--=REKLAMA=--

VirtueMart/Raporty

Z Joomla!WikiPL

< Bony


Przegląd

Zawsze po wywołaniu w panelu administracyjnym VirtueMart na stronie startowej administratora wyświetlana jest zwięzła informacja statystyczna, pozwalająca szybko zorientować się w sytuacji sklepu. Informacja zbudowana jest z czterech sekcji:

  • sekcja Statystyka [Statistics], zawierająca następujące dane: ilość klientów, ilość dostępnych produktów, ilość produktów wyłączonych z oferty (nieaktywnych), ilość produktów oferowanych w promocji
  • sekcja Zamówienia [Orders] zawierająca następujące dane: ilość zamówień do akceptacji, potwierdzonych, anulowanych, zrealizowanych (i ew. inne, zależnie od ustawień konfiguracyjnych)
  • sekcja Nowe zamówienia [New Orders] zawierająca następujące dane: numery ostatnich 5 zamówień i wartość zakupu
  • sekcja Nowi klienci zawierająca następujące dane: nazwisko i imię klienta oraz jego login.

Raporty statystyczne

Obok tej zwięzłej informacji statystycznej, wywołując w panelu zarządzania sklepem menu Raporty [Report Basic] można generować i przeglądać bardziej szczegółowe statystyki obrotów sklepu.

Możesz:

  • generować statystyki dzienne, tygodniowe, miesięczne, a także za okresy ostatnich 60 i 90 dni,
  • generować ogólne zestawienia obrotów (okres, ilość zamówień, ilość zamówionych produktów, dochód)
  • generować zestawienia sprzedaży poszczególnych produktów (nazwa produktu, ilość sprzedanych).


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],