--=REKLAMA=--

Dodawanie kategorii kontaktów

Z Joomla!WikiPL

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Z menu zaplecza wybierz opcję Komponenty → Kontakty → Kategorie [Components → Contacts → Categories].
 3. Na stronie Kontakty: Kategorie kliknij w przyborniku ikonę Utwórz [New]. Przejdziesz na stronę edytora kategorii kontaktów.
 4. W polu Tytuł [Title]] wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie sygnalizujące zawartość kategorii, np. oznaczające dziedzinę działalności ludzkiej.
 5. Pole Pseudonazwa [Alias] Joomla! wypełni automatycznie, gdy zapiszesz nową kategorię w bazie danych. Możesz je więc pozostawić puste. Jeśli jednak użyjesz w tytule znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, Joomla je opuści. Umieszczony tu napis wykorzystywany jest w adresach internetowych do kategorii kontaktów i kontaktów. Ważne jest więc, by był kompletny. Stąd albo wpisujemy tę zastępczą nazwę ręcznie, albo - po utworzeniu nowej kategorii - korygujemy stworzoną automatycznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd.
 6. Ustawienia czterech kolejnych własności pozostawiamy bez zmian. Własność Sekcja [Section] w ogóle w kategoriach komponentów nie jest wykorzystywana, własność Porządek decyduje jedynie o porządku wyświetlania kategorii na zapleczu i można ją ustalić dopiero po utworzeniu kategorii. Natomiast własności Opublikowane i Poziom dostępu konfigurujemy w ustawieniach pozycji menu. Jeśli nie opublikujesz kategorii, podczas tworzenia pozycji menu nie będzie można jej wybrać. Poziom dostępu również lepiej skonfigurować podczas tworzenia pozycji menu.
 7. Z listy rozwijanej Grafika [Image] możesz wybrać ilustrację opisu kategorii. Dostępne są tu obrazki umieszczone w katalogu /images/stories/.
 8. Jeśli wybierzesz ilustrację, ustal Położenie grafiki [Image Position] - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu.
 9. W polu Opis [Description] wpisz tekst charakteryzujący kategorię kontaktów. Tekst opisu będzie wyświetlany na stronach typu Układ typu: Lista - Kontakty w kategorii.
 10. Naciśnij w przyborniku przycisk Zastosuj [Apply], aby utworzyć nową kategorię, ale pozostać jeszcze na chwilę w oknie edytora.
 11. Sprawdź w polu Pseudonazwa poprawność utworzonego automatycznie napisu. Jeśli brakuje wspomnianych polskich znaków, skoryguj napis. Możesz go również, jeśli jest zbyt długi, skrócić.
 12. Naciśnij w przyborniku przycisk Zapisz [Save], aby zakończyć tworzenie nowej kategorii lub przycisk Zamknij [Close], jeśli nowa kategoria jest już zapisana albo chcesz zrezygnować z wprowadzonych po jej utworzeniu zmian.

Uwaga: Ani w konfiguracji komponentu, ani w konfiguracji pozycji menu Układ typu: Lista - Kontakty w kategorii nie można zrezygnować z wyświetlania opisu kategorii. Jeśli nie chcesz go wyświetlać, pozostaw pole Opis [Description] niewypełnione.

Tematy pokrewne

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],