--=REKLAMA=--

VirtueMart/Rabaty

Z Joomla!WikiPL

< Produkty cyfrowe


Promocje i obniżki cen

Zanim skorzystasz w swoim sklepie z możliwości oferowania produktów po specjalnej, okazjonalnej cenie, zdefiniuj rabaty (opusty, dyskonto, bonifikaty). Stawki dyskonta muszą być określone przed przypisaniem produktu do okazjonalnej sprzedaży z bonifikatą.

Kiedy zmieniasz wysokość opustu, wprowadzona zmiana dotyczy WSZYSTKICH produktów, którym przypisałeś zdefiniowaną wcześniej stawkę.

Dodanie i zmiana opustu

15 vm discount list.png

Przejdź do menu Katalog ⇒ Rabaty ⇒ Dodaj|Popraw rabat [Product⇒Add/Edit Product Discount].

Wypełnij wszystkie pola formularza zgodnie z informacjami podanymi w tabeli poniżej:

15 vm discount add.png

  • Wysokość rabatu [Discount Amount]: Wysokość opustu, jaki chcesz zastosować dla wyznaczonych produktów. Format wpisu musi być następujący: 0000.00 (znakiem separatora części dziesiętnej jest KROPKA, nie przecinek!. Wypełnienie pola jest wymagane.
  • Typ rabatu [Discount Type]: Można wybrać jeden z dwu typów: procentowy lub kwotowy. Jeśli zostanie wybrany typ kwotowy, to VirtueMart odejmie od ceny produktu ułamek wskazany w polu powyżej. Jeśli zostanie wybrany typ kwotowy, do od ceny produktu zostanie odjęta kwota w wysokości wpisanej w polu powyżej. Klient zobaczy obie ceny - zarówno cenę przed obniżka, jak i cenę z opustem. Wybór jednej z opcji jest wymagany.
  • Rabat obowiązuje od [Start Date]: data może być wpisana w polu ręcznie bądź wybrana z kalendarza. Wyznaczenie daty, od której obowiązuje rabat nie jest konieczne. Jeśli data rozpoczęcia nie zostanie oznaczona, opust będzie odejmowany od ceny produktu od dnia, w którym produkt zostanie udostępniony w sprzedaży albo oznaczony jako sprzedawany po cenie promocyjnej. Podanie daty nie jest konieczne.
  • Rabat obowiązuje do [End Date]: data może być wpisana w polu ręcznie bądź wybrana z kalendarza. Wyznaczenie daty, od której obowiązuje rabat nie jest konieczne. Jeśli data rozpoczęcia nie zostanie oznaczona, opust będzie odejmowany od ceny produktu od dnia, w którym produkt zostanie udostępniony w sprzedaży albo oznaczony jako sprzedawany po cenie promocyjnej. Podanie daty nie jest konieczne.

Po wypełnieniu wymaganych pól Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi administratora.

Usunięcie rabatu

Możesz bardzo łatwo usunąć rabat.

Kiedy usuniesz z wykazu opust, zmiana obejmie wszystkie produkty, których ten opust dotyczył. Oznacza to, że na stronie głównej i w rozliczeniach zastosowana zostanie cena określona dla produktu w jego karcie katalogowej.

Aby usunąć rabat:

Przejdź do menu Katalog ⇒ Rabaty ⇒ Lista rabatów [Product Discount List].

Kliknij ikonę kosza w kolumnie Usuń w wierszu ze stawką opustu, który chcesz usunąć.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],