--=REKLAMA=--

Joomla 1.5. Szybki start/Menu/Start

Z Joomla!WikiPL

W głównym menu witryny mamy jedną pozycję - Home prowadzącą do strony startowej - otwierającej witrynę, nazywanej też czasem stroną główną lub domową. To po prostu pierwsza strona witryny. W Joomla 1.5 na stronę startową można wyznaczyć dowolną stronę, w dowolnym menu. W Joomla 1.0 mogła to być strona wywoływana przez pierwszą pozycję w głównym menu witryny.

Standardowo stroną otwierającą witrynę jest strona zarządzana przez specjalny komponent FrontPage - Strona startowa. Komponent wyświetla przegląd artykułów oznaczonych do publikacji na stronie startowej. Szczegóły komponentu i jego różne opcje poznamy później, teraz zmieńmy jedynie angielską nazwę pozycji menu i strony na polską oraz niektóre z ustawień:

1. Wróć na zaplecze i wybierz z menu pozycje Menu -> Spis treści.

15 menu main sel.png

2. Przejdziesz na stronę projektanta pozycji menu. Aktualnie jest tutaj tylko jeden wpis. Naciśnij tytuł “Home”, aby skonfigurować stronę otwierającą witryny. 15 menu main home.png

4. W sekcji "Parametry - podstawowe” znajdziesz cztery ustawienia decydujące o układzie graficznym artykułów w przeglądzie "Strona startowa":

  • Pozycji nad kolumnami [# Leading]: określa ilość artykułów wyświetlanych na całej szerokości przeglądu. Zwykle 1-2 "gorące wiadomości" czy "tematy dnia".
  • Pozycji w kolumnach [# Intro]: określa ilość artykułów, które zostaną wyświetlone poniżej "gorących wiadomości" w jednej lub kilku kolumnach, zależnie od następnego ustawienia. Wpisz dowolną, ale niewielką liczbę (w granicach 10) pomnożoną przez ilość kolumn, którą ustalisz poniżej.
  • Ilość kolumn [Columns]: decyduje o podzieleniu przeglądu na kilka kolumn, określa ich ilość. Zwykle 2 kolumny, raczej nie więcej niż trzy.
  • Ilość odnośników [# Links]: określa, ile odnośników do pozostałych artykułów będzie wyświetlone poniżej artykułów.

15 menu main home par bas.png

5. W sekcji Parametry: rozszerzone' sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Tak dla parametru Kolporter RSS. To uczyni stronę główną dostępną dla czytników RSS.

15 menu main home par adv.png

6. W sekcji Parametry: system wypełnij pole Tytuł strony, jeśli chcesz, aby różnił się od nazwy pozycji menu. Standardowo jest tutaj umieszczany tekst “Welcome to the Frontpage!”. Tytuł, który wpiszesz, zostanie umieszczony na pasku tytułowym przeglądarki oraz w nagłówku strony. Zaznacz również Tak przy parametrze Pokaż tytuł strony.

15 menu main home par sys.png

7. Naciśnij Zapisz ['Save'], aby zakończyć konfigurowanie strony startowej i wywołaj w swojej przeglądarce adres http://localhost/joomla15, by zobaczyć rezultat nowych ustawień:


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],