--=REKLAMA=--

VirtueMart/Aneksy

Z Joomla!WikiPL

Uruchamiając sklep internetowy, musisz określić zasady jego działania, wśród nich:

 • warunki sprzedaży
 • zasady wnoszenia reklamacji
 • Zasady dostawy (wysyłki) produktów

W kolejnych sekcjach zamieszczamy przykładowe dokumenty.

11.1. Przykładowe warunki sprzedaży

Poniżej przedstawiamy regulamin i zasady sprzedaży w sklepie internetowym firmy Nazwa_Twojego_e-Sklepu. Jeżeli do tego Regulaminu mają Państwo uwagi, sugestie, zastrzeżenia, zapoznamy się z nimi z wdzięcznością i rozważymy każdą propozycję. Zadowolenie KAŻDEGO KLIENTA jest jedną z naszych podstawowych zasad działania.

1. Wprowadzenie

Data ustalenia tekstu: 1 lipca 2004 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: -- -- ----

2. Oferta eSklepu Nazwa_Twojego_e-Sklepu

Oferta sklepu internetowego Nazwa_Twojego_e-Sklepu ważna jest na terenie Polski.

Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży są prezentowane w katalogu produktów. Prezentacja zawiera informację o dostępności produktu, informację o producencie, zwięzłą charakterystykę produktu, fotografię, dane techniczne, wymagania sprzętowe i programowe w przypadku programów oraz akcesoriów i urządzeń wymagających współpracy z innymi urządzeniami.

Nazwa_Twojego_e-Sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia

Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są:

 • za pomocą formularza elektronicznego z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia
  lub
 • telefonicznie: (tel.: (033) 111 1111 begin_of_the_skype_highlighting              (033) 111 1111      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              (033) 111 1111      end_of_the_skype_highlighting - we wszystkie dni tygodnia od 10.00 do 22.00).

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty po godz. 14.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane i realizowane.

4. Potwierdzenie zamówienia

Przesłane do nas zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez naszego sprzedawcę.

Zamówienia złożone drogą elektroniczną mogą być potwierdzane tylko pocztą elektroniczną.

5. Płatność

Należność za zamówione towary może być:

 • uiszczona kartą kredytową w trakcie składania zamówienia
 • uiszczona przelewem na nasze konto - przed dostarczeniem towaru,
 • pobierana przez kuriera lub wpłacana na poczcie w chwili dostarczenia przesyłki.

Istnieje możliwość przedpłaty. Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu kwoty na nasze konto.

6. Realizacja zamówień

Zamówiony sprzęt wysyłamy pocztą lub przesyłką kurierską w ciągu maksymalnie dwu dni roboczych od daty zamówienia najczęściej na drugi dzień, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z nim wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

W przypadku większych zamówień Nazwa_Twojego_e-Sklepu zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych partiach, jednak koszt przesyłki będzie policzony tylko raz.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.

Razem z przesyłką dostarczane są:

 • gwarancja,
 • dostępna dokumentacja
 • dokument zakupu - faktura VAT, którą po podpisaniu należy odesłać do firmy Nazwa_Twojego_e-Sklepu lub przesłać do naszej firmy faksem upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

7. Reklamacje i zwroty

Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że towar jest w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, nie nosi śladów eksploatacji i posiada kompletną dokumentację.

Klient ma prawo - po uiszczeniu opłaty - do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.

8. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania, z tym że Nazwa_Twojego_e-Sklepu może odmówić poprawienia lub usunięcia tych danych, jeżeli wymagają tego przepisy fiskalne lub inne przepisy i ustawy.

Szczegółowo kwestie ochrony poufności i przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Nazwa_Twojego_e-Sklepu reguluje nasza Polityka Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

9. Informacja kontaktowa

W wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości prosimy korzystać w pierwszej kolejności z poczty elektronicznej - email za pomocą formularza kontaktowego.

11.2. Przykładowe zasady wysyłki

1. Wprowadzenie.

Data ustalenia tekstu: 1 lipca 2004 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: -- -- ----

Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Poniżej przedstawiamy Warunki gwarancji i zwrotu towarów nabytych w sklepie internetowym firmy Nazwa_Twojego_e-Sklepu .Jeżeli do tego Regulaminu mają Państwo uwagi, sugestie, zastrzeżenia, zapoznamy się z nimi z wdzięcznością i rozważymy każdą propozycję. Zadowolenie KAŻDEGO KLIENTA jest jedną z naszych podstawowych zasad działania.

2. Zwrot towaru

Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie nosi on śladów eksploatacji, jest nieuszkodzony, znajduje się w oryginalnym opakowaniu z kompletem dokumentacji.

3. Wymiana produktów wadliwych bądź uszkodzonych

W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia faksem w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki (faks ).

W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad tylko wtedy, gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela - po uiszczeniu opłaty.

Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów i zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

4. Naprawy gwarancyjne

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu.

W przypadku, gdy towar został dostarczony klientowi z oryginalną kartą gwarancyjną producenta lub importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są przez Sklep Nazwa_Twojego_e-Sklepu

Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna.

5. Dostarczenie towaru do naprawy gwarancyjnej

Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (okablowanie, sterowniki, instrukcje, itp.)

Produkt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.

Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Nazwa_Twojego_e-Sklepu
ul. Ważna Ulica 6
00-000 POCZTA

W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę.

Jeśli naprawa uszkodzonego produktu będzie niemożliwa lub nieopłacalna, dokonamy zamiany towaru na nowy wolny od wad albo zaoferujemy do wyboru inny, podobny, dostępny w naszym sklepie produkt lub zwrócimy pieniądze.

Produkt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.

Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Nazwa_Twojego_e-Sklepu
ul. Ważna Ulica 6
00-000 POCZTA

W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę.

Jeśli naprawa uszkodzonego produktu będzie niemożliwa lub nieopłacalna, dokonamy zamiany towaru na nowy wolny od wad albo zaoferujemy do wyboru inny, podobny, dostępny w naszym sklepie produkt lub zwrócimy pieniądze.

6. Zastrzeżenia

Nazwa_Twojego_e-Sklepu zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie

7. Informacja kontaktowa

W wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości prosimy korzystać w pierwszej kolejności z poczty elektronicznej - email: za pomocą formularza kontaktowego.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],