--=REKLAMA=--

Moduł witryny - Logowanie

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 18:51, 25 sty 2011

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Logowanie

Wyświetla formularz logowania oraz łącza do stron: Nie pamiętam nazwy, Nie pamiętam hasła, Zarejestruj mnie. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 login module example.png

Jeśli w globalnych ustawieniach witryny zostanie włączona opcja Rejestruj nowych, wówczas w module wyświetlone zostanie łącze do formularza rejestracyjnego Zarejestruj mnie.

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_login. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Logowanie i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_login. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Logowanie wykorzystuje dane gromadzone za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do ich prezentacji, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Moduł zapewnia użyteczność podobną, jak strony generowane przez łącza wewnętrzne typu Użytkownik. Zobacz: Projektant pozycji menu - Utwórz/Zmień.

Parametry modułu

15 login module parameters.png
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.
  • Wprowadzenie [Pre-text]: wyświetlany poniżej nazw modułu tekst lub kod HTML z treścią. Może to być np. tekst informujący, do czego moduł służy czy też odnośnik do systemu pomocy podręcznej. Rozważ umieszczenie tutaj odnośników do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
  • Zakończenie [Post-text]: tekst wyświetlany pod treścią modułu lub kod HTML generujący zaprojektowaną treść. Rozważ umieszczenie tutaj odnośników do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
  • Skocz po zalogowaniu do [Login Redirection Page]: adres strony wywoływanej przez Joomla! po wylogowaniu się użytkownika. Wybierz z listy rozwijanej stronę, na którą Joomla! przeniesie użytkownika po wylogowaniu. Może to być np. strona ze specjalnym tekstem powitania czy z informacją o nowościach na witrynie.
  • Skocz po wylogowaniu do [Logout Redirection Page]: adres strony wywoływanej przez Joomla! po zalogowaniu się użytkownika. Domyślnie: strona startowa. Wybierz stronę, na którą Joomla! przeniesie użytkownika po zalogowaniu. Może to być np. strona ze specjalnym tekstem powitania czy z informacją o nowościach na witrynie.
  • Pozdrowienie [Greeting]: zwięzły tekst pozdrowienia. Standardowo jest to słowo Witaj i nazwa lub login użytkownika, np. Witaj, admin. Tekst komunikatu zdefiniowany jest w pliku komunikatów i etykiet językowych. Możesz go zmodyfikować (w pliku językowym witryny pl-PL.mod_login.ini - stała: HINAME=Witaj %s,): Pokaż lub Ukryj
  • W powitaniu [Name/Username]: decyduje, czy w powitaniu zostanie wyświetlana realna nazwa użytkownika - imię, nazwisko czy też nazwa konta użytkownika (login).
  • Szyfruj formularz [Encrypt Login Form]: szyfruje dane logowania (wymagane SSL). Nie włączaj tej opcji, jeśli Joomla! nie korzysta z połączeń szyfrowanych (https://).

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],