--=REKLAMA=--

Dodawanie kontaktu

Z Joomla!WikiPL

Krok 1: Otwórz edytor własności kontaktu

Zanim utworzysz pierwszy kontakt, konieczne jest omówione już stworzenie przynajmniej jednej kategorii kontaktów. Skoro masz już przynajmniej jedną kategorię kontaktów, możesz dodawać kontakty.

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Z menu zaplecza wybierz opcję Komponenty → Kontakty → Kontakty [Components → Contacts → Contacts]
 3. Na stronie Kontakty: Kontakty kliknij w przyborniku ikonę Utwórz [New]. Przejdziesz na stronę własności kontaktu.

Krok 2: Wpisz szczegóły kontaktu

Każda informacja kontaktowa może zawierać kilkanaście szczegółów, ale tylko dwa są wymagane: nazwa kontaktu i przypisanie do kategorii.

 • W polu Nazwa [Name] wpisz np. nazwę osoby albo jednostki organizacyjnej - wydziału, biura, filii.
Zwykle wpisujemy tutaj nazwisko i imię osoby albo skróconą lub oficjalną nazwę firmy lub jednostki organizacyjnej - wydziału, biura, filii. Ale może to być również oznaczenie zakresu spraw, którymi zajmuje się osoba lub biuro, do którego prowadzi kontakt. Nazwa kontaktu wyświetlana jest na stronie szczegółów kontaktu oraz na liście kontaktów w kategorii.
 • Pole Tekst zastępczy [Alias] zostanie uzupełnione automatycznie, gdy utworzysz kontakt. Spokojnie zdaj się na Joomla! - w razie potrzeby skorygujesz ustaloną automatycznie treść tego napisu.
 • Przy własności Opublikowane [Published] standardowo zaznaczana jest opcja Tak, zwykle nie trzeba więc tutaj niczego zmieniać, chyba, że zechcesz udostępnianie kontaktu wstrzymać chwilowo lub na stałe.
 • Na rozwijanej liście Kategoria [Category] zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z nazw.
 • Na rozwijanej liście Połącz z użytkownikiem [Linked to User] możesz zaznaczyć nazwę użytkownika, z którym chcesz połączyć ten kontakt. Wybór połączenia nie jest konieczny.
 • Własności Kolejność [Order] w momencie tworzenia nowego kontaktu nie da się ustalić. Nowe kontakty są umieszczane domyślnie na końcu listy. Kolejność tę można później skorygować na tej stronie albo na stronie z listą kontaktów.
Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym.
 • Na liście możliwości Poziom dostępu [Access Level] zaznaczona jest standardowo opcja Powszechny [Public], udostępniająca kontakt wszystkim odwiedzającym witrynę. Możesz zmienić to ustawienie, zaznaczając opcję Rejestrowany [Registered], by udostępniać kontakt tylko użytkownikom zalogowanym, albo opcję Specjalny [Special], by udostępniać go jedynie użytkownikom zalogowanym z prawami autora lub wyższymi.

Krok 3: Wpisz dane kontaktowe

Oczywiście, udostępnianie kontaktów ma sens dopiero wówczas, gdy oprócz nazwy kontaktu podamy inne konkrety. Służy temu kolejna sekcja - Informacje.

Żadna z informacji nie jest konieczna - można wpisać jedną, kilka bądź wszystkie. Pola niewypełnione po prostu nie będą wyświetlane na stronie prezentującej kontakt. Każde wypełnione pole jest włączone do elektronicznej wizytówki [vCard] tego kontaktu (jeśli zostanie udostępniona). O tym, które z pól będą widoczne na stronie szczegółów kontaktu, decydują ustawienia dokonane w konfiguracji globalnej komponentu. Ustawienia te można skorygować w sekcji Parametry znajdującej się po prawej stronie ekranu.

Nazwy pól wyraźnie objaśniają, jakie informacje należy w nie wpisać.

 • Stanowisko [Contact's Position]: funkcja w strukturze organizacji, stanowisko, tytuł służbowy.
 • Adres e-mail [Contact E-mail]: adres poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej w Joomla! można chronić przed botami spamującymi, włączając dodatek Maskuj e-mail na stronie Dodatki. Dodatek jest domyślnie włączony. Jeśli zostanie podany adres e-mail oraz ustawiona opcja Pokaż e-mail w parametrach, na stronie frontowej zostanie wyświetlony formularz kontaktowy.
 • Ulica [Street Address]: dokładna lokalizacja w miejscowości - pełna nazwa ulicy, numer nieruchomości i lokalu.
 • Miejscowość/Dzielnica [Town/Suburb]: inna niż siedziba poczty nazwa miejscowości lub dzielnicy.
 • Województwo [State/County]: nazwa województwa, a w przypadku adresów spoza Polski - regionu lub stanu.
 • Kod pocztowy [Postal Code/ZIP]: standardowy numer urzędu pocztowego, np. 45-000.
 • Państwo [Country]: nazwa państwa.
 • Telefon [Telephone]: numer telefonu.
 • Telefon komórkowy [Mobile Phone Number]: numer telefonu komórkowego.
 • Faks [Fax]: numer faksu.
 • Witryna [Web URL]: adres witryny internetowej.
 • Dodatkowe informacje [Miscellaneous Information]: dowolne informacje, np. zakres zadań, którymi zajmuje się osoba kontaktowa lub dział instytucji, firmy. Uwaga: stosowanie znaczników HTML w tym polu jest niedozwolone.
 • Grafika [Image]: wybierz z rozwijanej listy obraz ilustrujący kontakt, np. zdjęcie osoby, logo firmy. Pliki z grafikami należy umieścić wcześniej w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media

Krok 4: Skoryguj ustawienia

Konfigurowanie każdego kontaktu byłoby uciążliwe. Sekcja Parametry służy jedynie do korygowania globalnych ustawień komponentu. Jeśli którykolwiek z parametrów ustawisz inaczej, niż w globalnej konfiguracji komponentu, kontakt będzie prezentowany na stronach witryny zgodnie z dokonanym tutaj ustawieniem. Każde dokonane tutaj ustawienie ma wyższy priorytet od ustawienia dokonanego w konfiguracji globalnej.

Szczególnie istotne jest tutaj ustawienie parametru Formularz email [E-mail Form], decydującego o wyświetlaniu formularza kontaktowego. W Joomla 1.0 wyświetlanie formularza było uzależnione od podania w szczegółach kontaktu adresu poczty elektronicznej. Jeśli nie podano adresu e-mail, formularz kontaktowy nie był wyświetlany. Joomla 1.5 tej użytecznej własności, niestety, nie ma. Jeśli w informacjach kontaktowych nie będzie adresu e-mail, a dla parametru Formularz email zostanie ustawiona opcja Pokaż, wprowadzimy użytkowników witryny w błąd - w elektronicznym liście będzie brakowało adresata, nie będzie więc mógł być wysłany.


Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],