--=REKLAMA=--

Joom!Fish/Tłumaczymy

Z Joomla!WikiPL

< Konfiguracja dodatków

Tłumaczenie polega na stworzeniu na podstawie oryginalnego tekstu jego nowej wersji w języku innym niż język źródłowy.

Aby wykonać tłumaczenie dowolnego elementu witryny, należy przejść w panelu kontrolnym komponentu lub w menu administracyjnym do opcji Tłumaczenia [Translation], na której dokonujemy wyboru materiału do przekładu. W oknie menedżera zobaczymy zwykle pustą tabelę.

Lista elementów do tłumaczenia: Pierwszy widok

Aby pojawiły się w niej elementy przeznaczone do tłumaczenia, musimy skorzystać z filtrów umieszczonych po prawej stronie - filtru Wybierz język [Select Language] oraz Elementy witryny [Content elements]. Gdy wybierzemy język, na który chcemy dokonać przekładu, oraz składnik witryny obsługujący interesujący nas materiał, tabela zostanie wypełniona listą pozycji, które podlegają tłumaczeniu.

Lista elementów do tłumaczenia

Lista materiałów

Lista materiałów podlegających tłumaczeniu umieszczona jest w tabeli. Znaczenie informacji w poszczególnych kolumnach tabeli jest następujące:

  • Tytuł [Title]: tytuł oryginału
  • Język [Language]: język przekładu
  • Tłumaczenie [Translatiion]: tytuł przekładu
  • Ostatnio zmieniony [Last modified]: data ostatniej zmiany przekładu
  • Stan [State]: informacja o kompletności tłumaczenia
  • Opublikowane [Published]: informacja o udostępnieniu przekładu

Tłumaczymy

Aby przejść do edytora, klikamy tytuł pozycji w kolumnie Tytuł albo zaznaczamy pole wyboru i klikamy przycisk Zmień [Edit] w pasku narzędzi.

Edytor tłumaczenia elementu]

Okno edytora podzielone jest na dwie części. Z lewej strony umieszczono jeden pod drugim segmenty materiału podlegające tłumaczeniu, a z prawej kartę Publikacja [Published].

Każdy z elementów podlegających tłumaczeniu oznaczony jest etykietą (np. Tytuł, Wstęp, Słowa kluczowe). Poniżej znajduje się tekst oryginału, a pod nim pole przeznaczone na wpisanie tłumaczenia. W przypadku obszarów tekstowych w polu tym można uaktywnić wizualny edytor tekstu (WYSIWYG).

Po prawej stronie części przeznaczonej dla każdego elementu znajdują się dwa przyciski: Skopiuj [Copy] i Usuń [Delete]. Naciśnięcie pierwszego umieszcza tekst oryginału w polu przeznaczonym na tłumaczenie. Naciśnięcie drugiego czyści pole edycji. Z przycisku Usuń trzeba korzystać z rozwagą, aby nie usunąć przypadkowo przetłumaczonego wcześniej tekstu.

Przybornik

W przyborniku w prawym górnym rogu ekranu mamy do dyspozycji cztery przyciski:

  • Zapisz [Save]: zapisuje efekt pracy, zamyka okno edytora.
  • Zastosuj [Apply]: zapisuje efekt pracy, ale nie zamyka okna edytora.
  • Anuluj [Cancel]: zamyka okno edytora bez zapisywania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu.
  • Help [Pomoc]: otwiera ekran pomocy.

Po zakończeniu pracy nad tłumaczeniem, można zdecydować, czy udostępnić tłumaczenie na witrynie. W tym celu na karcie po prawej stronie zaznaczamy pole wyboru Opublikowane [Published]. Decyzję tę można podjąć również później, w oknie menedżera tłumaczeń.

Proces tłumaczenia kończymy zachowaniem wyników pracy.

Jak widać, posługiwanie się edytorem jest proste. W praktyce zdarzają się jednak różne kłopotliwe sytuacje. Łatwo można zniszczyć niezapisany efekt pracy, jeśli przypadkowo naciśniemy przycisk Usuń. Stosunkowo łatwo można również nadpisać tekst oryginału tekstem tłumaczenia, jeśli przypadkowo zostanie zmieniony na karcie po prawej stronie język tłumaczenia.

Dlatego - w przypadku dłuższych materiałów bezpieczniejszym jest przygotowanie tłumaczenia w dowolnym edytorze zewnętrznym i wklejenie go w translatorze.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],