--=REKLAMA=--

Diagnostyka tłumaczenia

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 19:54, 9 maj 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Ikona informacja.png
 Informacja

 W Joomla 2.5 i 3.x diagnostyka tłumaczeń działa podobnie

Joomla! obsługuje przydatne narzędzia diagnostyki debagowania (diagnostyczne), które ułatwiają zlokalizowanie nieprzetłumaczonych napisów oraz wykrywanie i korygowanie błędów i usterek w tłumaczeniu etykiet i komunikatów ekranowych w zainstalowanych rozszerzeniach.

Diagnostyka języka

W polskim tłumaczeniu Joomla! zamiast informatycznego terminu debugowanie, stosujemy ogólniejszy i powszechniej zrozumiały, choć nie tak precyzyjny termin diagnostyka.

Aby uaktywnić debugger języka, wybierz z menu zaplecza opcję Konfiguracja globalna, a następnie kartę System. Po prawej stronie znajduje się sekcja Diagnostyka, a w niej możliwość włączenia analizy języka. Zaznacz opcję Tak i zachowaj nowe ustawienia.

500

Gdy uaktywnimy analizę języka, wszystkie frazy językowe, zdefiniowane w plikach językowych, a pojawiające się w treści strony są oznaczane z lewej i prawej strony punktorami w postaci kropek, np. ●Fraza językowa●, a poniżej treści strony mogą być wyświetlone:

 • lista wczytanych plików językowych,
 • lista nieprzetłumaczonych fraz języka, jeśli takie wystąpią i ich lokalizacja (ścieżki do plików, w których występują).

Plg system debag loaded fil.png

500

●Joomla CMS●
(tekst otoczony punktorami) oznacza napis znaleziony w pliku definicji językowych i przetłumaczony na bieżący język.
??Joomla CMS??
(tekst otoczył parami znaków zapytania) oznacza napis przeznaczony do tłumaczenia, nieprzetłumaczony w pliku definicji językowych.
Joomla CMS
(tekst bez otoczek) oznacza napisy nieprzeznaczone do tłumaczenia (treści witryny i inne!).

Diagnostyka systemu

Dodatkowe informacje diagnostyczne otrzymamy, jeśli zostanie uaktywniona opcja Analiza systemu. Wybierz z menu zaplecza opcję Konfiguracja globalna, a następnie kartę System. Po prawej stronie znajduje się sekcja Diagnostyka. Przy parametrze Analiza systemu zaznacz opcję Tak i zachowaj nowe ustawienia.

Gdy ta opcja zostanie uaktywniona, na wszystkich ekranach pojawią się dodatkowe informacje diagnostyczne na dole każdej strony. Aktualnie znajdziemy tam:

 • 'Informację o profilu: wartości określające czas, jaki upłynął do momentu wykonania kolejnych punktów kodu oraz – w MegaBajtach – rozmiar wykonanego kodu ????)
 • Zużycie pamięci: Wartość określająca wykorzystanie pamięci RAM
 • Zapytania do Bazy danych: Ilość oraz lista zapytań do bazy danych wykonanych podczas tworzenia strony
 • Wczytane pliki językowe: Lista wszystkich plików językowych wczytanych podczas tworzenia strony, włącznie z pełną ścieżką. Listę można wykorzystać do sprawdzenia, czy wszystkie pliki zostały wczytane. Liczba umieszczona na końcu każdej informacji wskazuje ile razy plik został wczytany.
 • Frazy nieprzetłumaczone – tryb diagnostyczny: lista wszystkich nieprzetłumaczonych napisów i przypuszczalna lokalizacja pliku, w którym użyto klasy JText generującej napis.
 • Frazy nieprzetłumaczone – tryb projektanta: lista wszystkich nieprzetłumaczonych napisów sporządzona w formacie KLUCZ=Wartość, dzięki czemu można je skopiować i wkleić do pliku INI

Dodatek systemowy Diagnostyka

Plg sel system debag.png

Dodatek systemowy Diagnostyka kontroluje zakres i sposób przedstawiania informacji diagnostycznych, gdy uaktywnione zostaną parametry debuggera w Konfiguracji globalnej. Aby uzyskać dostęp do własności dodatku, wybierz z menu zaplecza opcję Rozszerzenia -> Dodatki, a następnie znajdź na liście dodatek System – Diagnostyka [System – Debug] i naciśnij jego nazwę. Przejdziesz na stronę edytora własności dodatku.

Plg system debag config.png

Po prawej stronie w sekcji parametrów trzy opcje dotyczą diagnostyki tłumaczenia etykiet i komunikatów ekranowych:

 • Informacja o wydajności [Display Profiling Information]: decyduje o wyświetlaniu informacji na temat wydajności - wartości określających czas, jaki upłynął do momentu wykonania kolejnych punktów kodu oraz – w megabajtach – wykorzystanie zasobów (afterLoad – po wczytaniu, afterInitialise – po zainicjowaniu, afterRoute – po ustaleniu trasy, afterDispatch – po wysłaniu, afterRender – po przetworzeniu).
 • Lista zapytań SQL [Display SQL query log]: decyduje o wyświetlaniu informacji wyszczególniającej ilość oraz listę zapytań do bazy danych wykonanych podczas tworzenia strony. Na liście prezentowane są najpierw zapytania zgodne z API Joomla 1.5, a następnie zapytania w trybie zgodności wstecznej.
 • Zużycie pamięci [Display memory usage]: decyduje o wyświetlaniu informacji wskazującej na zużycie pamięci RAM.
 • Lista plików językowych [Display loaded language files]: decyduje o wyświetlaniu listy wszystkich plików językowych wczytanych podczas tworzenia strony, włącznie z pełną ścieżką. Listę można wykorzystać do sprawdzenia, czy wszystkie pliki zostały wczytane. Liczba umieszczona na końcu każdej informacji wskazuje, ile razy plik został wczytany.
 • Frazy nieprzetłumaczone [Display undefined language strings]: decyduje o wyświetlaniu listy wszystkich nieprzetłumaczonych napisów i przypuszczalnej lokalizacji pliku, w którym użyto klasy JText generującej napis. Na liście możliwych ustawień znajdują się cztery opcje – Nie, Wszystkie tryby, Tryb diagnostyczny (zostanie wyświetlona lista wszystkich nieprzetłumaczonych napisów i przypuszczalna lokalizacja plików, w którym użyto klasy JText generujacej napis), Tryb projektowania (lista wszystkich nieprzetłumaczonych napisów sporządzona w formacie KLUCZ=Wartość).
 • Usuń przedrostek kluczy [Strip Key Prefix]: na liście nieprzetłumaczonych napisów w trybie projektanta wyświetla deklaracje językowe bez wskazanego przedrostka w kluczach. Ta użyteczna opcja przydaje się w przypadku rozszerzeń, których projektanci zastosowali w kluczach definicji językowych przedrostek sygnalizujący związek z rozszerzeniem (najczęściej komponentem), o ile zostały one wprowadzone metodą JText.

Uwaga: Na liście nieprzetłumaczonych fraz wyświetlane są jedynie napisy umieszczone w kodzie za pomocą metody JText, na przykład kodem:

echo JText::_( 'Reports Import Configuration' );

Jeśli fraza nie będzie przetłumaczona, to w trybie projektanta zostanie ona wyświetlona następująco:

# /administrator/components/com_reports/views/reports/tmpl/default.php
REPORTS IMPORT CONFIGURATION=Reports Import Configuration

Jeśli w parametrze Usuń przedrostek kluczy zostanie podany przedrostek "Reports", napis ten w trybie projektanta będzie wyświetlony następująco::

# /administrator/components/com_reports/views/reports/tmpl/default.php
REPORTS IMPORT CONFIGURATION=Import Configuration

Zwróć uwagę, że ścieżka do pliku, w którym napis został umieszczony, oparta jest na funkcji PHP debug_backtrace. Czasami to jest dokładna, innym razem nie, a zdarza się także, iż żaden plik nie zostanie wskazany. W takim przypadku musisz skorzystać z lepszych narzędzi.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],