--=REKLAMA=--

VirtueMart/Oceny i recenzje

Z Joomla!WikiPL

< Rabaty


4.6.8. Oceny i recenzje produktów

4.6.8.1. Ogólne

System recenzji i ocen można włączyć bądź wyłączyć w ustawieniach Virtuemart. Można tam zdecydować, czy dołączone recenzje będą publikowane automatycznie czy dopiero po akceptacji administratora. Prawo oceniania i opiniowania produktów mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Użytkownik może opiniować produkt tylko jeden raz.

4.6.8.2. Moderowanie recenzji

Możesz uzyskać dostęp do listy wszystkich recenzji produktu na stronie Lista produktów, klikając odnośnik w kolumnie Opinie klientów. Jeśli produkt nie był jeszcze opiniowany, odnośnik ma tytuł Dodaj opinię. Gdy był opiniowany, wyświetlana jest ilość opinii i odnośnik pokaż.

Rys. 4.56. Dodaj recenzję produktu (Strona administracyjna)

Jeśli do produktu dołączono jedną lub więcej recenzji, możesz zobaczyć je na liście wszystkich recenzji.

Rys. 4.57. List of Product Reviews

Aby przejrzeć i zmodyfikować recenzję, kliknij nazwę użytkownika w kolumnie Nazwa [Name] w wierszu z danymi recenzji. Przejdziesz na stronę formularza recenzji.

Możesz łatwo i szybko opublikować bądź wstrzymać publikację recenzji, klikając ikonę w kolumnie Opublikowane [Publish]. Aby usunąć zupełnie recenzję, kliknij ikonę kosza w wierszu z danymi recenzji albo zaznacz pole wyboru recenzji i kliknij przycisk Usuń [Remove] w przyborniku.Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],