--=REKLAMA=--

Powiązanie kontaktu z użytkownikiem

Z Joomla!WikiPL

W szczegółach kontaktu możemy powiązać dane kontaktowe z kontem zarejestrowanego użytkownika witryny. Tę właściwość warto wykorzystać w dwóch przypadkach:

  • w każdej witrynie, aby udostępnić użytkownikom witryny kontakt z administratorem witryny i członkami zespołu redakcyjnego,
  • w witrynie firmowej, aby udostępnić użytkownikom witryny katalog kontaktów z biurami firmy.

Powiązanie kontaktu z kontem użytkownika wymaga prostego zabiegu:

  1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
  2. Z menu zaplecza wybierz opcję Komponenty → Kontakty → Kontakty [Components → Contacts → Contacts]
  3. Na stronie Kontakty: Kontakty kliknij nazwę kontaktu, który chcesz połączyć z kontem użytkownika. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie kontaktu, a następnie nacisnąć w przyborniku ikonę Zmień [Edit].
  4. Odszukaj w szczegółach kontaktu po lewej stronie listę rozwijaną Połącz z użytkownikiem i zaznacz nazwę wybranego konta.
  5. W razie potrzeby uzupełnij lub skoryguj informacje kontaktowe.
  6. Naciśnij w przyborniku ikonę Zapisz [Save].


Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],