--=REKLAMA=--

Szablon

Łatka

Z Joomla!WikiPL

Łatka, Łata 
ang. patch w Joomla! jest to poprawka lub uaktualnienie wcześniejszej wersji Joomla!, usuwające pewne problemy, naprawiające błędy, rozszerzające użyteczność (funkcjonalność), poprawiające wydajność (ang. performance). W komunikacie o opublikowaniu łatki zawsze podawana jest informacja, czy poprawia ona bezpieczeństwo lub usuwa luki wykryte w bezpieczeństwie programu. Zadaniem łatki jest zamienić starszy kod, a dokładniej starsze skrypty, na ich nowszą, poprawioną lub udoskonaloną wersję. Łatki są w zasadzie niewielkimi, drobnymi poprawkami, aktualizacjami między kolejnymi wersjami tej samej serii Joomla (tego samego wydania). Przykładowo możesz pobrać łatkę aktualizującą Joomla 1.0.4 do Joomla 1.0.7. Z zasady nie stosuje się łatek w przypadku bardziej kompleksowych zmian, jakie zachodzą między kolejnymi wydaniami Joomla, np. nie ma łatek aktualizujących Joomla 1.0.15 do Joomla 1.5. Zawsze, zanim zastosujesz łatkę, zapoznaj się z opisem wydania oraz odpowiednią instrukcją aktualizacji.