--=REKLAMA=--

VirtueMart/Kategorie i podkategorie produktów

Z Joomla!WikiPL

< Produkty

VirtueMart umożliwia tworzenie wielopoziomowego podziału produktów na kategorie. Każda kategoria może zawierać podkategorie, które z kolei mogą posiadać swoje podkategorie potomne.

Produkty a sprzedawcy

W VirtueMart kategorie produktów i produkty są przypisane zawsze do konkretnego sprzedawcy. Zanim więc określisz kategorie produktów i przypiszesz do nich produkty, wykonaj czynności związane z zarządzaniem sprzedawcami.

Kategorie i podkategorie

Grupowanie produktów w kategorie i podkategorie ułatwia zarządzanie magazynem i katalogiem produktów.

VirtueMart umożliwia tworzenie wielopoziomowego podziału produktów na kategorie. Każda kategoria może zawierać podkategorie, które z kolei mogą posiadać swoje podkategorie potomne.

Drzewo kategorii

Drzewo kategorii

Opis kategorii

Formularz opisu kategorii produktów zawiera następujące opcje.

Edytor właściwości kategorii

Opis kategorii


 • Opublikowane [Publish?]: decyduje, czy kategoria będzie widoczna na stronie głównej witryny, Zaznaczone bądź niezaznaczone
 • Nazwa kategorii [Category Name]: nazwa używana jest do identyfikowania kategorii, wymagane
 • Opis kategorii [Category Description]: opis jest wyświetlany na stronie głównej w wykazie kategorii, opcjonalne
 • Kolejność [ListOrder]: umożliwia uporządkowanie kategorii. Nowe kategorie umieszczane są domyślnie jako ostatnie.
 • Nadrzędna [Parent]: kategoria rodzica, nadrzędna, której ma być podporządkowana edytowana kategoria, wymagane
 • Strona przeglądu kategorii [Category Browse Page]: określa szablon strony przeglądu kategorii strony. Mozesz użyć wzorców nazwanych browse_2, gdy chcesz wyświetlać w jednym wierszu dwie kategorie, browse_3, gdy chcesz wyświetlać 3 kategorie, itd. Najwyżej - browse_5.
 • Strona katalogowa kategorii [Category Flypage]: umożliwia określenie własnego szablonu strony prezentującej kategorię produktów. Składnia: shop.flypage. Szablon strony kategorii jest wzorcem strony wyświetlającej produkty w kategorii. Możesz tworzyć własne szablony, np. dla różnych kategorii produktów, modyfikując szablon domyślny z katalogu /components
 • Produktów w wierszu [Show x products per row]: umożliwia ustalenie ilości ilustrujących kategorie zdjęć produktów w jednym wierszu na stronie przeglądu kategorii /com_virtuemart/themes/templates/product_details. Plikiem prezentującym szczegóły produktów jest skrypt /html/shop.product_details.php. Jeśli nie masz własnego pliku szablonu, pozostaw to pole niewypełnione.
 • Zdjęcie [Full Image]: umożliwia wczytanie zdjęcia ilustrującego kategorię oraz wygenerowanie miniatury. Wskaż nowy plik, aby zmienić aktualne zdjęcie. Określ, jakie działanie wykonać po wczytaniu zdjęcia, zaznaczając jedną z opcji: brak, Utwórz automatycznie miniaturkę, Usuń aktualne zdjęcie
 • Miniaturka [Thumb Nail]: umożliwia wczytanie miniatury zdjęcia ilustrującego kategorię. Wskaż nowy plik, aby zmienić aktualną miniaturę. Określ, jakie działanie wykonać po wczytaniu zdjęcia, zaznaczając jedną z opcji: brak, Usuń aktualne zdjęcie

Ilustracja kategorii

Tworzenie kategorii i podkategorii

W VirtueMart możesz przyporządkować produktu do kategorii i subkategorii. Łatwiej dzięki temu zarządzać i magazynem i katalogiem produktów.

Aby utworzyć nową kategorię lub podkategorię:

 • Wybierz z menu administratora VirtueMart opcję Produkty ⇒ Kategorie ⇒ Dodaj kategorię. Otworzysz edytor kategorii.
 • Wypełnij dokładnie formularz. Jeżeli kategoria ma być nadrzędną w stosunku do innych, wybierz w formularzu opcję najwyższy poziom [Default - Top Level]. Jeżeli ma to być podkategoria istniejącej kategorii, wybierz z wykazu stosowną kategorię nadrzędną (rodzica).
 • Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć edycję opisu kategorii i wprowadzić ją do bazy danych. Możesz także zrezygnować z tworzenia nowej kategorii, klikając odnośnik Zrezygnuj [Cancel] w pasku narzędzi administratora mambo.

Ilustrowanie opisu kategorii

Zmiana opisu kategorii i podkategorii produktów

Aby zmienić opis kategorii lub podkategorii produktów:

 • Wybierz z menu administratora VirtueMart opcję Produkty ⇒ Kategorie ⇒ Lista kategorii.
 • W wykazie kliknij nazwę kategorii, której opis chcesz zmienić. Pojawi się znany Ci już edytor kategorii.
 • Dokonaj stosowanych zmian właściwości kategorii, a następnie kliknij przycisk Zapisz [Save], aby wprowadzić zmiany do bazy danych. Możesz także zrezygnować z wprowadzonych zmian, klikając odnośnik Zrezygnuj [Cancel] w pasku narzędzi administratora mambo.

Usunięcie kategorii lub podkategorii produktów

Zanim usuniesz jakąkolwiek kategorię czy podkategorię produktów, muszą być z niej usunięte albo przeniesione do innej kategorii wszystkie należące do tej kategorii podkategorie oraz wszystkie produkty. VirtueMart nie pozwoli na usunięcie kategorii dopóki będzie istniała choć jedna podkategoria bądź choć jeden produkt przypisany do tej kategorii.

Aby usunąć kategorię, do której nie ma przypisanych żadnych produktów ani podkategorii:

 • Wybierz z menu administratora VirtueMart opcję Produkty ⇒ Kategorie ⇒ Lista kategorii.
 • Kliknij nazwę kategorii, którą chcesz usunąć. Zostanie wyświetlony edytor kategorii.
 • Kliknij odnośnik bądź ikonę Usuń w pasku narzędzi menu administratora.
 • Potwierdź swoją decyzję w oknie dialogowym.

Możesz również kliknąć ikonę kosza w wykazie kategorii, a następnie potwierdzić decyzję w oknie dialogowym. Zmiana kolejności

Kolejność kategorii możesz zmieniać dowolnie. Dysponujesz kilkoma sposobami:

 • skorzystaj z niebieskich strzałek w górę lub w dół,
 • skorzystaj z pól tekstowych w kolumnie Kolejność - wpisz liczby porządkowe ustalające nową kolejność, a następnie kliknij ikonę zapisz w pasku nagłówka listy kategorii,
 • Skorzystaj z przycisku sortuj alfabetycznie w wierszu nagłówkowym listy kategorii.

Zwróć uwagę, że ustawienie nowej kolejności nie może być anulowane. Ponownej zmiany kolejności trzeba będzie dokonać ręcznie.