--=REKLAMA=--

VirtueMart/Zamówienia i sprzedaż

Z Joomla!WikiPL

< Formularz rejestracyjny


Zamówienia

Dział Zamówienia [Orders] zawiera informacje o realizowanych przez sklep internetowy zamówieniach. Pozwala dotrzeć do tych informacji, przeglądać i drukować wybrane pozycje oraz modyfikować ich status.

Sklep został uruchomiony, katalog jest pełen produktów, testy płatności przebiegły pomyślnie, zatem wszystko gotowe. Rzeczywiście, choć niezupełnie. Potrzebujesz jeszcze wiedzieć, co się dzieje ze złożonymi zamówieniami. Kiedy ktoś zamawia produkt przez stronę Virtuemart, w bazie danych tworzony jest rekord zamówienia.

Stan zamówienia

W danych zamówienia odnotowana jest informacja wskazująca na jego stan w strumieniu zdarzeń skłądających się na całą transakcję. Przykładowo - wskazuje, czy zamówienie zostało opłacone, wysłane albo anulowane. Faktyczne wartości, jakie zastosujesz do określenia stanu zależą od Ciebie, ale podczas instalacji VirtueMart definiuje standardowo pięć stanów zamówień: pending, confirmed, cancelled, refunded oraz shipped.

Jeśli nie uczyniłeś tego przed uruchomieniem sklepu, zmodyfikuj dostępne opcje statusu zamówień. Podczas instalacji VirtueMart definiuje pięć stanów zamówień:

 • oczekuje: O [pending: P]
 • potwierdzone: P [confirmed: C]
 • anulowane: X [cancelled: X]
 • zwrócone: Z [refunded: R]
 • wysłane: W [shipped: S].
Porada Porada
Tłumacząc angielskie nazwy stanów na język polski, zadbaj o ich jednoznaczne jednoliterowe skróty.

Tych pięć opcji wystarcza w zupełności do kontrolowania stanu realizacji zamówień, chociaż można wprowadź jeszcze dodatkowe pozycje, np.

 • niepotwierdzone,
 • nieopłacone,
 • w przygotowaniu do wysyłki.

Znaczenie informacji w zestawieniu zamówień jest następujące:

 • Liczba porządkowa - generowana automatycznie, spełnia tylko rolę pomocniczą w tym zestawieniu
 • Pole wyboru [checkbox]: zaznacz, aby usunąć zamówienie, korzystając z przycisku w pasku narzędzi.
 • Numer zamówienia [Order Number]: niepowtarzalny, generowany automatycznie numer zamówienia, odnośnik do strony ze szczegółami zamówienia
 • Nazwa [Name]: nazwa kupującego, odnośnik do danych klienta.
 • Drukuj etykietę [Print label]:
 • Ścieżka [Track]:
 • Pusta etykieta [Void label]:
 • Podgląd wydruku [Print View]: naciśnij ikonę w tej kolumnie, aby wydrukować formularz zamówienia ze wszystkimi szczegółami.
 • Data zamówienia [Order date]: data złożenia zamówienia
 • Ostatnio zmienione [Last modified]: data ostatniej modyfikacji zamówienia
 • Stan [Status]: lista rozwijana; zaznacz w razie potrzeby inny stan, niż aktualnie wskazywany
 • Aktualizuj [Update]: zaznacz pole wyboru, aby powiadomić klienta o dokonanej operacji, naciśnij, aby zmienić stan zgodnie z ustawieniem powyżej.
 • Wartość [Subtotal]: kwota rachunku obejmująca wartość zamówionych towarów i opłat za wysyłkę
 • Usuń [Remove]: naciśnij, aby usunąć zamówienie.

Utworzenie nowego statusu zamówienia

Aby dodać nowy stan realizacji zamówienia:

 • Kliknij w pasku menu VirtueMart odnośnik Zamówienia ⇒ Lista stanów ⇒ Dodaj [Order ⇒ Order status ⇒ Add Order Status Type]. W obszarze roboczym zostanie wyświetlony formularz umożliwiający dodanie nowego typu stanu.
 • W polu Kod [Order Status Code] wpisz 2-3-literowy kod stanu
 • W polu Nazwa [Order Status Name] wpisz nazwę
 • W polu Kolejność [Listorder] wpisz liczbę ustalającą kolejność wprowadzanego stanu w wykazie pozycji.
 • Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi administratora.

Zmiana statusu zamówienia

Na dole podstawowej informacji o każdym zamówienia znajduje się lista opcji umożliwiająca zmianę statusu zamówienia. Wybierz z listy odpowiedni status, a następnie kliknij przycisk Zmień.

Aby znaleźć istniejące zamówienie,potrzebujesz jego numer:

 • Kliknij odnośnik Zamówienia [Order] w menu VirtueMart. Zostanie wyświetlona lista zamówień.
 • Kliknij na numer zamówienia, które chcesz rozpatrzyć. Zostanie wyświetlony formularz zamówienia wraz ze wszystkimi informacjami.

Aby przejrzeć zamówienie i wydrukować je:

 • Kliknij odnośnik Zamówienia [Order] w menu administracyjnym VirtueMart. Zostanie wyświetlona lista zamówień niezrealizowanych. Aby zobaczyć:
  • zamówienia do akceptacji, kliknij odnośnik Do akceptacji,
  • zamówienia potwierdzone, kliknij odnośnik Potwierdzone,
  • zamówienia anulowane, kliknij odnośnik Anulowane
  • zamówienia zwrócone, kliknij odnośnik Zwrócone
  • zamówienia zrealizowane, kliknij odnośnik Wysłane
  • wszystkie zamówienia, kliknij odnośnik Wykaz - wszystkie.

Aby wydrukować zamówienie, kliknij odnośnik Widok do wydruku, na dole zamówienia, a następnie przycisk Drukuj.