumentów zewnętrznych musimy podać odpowiedni adres, włącznie z protokołem, a więc np. http://nazwadomeny.pl/dokument.pdf, czy ftp://nazwa.nazwadomeny.pl.
 • Wyświetlaj w [Display in]: menu, w którym umieszczamy pozycję menu. Joomla! domyślnie wybiera tutaj menu, w którym tworzymy nową pozycje. Ta lista wyboru jest użyteczną nowością w Joomla 1.5. Pozwala każde łącze umieścić w dowolnym menu bez opuszczania edytora pozycji, a także zmienić to przypisanie podczas modyfikacji własności. W Joomla 1.0 dysponowaliśmy jedynie możliwością przenoszenia w panelu zarządzania konkretnym menu. Zwróć uwagę, że jeśli wybierzesz z listy rozwijanej inne menu, niż aktualne, a następnie naciśniesz w przyborniku przycisk Zapisz, Joomla przeniesie Cię do menedżera pozycji w wybranym menu, a nie na poprzednią stronę.
 • Pozycja nadrzędna [Parent Item]: umożliwia tworzenie menu wielopoziomowego. Aby tworzona pozycja była główną, zaznacz opcję Góra [Top]. Aby tworzony odnośnik uczynić pozycją podrzędną w stosunku do innej, zaznacz dowolną pozycję z dostępnych na liście.
 • Publikacja [Published]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Standardowo zaznaczana jest opcja Tak. Zaznacz Nie, aby wstrzymać chwilowo lub na stałe udostępnianie elementu.
 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, sekcji, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, np. sekcji czy kategorii, można zmienić na stronie menedżera.
 • Poziom dostępu [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, moduł lub stronę. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.
 • Otwórz w [On Click, Open in]: decyduje o miejscu prezentacji strony. Standardowo treści udostępniane przez odnośniki w menu witryny udostępniane są w głównym oknie przeglądarki, tym samym, w którym została otwarta witryna. Ale do dyspozycji mamy wszystkie trzy możliwości:
  • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation]
  • W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym [New Window with Browser Navigation]
  • W nowym oknie bez paska nawigacyjnego [New Window without Browser Navigation]
Pierwszą z opcji pozostawiamy zwykle dla treści wewnętrznych, drugą wykorzystujemy dla łączy zewnętrznych, a trzecią w specjalnych sytuacjach, np. gdy chcemy zaprezentować stronę z materiałami uzupełniającymi, dodatkowymi, np. z ilustracją czy tekstem objaśniającym.
W nowszych przeglądarkach druga opcja spowoduje otwarcie strony na nowej karcie.

Parametry - Systemowe

We wszystkich typach pozycji menu możemy skonfigurować pięć dodatkowych parametrów systemowych, jak widać na ilustracji poniżej..

15 menu item parameters system.png

Opisujemy je poniżej.

 • Tytuł strony [Page Title]: domyślnym tytułem strony jest treść tytułu pozycji menu, zwykle lapidarna, jedno- dwuwyrazowa. Opcjonalnie możesz ustalić inny tekst tytułu. Tytuł strony wyświetlany jest na pasku tytułowym przeglądarki. Jeśli pozostawisz to pole puste, zostanie zastosowany tytuł pozycji menu. Jeśli ponadto w parametrze poniżej zostanie zaznaczona opcja Tak wpisany tutaj tekst zostanie wyświetlony w nagłówku strony.
 • Pokaż Tytuł strony [Show Page Title]: decyduje, czy tytuł strony zostanie wyświetlony w nagłówku strony, nad tytułem pierwszego artykułu.
Zwróć uwagę, że to ustawienie nie działa na stronach otwierających pozycje typu: Artykuł, Lista - Kategorie artykułów w sekcji oraz Lista - Artykuły w kategorii.
 • Przyrostek klas CSS strony [Page Class Suffix]: wpis opcjonalny. Umożliwia wyróżnienie strony formatowaniem odmiennym od typowego. Aby skorzystać z tej właściwości, należy zdefiniować w arkuszu stylów formatujących wygląd stron klasy "z przyrostkiem" - np. .contentpaneopen-zmien i .contentpagetitle-zmien. W tym polu podajemy jedynie przyrostek odróżniający zmienione klasy od standardowych – w naszym przypadku -zmien. Przyrostek nie musi być scalony z nazwą standardowej klasy łącznikiem, ale jeśli go zastosowaliśmy, należy go również tutaj podać (łącznika używamy głównie po to, by zapewnić czytelność arkusza stylów).
 • Grafika menu [Menu Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana po lewej lub prawej stronie tytułu pozycji menu. Plik z obrazem (standardowo o rozmiarach 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories. Aby obrazek pojawił się obok tytułu pozycji, musimy jeszcze zarządzić wyświetlanie ikon w parametrach modułu wyświetlającego menu.
 • Połączenie SSL [SSL Enabled]: decyduje o wyświetlaniu stron wywoływanych przez tę pozycje menu w w trybie połączenia bezpiecznego. Udostępnienie stron następuje dopiero po przeprowadzeniu specjalnej procedury uwierzytelniającej, transmisja odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTPS, dane są szyfrowane. Jeśli serwer obsługuje szyfrowane połączenia, możemy wybrać jedną z trzech opcji:
  • Wyłączone [Disabled]: strony udostępniane przez tę pozycję będą niedostępne
  • Ignoruj [Ignore]: pozycja będzie dostępna bez względu na to, w jakim trybie udostępniana jest cała witryna.
  • Włączone [Enabled]: strony udostępniane przez tę pozycję będą dostępne.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 cat edit toolbar.png

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Parametry artykułów i kontaktów mogą być ustawiane na 3 różnych poziomach:
  1. indywidualnie dla konkretnego artykułu lub kontaktu w edytorach artykułów i kontaktów (Artykuł - Utwórz/Zmień albo Kontakt: - Utwórz/Zmień).
  2. dla pozycji menu wyświetlającej artykuł lub kontakt (ten ekran).
  3. globalnie po wybraniu z przybornika przycisku Preferencje na stronach Artykuły - wszystkie oraz Kontakty.
Ustawienia parametrów dla konkretnej pozycji - artykułu czy kontaktu mają zawsze najwyższy priorytet. Jeśli w ustawieniach artykułu lub kontaktu zostanie zaznaczona opcja Globalnie, przyjmowane jest ustawienia określone w parametrach pozycji menu. Jeśli i w ustawieniach artykułu lub kontaktu i w ustawieniach pozycji menu zaznaczona jest opcja Globalnie, decydują ustawienia określone w konfiguracji globalnej.
 • Parametry kanałów informacyjnych, wyszukiwania i zakładek działają podobnie, z tym że są one ustawiane jedynie w edytorach konfiguracji globalnej - nie ustawiamy w tych przypadkach parametrów indywidualnych pozycji. jak w przypadku artykułów i kontaktów, ważniejszymi od ustawień globalnych są ustawienia poczynione dla pozycji menu.
 • Wszędzie, gdzie to możliwe, stosuj ustawienia globalne. W ten sposób, jeśli zechcesz zmienić ustawienia dla wszystkich artykułów, dokonasz jedynie modyfikacji w konfiguracji globalnej, a skutek będzie widoczny w prezentacji wszystkich artykułów.
 • Użytkownikom Joomla! często nie odpowiada dwukolumnowy układ artykułów w przeglądach, np. na stronie startowej. Jest to układ domyślny. Pierwszy artykuł wyświetlany jest na całej szerokości obszaru przeznaczonego na treść główną, a pozostałe w dwóch kolumnach. To standardowe ustawienie można zmienić w parametrach podstawowych pozycji menu Przegląd - strona startowa.
 • Jeśli dokonujesz ręcznej zmiany kolejności artykułów na stronie startowej lub w układzie typu przegląd artykułów albo lista artykułów, upewnij się że poprawnie zostały ustawione parametry Uporządkuj artykuły [Primary Order] oraz Uporządkuj kategorie [Category Order] w sekcji Parametry: rozszerzone. Jeśli te parametry nie będą poprawne, ręczna zmiana kolejności nie przyniesie efektu w uporządkowaniu artykułów na stronach witryny.

Tematy pokrewne

© Opracowanie: Zwiastun. W opracowaniu wykorzystano http://docs.joomla.org/Help15:Screen.menus.edit.15. Dokument opublikowano na warunkach licencji JEDL.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],