--=REKLAMA=--

Tłumaczenie szablonu/Tworzenie pliku definicji językowych

Z Joomla!WikiPL

Tłumaczenia wszystkich stałych językowych użytych w szablonie zamieszczamy w specjalnym pliku językowym. Jego konstrukcja jest bardzo prosta. Może się składać z:

  • pustych linii,
  • komentarzy,
  • definicji stałych językowych.

Puste linie i komentarze

Czyste linie oraz linie rozpoczynające się od znaku "#" są ignorowane, dlatego znak "#" stosowany jest do oznaczania komentarzy. Komentarze moga się rozpoczynać nie tylko znakiem "#", ale także podwójnym prawym ukośnikiem "//". Komentarz może posłużyć m.in. do zapisania informacji o pliku (nazwa, data utworzenia, autor, licencja), nazywania grup stałych językowych czy innych uwag, np.

# $Id: pl-PL.tpl_wzorzec.ini 1.5.0 2007-08-01 zwiastun $
# author Imię i Nazwisko
# copyright (C) 2007 Nazwa projektanta. Wszystkie prawa zastrzeżone.
# UWAGA:  Wszystkie pliki ini muszą być kodowane w UTF-8
 
// Pasek narzędzi

Definicje stałych językowych

Definicja stałej językowej jest równaniem, które po lewej stronie musi zawierać nazwę stałej językowej, a po znaku równania tłumaczenie. Nazwa stałej językowej to albo po prostu tekst napisu do przetlumaczenia, albo jakaś nazwa umowna, zapisana wielkimi literami. Nazwę definiowanej stałej językowej nazywamy także kluczem.

Każda linia definicji zawiera więc parę napisów, jak poniżej:

KLUCZ=Wartość

gdzie KLUCZ to napis do przetłumaczenia, a Wartość to przetłumaczony napis. Na przykład:

ADDITIONAL INFORMATION=Dodatkowe informacje
Ikona wazne.png
 Ważne!

KLUCZ, a więc część definiowana, musi być zapisana wielkimi literami, w przeciwnym przypadku definicja napisu nie zostanie rozpoznana. Nie ma natomiast znaczenia, w jaki sposób część definiowana jest zapisana w kodzie źródłowym. Wielkość liter w kodzie nie ma praktycznego znaczenia dla funkcjonowania mechanizmu tłumaczenia napisów. Podczas sprawdzania, czy tekst napisu jest przetłumaczony, Joomla ignoruje wielkość znaków. Inaczej mówiąc: bez względu na wielkość znaków napisu w kodzie źródłowym w plikach językowych poszukiwany będzie odpowiednik zapisany wielkimi literami. Tak więc zostanie przetłumaczony zarówno napis „additional information”, „Additional Information” a nawet „AdDiTiOnAl InFoRmAtIoN”.


Ikona wazne.png
 Ważne!

W tekście klucza mogą znajdować się odstępy (spacje) oraz znaki interpunkcyjne, ale ilość spacji nie może być większa niż w oryginalnych napisach do przetłumaczenia - dodatkowe spacje mają znaczenie odróżniające napisy: klucz zawierający dwa takie same wyrazy oddzielone jedną spacją wskazuje na inny ciąg niż klucz z wyrazami oddzielonymi dwoma spacjami.


Ostrzeżenie! Ostrzeżenie!
Jeśli w pliku językowym znajdzie się więcej niż jedna taka sama deklaracja, stosowane jest pierwsze znalezione tłumaczenie sprawdzić, czy przypadkiem nie ostatnie.

A oto przykładowe pliki

# $Id: pl-PL.tpl_wzorzec.ini 1.5.0 2007-08-01 zwiastun $
# author Imię i Nazwisko
# copyright (C) 2007 Nazwa projektanta. Wszystkie prawa zastrzeżone.
# UWAGA:  Wszystkie pliki ini muszą być kodowane w UTF-8
SITE NAME=Nazwa witryny
SITE LOGO=Logo witryny
// Pasek narzędzi
FONTSIZE=Rozmiar czcionki:
DECREASE SIZE=Zmniejsz rozmiar czcionki
INCREASE SIZE=Zwiększ rozmiar czcionki
PARAMNAMEFONTSIZE=Jeśli Tak, zostanie umieszczony

A oto plik języka angielskiego:

# $Id: gb-GB.tpl_wzorzec.ini 1.5.0 2007-08-01 zwiastun $
# author First & Last Name
# copyright (C) 2007 Developer Name. All rights reserved.
# Note : All ini files need to be saved as UTF-8
 
SITE NAME=Site Name
SITE LOGO=Site Logo
// Toolbar
FONTSIZE=Font-size:
DECREASE SIZE=Decrease size
INCREASE SIZE=Increase size

Kodowanie

Ikona informacja.png
 Informacja

 Pliki językowe Joomla! INI muszą być zapisane w kodowaniu UTF-8 bez znacznika kolejności bajtów (BOM)[1] [2]

.

Nazwa pliku językowego

Nazwa pliku językowego musi składać się z następujących elementów oddzielonych kropkami:

  • kod_języka-kod_kraju
  • tpl_nazwa_szablonu – skrót tpl i nazwa szablonu
  • ini - rozszerzenie

Przykładowo plik języka polskiego dla naszego szablonu musi się nazywać pl-PL.tpl_wzorzec.ini, a dla języka angielskiego gb-GB.tpl_wzorzec.ini

Przypisy


  1. Więcej informacji na temat Byte Order Mark czytaj http://unicode.org/faq/utf_bom.html#BOM
  2. Wikipedia: BOM

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],