--=REKLAMA=--

Jak umieścić moduł wewnątrz artykułu?

Z Joomla!WikiPL

Aby osadzić moduł wewnątrz artykułu, skorzystaj z polecenia "{loadposition xx}", obsługiwanego przez dodatek Wpinacz modułów. Wykonaj kolejne instrukcje:

  1. Stwórz moduł, który chcesz opublikować w artykule i umieść go w pozycji niekolidującej z pozycjami istniejącymi w szablonie. Najlepiej - zamiast wybierać pozycję modułu z listy rozwijanej - dodaj nową. W tym celu po prostu kliknij w polu Pozycja i wpisz np. w_artykule
  2. Przypisz moduł do wszystkich stron/pozycji menu.
  3. W artykule, w którym chcesz opublikować moduł, w miejscu, w którym ma być wyświetlony, wpisz "{loadposition w_artykule}"

To wszystko. Moduł będzie widoczny w ustalonych artykułach i miejscach.

Uwaga: W Joomla 1.0 pozycję modułu dodajemy na stronie zaplecza dostępnej po wybraniu z menu opcji Witryna -> Szablony - Pozycje modułów.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],