--=REKLAMA=--

Joom!Fish/Konfiguracja dodatków

Z Joomla!WikiPL


Komponent obsługiwany jest przez dwa boty:

 • Multi lingual abstraction layer bot
 • Multi lingual content searchbot

Oba powinny być włączone (opublikowane).

Multi lingual abstraction layer bot

Pierwszy z nich należy do grupy botów systemowych. Jeśli zostanie opublikowany, usprawnia działanie komponentu. W sposób niezauważalny dla użytkownika wybiera podczas jego pierwszej wizyty język: przy pierwszych odwiedzinach witryny. Bot ma dwa parametry:

 • Włącz ustalanie języka [Enable Language determination]: Gdy zaznaczymy Tak, Joom!Fish ustawia domyślnie język zgodny z ustawieniami poczynionymi w następnym parametrze. UstawienieNie uniemożliwi użytkownikom wybór języka, mimo, że lista będzie wyświetlana! Joom!Fish ustawi wówczas zawsze jako domyślny język przeglądarki!
 • Język dla nowych użytkowników [Language selection for new visitors?]: Decyduje o sposobie ustalania języka. Domyślnie Joom!Fish ustawia język przeglądarki użytkownika. Można jednak ustalić, że będzie to domyślny język witryny albo pierwszy na liście języków udostępnianych przez Joom!Fish. Do wyboru mamy więc trzy opcje:
  • Kolejność w komponencie Joom!Fish [Ordering of Languages in Joomfish Component]
  • Ustawienia przeglądarki [Browser Settings]
  • Domyślny język witryny [Site Default Language]

Wyszukiwarka

Parametry drugiego bota umożliwiają określenie:

 • Limit wyników [Search Limit]: ilości zwracanych przez komponent wyników wyszukiwania (standardowo 50),
 • Materiały statyczne bez łącza w menu [Static Content NonMenu]: Czy w wynikach wyszukiwania pokazywać odnośniki do materiałów statycznych znalezionych w bazie danych, ale nieumieszczonych w żadnym menu witryny
 • Tylko aktywny język [Active language only]: Czy przeszukiwać wszystkie artykuły i materiały statyczne, czy jedynie przetłumaczone na bieżący, wybrany przez użytkownika język.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],