--=REKLAMA=--

Przechowywanie wartości parametrów

Z Joomla!WikiPL

Aktualne wartości parametrów szablonu przechowywane są w pliku [sciezka-do-Joomla]/templates/[template-name]/params.ini

Jeśli Twój szablon ma parametry i chcesz stworzyć pakiet instalacyjny szablonu, w sekcji <files> pliku instalacyjnego templateDetails.xml musi znajdować się element:

<files>
    ........
 
    <filename>params.ini</filename>
 
    ........
 
</files>

Instalator zadba o prawidłowe prawa własności i uprawnienia dla w stosunku do pliku params.ini

Plik params.ini w pakiecie instalacyjnym szablonu może być pusty - jako domyślne zostaną przyjęte wartości ustalone w pliku templateDetails.xml. Umieszczenie pustego pliku params.ini w pakiecie instalacyjnym zapewni jedynie, że po instalacji szablonu będzie on zapisywalny. Jeśli jednak chcesz rozprowadzać szablon z ustawionymi domyślnymi wartościami parametrów, skorzystaj z poniższej prostej procedury:

 1. Na swoim testowym systemie utwórz pusty plik params.ini file, upewnij się, że plik może być zapisywany przez serwer internetowy.
 2. Zaloguj się na zaplecze, a następnie otwórz stronę edytora szablonu i przejdź do sekcji Parametry szablonu.
 3. Ustaw dla wszystkich parametrów wartości domyślne.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.
 5. Sporządź kopię pliku params.ini, by umieścić go w pakiecie instalacyjnym. Teraz plik zawierać będzie domyślne wartości parametrów.

Alternatywnie, ponieważ format pliku params.ini jest bardzo prosty, możesz go stworzyć ręcznie. Jest to standardowy plik formatu INI z jednym parametrem w każdej linii. Nazwa parametru i jego wartość rozdzielone są znakiem równości. Na przykład:

templateColour=blue
authorCopyright=1

Dziękujemy za wkład

» Michał Trzepizur,