--=REKLAMA=--

Nie można zapisać konfiguracji

Z Joomla!WikiPL

Opis

Po naciśnięciu przycisku Zapisz na stronie Konfiguracja globalna następuje zakończenie pracy w edytorze konfiguracji, a na stronie startowej zaplecza pojawia się komunikat:

15 global config no writable.png

Przyczyna tkwi w ochronie pliku configuration.php przed zapisywaniem.

Rozwiązanie

  1. Połącz się z serwerem za pomocą ulubionego klienta FTP
  2. Zaznacz w głównym katalogu Joomla! plik configuration.php
  3. Przykładowo w FireFTP naciśnij prawy przycisk i wybierz opcję Właściwości, a w Windows Commander wybierz z menu Plik opcję Zmień atrybuty
  4. Zależnie od konfiguracji serwera w polach wyboru zaznacz prawo do Zapisywania właścicielowi, grupie i ewentualnie innym, albo wpisz ręcznie odpowiednio: 0644, 0664 lub 0666

Ftp file chmod1.png

Ftp file chmod2.png

W optymalnej konfiguracji serwera powinno wystarczyć ustawienie praw zapisu dla właściciela. Niekiedy konieczne jest ustalenie praw zapisu dla grupy, a bardzo rzadko dla wszystkich (Inni).

Pamiętaj, aby po zapisaniu ustawień, najszybciej jak to możliwe, ochronić plik konfiguracyjny przed zapisywaniem (ustal prawa na 0644 albo nawet 0444 - tylko do odczytu)

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],