--=REKLAMA=--

VirtueMart/Konfiguracja - Dane sklepu

Z Joomla!WikiPL

< Rozpoczynamy

Instalator VirtueMart zakłada przykładowy sklep i może umieścić w bazie danych przykładowe dane. Po określeniu podstawowych ustawień, określeniu terenu działania i stosowanej w transakcjach waluty możesz przystąpić do wprowadzenia podstawowych informacji identyfikujących Twój sklep. Poddaj edycji przykładowe dane sklepu i wprowadź własne informacje. Znaczenie poszczególnych pól zostało przedstawione w sekcji Sprzedawcy.

Aby edytować dane sklepu: W menu zaplecza wybierz opcję Sklep ⇒ Dane sklepu [Your store ⇒ Edit store]. W oknie zostanie wyświetlony obszerny formularz, w którym można wyróżnić 3 sekcje.

Dane adresowe

15 vm conf store info.png

Zwróć najpierw uwagę, że w przedostatnim z pól możesz ustalić format prezentacji adresu, stosując specjalne znaczniki elementów adresu. Aby nie powtarzać informacji, umieszczamy je w opisie każdego elementu, w nawiasie kwadratowym po myślniku:

 • Nazwa sklepu [Store Name - {storename}]: wpisz nazwę swojego sklepu, zgodną z dokumentem rejestracyjnym; nazwa ta używana jest m.in. w fakturach.
 • Nazwa firmy [Store Company Name]: wpisz nazwę swojej firmy, zgodną z dokumentem rejestracyjnym; nazwa ta używana jest m.in. w fakturach.
 • Adres witryny [URL - {url}]: wpisz adres witryny internetowej sklepu, np. http://www.twojanazwa.com
 • Adres 1 [Address 1 - {address_1}]: wpisz nazwę ulicy i nr nieruchomości
 • Adres 2 [Address 2 - {address_2}]: możesz dodać drugą linię adresu, np. nazwę miejscowości, jeśli sklep znajduje się w innej miejscowości, niż siedziba poczty
 • Miejscowość [City - {city}]: wpisz nazwę miejscowości - siedziby urzędu pocztowego właściwego dla lokalizacji Twojego sklepu,
 • Kraj [Country - {country}]: zaznacz na liście rozwijanej Polska lub nny kraj
 • Województwo [State/Province/Region - {state}]: zaznacz na liście rozwijanej nazwę województwa [dwuliterowy kod województwa - {statename}]
 • Kod pocztowy / Poczta [Zip/Postal Code - {zip}]: wpisz kod macierzystego urzędu pocztowego
 • Telefon [Phone -{phone}]: wpisz podstawowy numer telefonu kontaktowego do sklepu [faks - {fax}, adres email - {email}]
 • Format adresu [Store Address Format] - zastosuj znaczniki podane powyżej (każdy w nawiasach klamrowych!)
 • Format daty [Store Date Format]: ustalodpowiedni dla sklepu format daty, zob. Informacje

Sklep

15 vm conf store logo.png

 • Logo sklepu [Full Image]: wyświetla grafikę - logo sklepu. Domyślny obraz zastąp własnym o podobnych rozmiarach (193 x 40px).
 • Wczytaj obraz [Upload image]: zastąp logotyp przykładowego sklepu własnym logo. Obraz powinien być w formacie JPG, PNG, GIF ewentualnie SWF. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse]. w oknie dialogowym wskaż plik z obrazem logo, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wcześniej przygotuj obraz o podobnych parametrach - ok. 195 x 40px, 72 DPI).
 • Minimalna wartość zamówienia [Minimum purchase order value for your store]: podaj minimalną kwotę, za jaką klient musi dokonać zakupu, aby transakcja mogła być zrealizowana.
 • Bezpłatna wysyłka przy zakupie powyżej [Minimum Amount for Free Shipping]: podaj minimalną wartość zakupu (włącznie z podatkiem), od której wysyłka zakupionych towarów będzie zwolniona z opłaty (przykład: 500 jeśli klient złoży zamówienie na produkty wartości 500 zł (włącznie z podatkiem) lub więcej.

Kontakt

15 vm conf store contact.png

 • Nazwisko [Last Name]: wpisz nazwisko właściciela sklepu
 • Imię [First Name]: wpisz imię właściciela sklepu
 • Drugie imię [Middle Name]: wpisz drugie imię właściciela sklepu
 • Tytuł [Title]: wpisz tytuł zawodowy, stopień naukowy właściciela sklepu
 • Telefon 1 [Phone 1], Telefon 2 [Phone 2]: wpisz numery telefonów, np. stacjonarnego i komórkowego
 • Faks [Fax]: wpisz numer faksu
 • Email: wpisz adres poczty elektronicznej do korespondencji ze sklepem.

Waluta

15 vm conf store currency.png

 • Waluta [Currency]: zaznacz na liście rozwijanej walutę stosowaną w rozliczeniach ze sklepem,
 • Symbol waluty [Currency symbol]: wpiszsymbol waluty, np. ZŁ; ożesz tu użyć encji HTML (np. €,£,¥,...)
 • Cyfr po symbolu dziesiętnym [Decimals]: Określ, ile cyfr po symbolu dziesiętnym ma być wyświetlanych w wartości waluty (zaokrągla liczbę), zwykle 2
 • Symbol dziesiętny [Decimal symbol]: Wpisz znak oddzielający wartości ułamkowe od całości
 • Symbol grupowania cyfr [Thousands separator]: Określa symbol dzielący waluty na grupy cyfry w dużych wartościach (możesz zostawić puste)
 • Format liczb dodatnich [Positive format]: Z listy rozwijanej wybierz wzór, według którego będą wyświetlane dodatnie wartości waluty. Symbol waluty może być umieszczony przed lub po kwocie z odstępem lub bez odstępu.
 • Format liczb ujemnych [Negative format]: Z listy rozwijanej wybierz wzór, według którego będą wyświetlane ujemne wartości waluty. Symbol waluty może być umieszczony przed lub po kwocie z odstępem lub bez odstępu.
 • Akceptowane waluty [List of accepted currencies]: zaznacz na liście możliwości wszystkie waluty, jakich można używać w rozliczeniach ze sklepem; w Windows i Linux naciskaj wskaźnikiem myszki przytrzymując klawisz CTRL, a w MAC klawisz Command.

Informacja dla klientów

 • Opis sklepu [Description]: zastąp przykładowy tekst własną zwięzłą informacją o sklepie. Informacja ta dołączana jest do listów z potwierdzeniem zamówienia.

15 vm conf store descr.png

 • Warunki sprzedaży - Zasady zwrotów [Terms of Service]: wpisz pełny tekst warunków sprzedaży w Twoim sklepie. Jeśli w ustawieniach ogólnych zaznaczyłeś opcję Wymagana akceptacja warunków sprzedaży? [Must agree to Terms of Service?] łącze w formularzu rejestracyjnym będzie prowadzić klienta do tego tekstu.

15 vm conf store legal.png

Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym pod górnym menu administratora.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],