--=REKLAMA=--

Zmiana ustawień zasad rejestracji użytkowników

Z Joomla!WikiPL

Podstawowe reguły rejestracji użytkowników ustalamy na stronie Konfiguracja globalna, w Joomla! 1.0 na karcie Witryna, a w Joomla! 1.5 na karcie System:

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Naciśnij ikonę skrótu Konfiguracjana stronie startowej zaplecza albo wybierz z menu pozycję Witryna > Konfiguracja (globalna).
 3. Duża ilość opcji konfiguracyjnych spowodowała konieczność podziału ich na grupy. Wybierz kartę System.
 4. Zobaczysz grupę ustawień konfiguracyjnych zatytułowaną Użytkownicy.
 5. Dostosuj ustawienia w polach sekcji Użytkownicy do wymagań swojej witryny.
 6. Naciśnij w przyborniku Zapisz lub Zastosuj, aby zachować dokonane ustawienia:
  • Użycie przycisku Zapisz zachowuje wprowadzone zmiany, kończy edycję, przenosi do poprzedniego ekranu.
  • Użycie przycisku Zastosuj zachowuje wprowadzone zmiany, ale nie kończy edycji - nadal pozostaniesz w oknie edytora konfiguracji.
 7. Zobaczysz niebieski komunikat: "Nowe ustawienia zostały zapisane.", potwierdzający, że operacja przebiegła pomyślnie.

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],