--=REKLAMA=--

VirtueMart/Zamówienie - szczegóły

Z Joomla!WikiPL

< Zamówienia i sprzedaż


4.8.2. Szczegóły zamówienia

Rys. 4.69. VirtueMart Administration: Upper Part of the Order Details

Widok szczegółów zamówienia zawiera wszystkie dane właściciela sklepu. Skłąda się z trzech części: Zmiana stanu zamówienia, Historia zamówienia oraz Modyfikacje zamówienia.

Rys. 4.70. VirtueMart Administration: Bottom of the Order Details

W dolnej części zamówienia znajduje się lista wszystkich zamówionych produktów. Jeśli są to produkty cyfrowe (do pobrania z witryny), możesz tu wysłać list powiadamiajacy o możliwości pobierania oraz list powiadamiajacy o wznowieniu możliwości pobierania, jeżeli została wcześniej osiągnięta maksymalna ilość pobrań.

Możesz też zmienić stan zamówienia w odniesieniu do poszczególnych produktów.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],