--=REKLAMA=--

Tworzenie struktury treści

Z Joomla!WikiPL

W przypadku posiadania w systemie dużej ilości artykułów, warto pomyśleć na temat ułożenia ich w jakąś logiczną strukturę, dzięki której będzie łatwiej zarządzać zawartością strony.

Taką strukturę można zbudować posługując się kategoriami. W Joomla istnieje możliwość tworzenia elastycznych struktur treści, których drzewo może posiadać niezliczoną ilość rozgałęzień i zagnieżdżeń. Ilość kategorii, jakie można utworzyć w celu zawierania w nich artykułów jest nieograniczona. Dodatkowo, każda kategoria może zawierać swoje podkategorie, czyli kategorie potomne. Podobnie, jak w przypadku ilości kategorii, tak też w przypadku ilości poziomów zagnieżdżeń nie istnieją ograniczania ilościowe. Strukturę treści można zbudować w panelu administracyjnym, korzystając z menu Artykuły->Kategorie.

Wykaz kategorii artykułów

Nową kategorię tworzy się, wybierając z górnego menu opcję Utwórz, w wyniku czego uzyskuje się dostęp do formularza edycji kategorii. W tym przypadku, jest to formularz służący utworzeniu nowej kategorii artykułów.

Formularz tworzenia kategorii

Aby utworzyć nową kategorię, należy nadać jej tytuł. Jest to opcja obowiązkowa, bez podania której kategoria nie może zostać utworzona.
Jeżeli tworzona kategoria ma być kategorią pierwszego poziomu, w liście Nadrzędna powinna pozostać opcja Bez nadrzędnej. Gdyby jednak okazało się, że chcemy utworzyć kategorię, która będzie posiadała swojego rodzica (kategorię nadrzędną), to z tej listy należy wybrać nazwę tej kategorii nadrzędnej. Wtedy, po zapisaniu tworzonej kategorii, stanie się ona podkategorią (dzieckiem, kategorią podrzędną) wybranej kategorii nadrzędnej.

Jeżeli dostęp do zawartości tworzonej kategorii ma być publiczny (wszyscy będą mogli oglądać jej zawartość), w polu Dostęp, należy wybrać opcję Public.

Jeżeli ma ona nie być dostępna publicznie, z tej listy należy wybrać grupę z nazwą poziomu dostępu, od którego zawartość tworzonej kategorii będzie osiągalna.

Przycisk Ustal uprawnienia umożliwia przesunięcie formularza do jego dolnej części, gdzie można ustalić uprawnienia dla tworzonej kategorii dla poszczególnych grup użytkowników systemu. W większości przypadków ustawienia te należy pozostawić w postaci domyślnej. Jeżeli jednak wystąpią inne wymagania, co do konfiguracji tych uprawnień, to w tym miejscu można ustalić kto i co będzie mógł w ramach danej kategorii robić.

Po zapisie, nowa kategoria pojawi się na liście kategorii w systemie, a jej miejsce w strukturze będzie odpowiadało wyborowi, jakiego dokonano w liście Nadrzędna.

Dziękujemy za wkład

» Ekumi,