--=REKLAMA=--

Chwilowe wyłączenie witryny Joomla 1.6

Z Joomla!WikiPL

Aby chwilowo wyłączyć witrynę

Aby wyłączyć chwilowo witrynę i wyświetlać odpowiedni komunikat dla użytkowników:

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie operatorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Naciśnij na pulpicie ikonę skrótu Konfiguracja albo wybierz z menu pozycję Witryna → Konfiguracja.
 3. Na stronie Witryna znajdź opcję Witryna wyłączona i zmień zaznaczenie przycisku radiowego z Nie na Tak (zobacz zdjęcie poniżej).
 4. Opcjonalnie: Zmień treść Komunikatu o wyłączeniu, by powiadomić odwiedzających o przyczynie i przewidywanym czasie niedostępności witryny.
 5. Naciśnij w przyborniku Zapisz i zamknij lub Zapisz, aby zachować dokonane ustawienia:
  • Użycie przycisku Zapisz i zamknij zachowuje wprowadzone zmiany, kończy edycję, przenosi do poprzedniego ekranu.
  • Użycie przycisku Zapisz zachowuje wprowadzone zmiany, ale nie kończy edycji - nadal pozostaniesz w oknie edytora konfiguracji.
 6. Zobaczysz niebieski komunikat: "Nowe ustawienia zostały zapisane.", potwierdzający, że operacja przebiegła pomyślnie.


16 witryna konf witr ogolne.png

Aby z powrotem włączyć witrynę

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie operatorów na zaplecze.
 2. Naciśnij ikonę skrótu Konfiguracjana stronie startowej zaplecza albo wybierz z menu pozycję Witryna > Konfiguracja (globalna).
 3. Na stronie Witryna znajdź opcję Witryna wyłączona i zmień zaznaczenie przycisku radiowego z Tak na Nie.
 4. Naciśnij w przyborniku Zapisz i zamknij lub Zapisz, aby zachować dokonane ustawienia:
  • Użycie przycisku Zapisz i zamknij zachowuje wprowadzone zmiany, kończy edycję, przenosi do poprzedniego ekranu.
  • Użycie przycisku Zapisz zachowuje wprowadzone zmiany, ale nie kończy edycji - nadal pozostaniesz w oknie edytora konfiguracji.
 5. Zobaczysz niebieski komunikat: "Nowe ustawienia zostały zapisane.", potwierdzający, że operacja przebiegła pomyślnie.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],