--=REKLAMA=--

Jak zainstalować bezpieczną witrynę prezentacyjną?

Z Joomla!WikiPL

W pliku /includes/version.php poszukaj:

/** @var string Whether site is a production = 1 or demo site = 0 */
var $SITE = 1;
/** @var string Whether site has restricted functionality mostly used for demo sites: 0 is default */
var $RESTRICT = 0;

Dla witryny prezentacyjnej (demo) zalecane są następujące ustawienia:

/** @var string Decyduje, czy witryna jest produkcyjna = 1 czy prezentacyjna (demo) = 0 */
var $SITE = 0;
/** @var string Decyduje o ograniczeniu funkcjonalności do niezbędnych w witrynie demonstracyjnej. 0 jest ustawieniem domyślnym */
var $RESTRICT = 1;
$SITE = 0
// Umożliwia logowanie się wielu użytkowników na jedno konto. Domyślnie: Joomla! 
// Otwiera tylko jedną aktywną sesję dla konta ze względu na bezpieczeństwo
$RESTRICT = 1
// Wyłącza możliwość zalogowania się na stronie frontowej i zapleczu   
// oraz zmiany szczegółów konta użytkownika takich jak hasło i nazwa użytkownika (login)

Takie ustawienia zastosowano na oficjalnej stronie demonstracyjnej http://demo.joomla.org

Dodatkowo wszystkim plikom i folderom należy zmienić uprawnienia tak, aby zapisywanie było niemożliwe, szczególnie dotyczy to pliku configuration.php. Zalecane jest również automatyczne odświeżanie bazy danych za pomocą cron (w przypadku http://demo.joomla.org co 60 minut)

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],