--=REKLAMA=--

VirtueMart/Państwa

Z Joomla!WikiPL

< Ustawienia sklepu

Lista państw

Instalator dodaje bogatą listę państw. Aby zobaczyć listę państw, zaznacz panelu administracyjnym pozycję Ustawienia główne, a następnie wybierz pozycję Lista państw

15 vm country list.png

Znaczenie danych w kolumnach wykazu jest następujące:

 • # - liczba porządkowa, nadawana automatycznie
 • Pole wyboru - zaznacz, aby wykonać jedną z możliwych operacji, dostępnych pod przyciskami w przyborniku/
 • Nazwa państwa [Country Name] - oficjalna, zwykle skrócona (potoczna) nazwa państwa
 • Domyślna strefa [Current Zone] - nazwa strefy, do której państwo zostało przypisane, przypisanie do strefy decyduje o wysokości opłat naliczanych za wysyłkę zakupionych towarów.
 • Kod państwa (2-literowy) [Country code (2)] - oficjalny dwuliterowy kod państwa, zgodny ze standardem ISO 3166-1 alfa-2; zobacz
 • Kod państwa (3-literowy) [Country code (3)] - oficjalny dwuliterowy kod państwa, zgodny ze standardem ISO 3166-1 alfa-3; zobacz
 • Usuń [Delete]: przycisk - naciśnięcie uruchomi procedurę usuwania państwa.

Dodanie państwa i inne operacje

Aby dodać nowe państwo,

 1. Przejdź na stronę Lista państw' i naciśnij w przyborniku przycisk Nowy. Otworzy się formularz dodawania nowego państwa:

  Dodanie państwa
 2. W polu Nazwa państwa [Country Name] wpisz np. Nowe Państwo
 3. W polu Domyślna strefa [Current Zone] wybierz z listy rozwijanej jedną ze stref - wybór ma wpływ na naliczenie opłat za wysyłkę - dostawę zakupionych produktów
 4. W polu Kod państwa (2) [Country code (2)] wpisz dwuliterowy kod państwa, np. np
 5. W polu Kod państwa (3) [Country code (3)] wpisz trzyliterowy kod państwa, np. NOP
 6. Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym.

Aby zmienić dane państwa:

 1. Przejdź na stronę Lista państw i odszukaj państwo, którego dane chcesz zmienić.
 2. Naciśnij nazwę państwa, którego dane chcesz zmienić.
 3. Dokonaj pożądanych zmian.
 4. Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym.

Aby usunąć jedno lub więcej państw z listy:

 1. Przejdź na stronę Lista państw
 2. Zaznacz pola wyboru przy nazwach państw, które chcesz usunąć.
 3. Naciśnij w przyborniku przycisk Usuń.
 4. Potwierdź w oknie dialogowym swoją decyzję.

Możesz również na stronie listy państw naciskać przycisk Usuń w wierszach z danymi państw, które chcesz usunąć.

Lista prowincji - województw

Instalator dodaje w bazie danych listę polskich województw. Aby zobaczyć listę województw, przejdź na stronę Lista państw, odszukaj Polskę, a następnie naciśnij odnośnik region-województwo obok nazwy. W obszarze roboczym zostanie wyświetlona lista województw albo stanów czy prowincji w przypadku innych państw.

Lista województw

Znaczenie informacji w kolumnach wykazu jest następujące:

 • # - liczba porządkowa, nadawana automatycznie
 • Pole wyboru - zaznacz, aby wykonać jedną z możliwych operacji, dostępnych pod przyciskami w przyborniku/
 • Nazwa [State Name] - oficjalna, zwykle skrócona (potoczna) nazwa państwa
 • Kod województwa (2-literowy) [State Code (3)] - oficjalny dwuliterowy kod województwa, stanu, prowincji, zgodny ze standardem ISO 3166-2:PL http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:PL
 • Kod województwa (3-literowy) [State Code (2)] - trzyliterowy dowolny kod województwa, stanu, prowincji; istnieje tylko standard ISO 3166-2, który określa w gruncie rzeczy 4-literowy kod terytorialny - pierwsze dwie litery są kodem państwa, kolejne dwie, po myślniku, kodem wewnątrzpaństwowej strefy administracyjnej
 • Usuń [Remove]: przycisk - naciśnięcie uruchomi procedurę usuwania województwa.


Dodanie województwa

Aby dodać nowe województwo (stan, prowincję):

 1. Przejdź na stronę Lista województw (stanów) danego państwa i naciśnij w przyborniku przycisk Nowy. Otworzy się formularz dodawania nowego terytorium:

  Dodanie województwa

 2. W polu Nazwa województwa [State Name] wpisz oficjalną nazwę
 3. W polu Kod województwa (2) [State Code (2)] wpisz kod odczytany z dokumentu ISO 3166-2
 4. W polu Kod województwa (3) [State Code (3)] wpisz dowolny kod trzyliterowy (np. oparty na dwuliterowym)
 5. Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym pod górnym menu administratora

Aby zmienić dane województwa (stanu, prowincji):

 1. Przejdź na stronę Lista województw i odszukaj to, którego dane chcesz zmienić.
 2. Naciśnij nazwę województwa, którego dane chcesz zmienić.
 3. Dokonaj pożądanych zmian.
 4. Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędziowym.

Aby usunąć jedno lub więcej województwz listy:

 1. Przejdź na stronę Lista województw
 2. Zaznacz pola wyboru przy nazwach województw, które chcesz usunąć.
 3. Naciśnij w przyborniku przycisk Usuń.
 4. Potwierdź w oknie dialogowym swoją decyzję.

Możesz również na stronie listy państw naciskać przycisk Usuń w wierszach z danymi województw, które chcesz usunąć.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],