--=REKLAMA=--

Pozycje menu - szczegóły i parametry systemowe

Z Joomla!WikiPL

Wybór każdej pozycji menu, a przy tworzeniu - każdego typu pozycji menu, otwiera stronę edytora podobną do przedstawionej na ilustracji poniżej. 15 category blog layout1.png

Szczegóły pozycji oraz parametry systemowe są takie same dla każdej pozycji menu. Opisujemy je poniżej. Część Parametry: komponentu jest różna dla każdego typu łącza wewnętrznego - artykułów, kontaktów, kanałów informacyjnych, sond, wyszukiwania, użytkowników, zakładek i reklam. Dlatego zostały opisane w sekcjach powyżej.

Część Parametry: podstawowe> jest inna dla każdego typu pozycji menu. Ponadto niektóre typy pozycji menu mogą być konfigurowane zestawem parametrów rozszerzonych. Parametry rozszerzone opisane zostały powyżej przy konkretnych typach pozycji menu.

Szczegóły pozycji menu

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Pseudonazwa [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd. Nazwa umowna jest wykorzystywana do generowania prostych adresów internetowych.
Uwaga: Jeśli tytuł zawiera znaki charakterystyczne dla alfabetu polskiego, to w automatycznie utworzonej nazwie zastępczej zostaną one pominięte. W takim przypadku lepiej samemu wpisać tekst nazwy umownej albo dokonać potem niezbędnej poprawki.
 • Łącze [Link]: adres lokalizujący precyzyjnie zasób - wewnątrz witryny lub poza witryną. Łącza wewnętrzne są generowane zwykle przez Joomla!, natomiast w przypadku łączy do stron lub dokumentów zewnętrznych musimy podać odpowiedni adres, włącznie z protokołem, a więc np. http://nazwadomeny.pl/dokument.pdf, czy ftp://nazwa.nazwadomeny.pl.
 • Wyświetlaj w [Display in]: menu, w którym umieszczamy pozycję menu. Joomla! domyślnie wybiera tutaj menu, w którym tworzymy nową pozycje. Ta lista wyboru jest użyteczną nowością w Joomla 1.5. Pozwala każde łącze umieścić w dowolnym menu bez opuszczania edytora pozycji, a także zmienić to przypisanie podczas modyfikacji własności. W Joomla 1.0 dysponowaliśmy jedynie możliwością przenoszenia w panelu zarządzania konkretnym menu. Zwróć uwagę, że jeśli wybierzesz z listy rozwijanej inne menu, niż aktualne, a następnie naciśniesz w przyborniku przycisk Zapisz, Joomla przeniesie Cię do menedżera pozycji w wybranym menu, a nie na poprzednią stronę.
 • Pozycja nadrzędna [Parent Item]: umożliwia tworzenie menu wielopoziomowego. Aby tworzona pozycja była główną, zaznacz opcję Góra [Top]. Aby tworzony odnośnik uczynić pozycją podrzędną w stosunku do innej, zaznacz dowolną pozycję z dostępnych na liście.
 • Publikacja [Published]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Standardowo zaznaczana jest opcja Tak. Zaznacz Nie, aby wstrzymać chwilowo lub na stałe udostępnianie elementu.
 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, sekcji, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, np. sekcji czy kategorii, można zmienić na stronie menedżera.
 • Poziom dostępu [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, moduł lub stronę. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.
 • Otwórz w [On Click, Open in]: decyduje o miejscu prezentacji strony. Standardowo treści udostępniane przez odnośniki w menu witryny udostępniane są w głównym oknie przeglądarki, tym samym, w którym została otwarta witryna. Ale do dyspozycji mamy wszystkie trzy możliwości:
  • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation]
  • W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym [New Window with Browser Navigation]
  • W nowym oknie bez paska nawigacyjnego [New Window without Browser Navigation]
Pierwszą z opcji pozostawiamy zwykle dla treści wewnętrznych, drugą wykorzystujemy dla łączy zewnętrznych, a trzecią w specjalnych sytuacjach, np. gdy chcemy zaprezentować stronę z materiałami uzupełniającymi, dodatkowymi, np. z ilustracją czy tekstem objaśniającym.
W nowszych przeglądarkach druga opcja spowoduje otwarcie strony na nowej karcie.

Parametry - Systemowe

We wszystkich typach pozycji menu możemy skonfigurować pięć dodatkowych parametrów systemowych, jak widać na ilustracji poniżej..

15 menu item parameters system.png

Opisujemy je poniżej.

 • Tytuł strony [Page Title]: domyślnym tytułem strony jest treść tytułu pozycji menu, zwykle lapidarna, jedno- dwuwyrazowa. Opcjonalnie możesz ustalić inny tekst tytułu. Tytuł strony wyświetlany jest na pasku tytułowym przeglądarki. Jeśli pozostawisz to pole puste, zostanie zastosowany tytuł pozycji menu. Jeśli ponadto w parametrze poniżej zostanie zaznaczona opcja Tak wpisany tutaj tekst zostanie wyświetlony w nagłówku strony.
 • Pokaż Tytuł strony [Show Page Title]: decyduje, czy tytuł strony zostanie wyświetlony w nagłówku strony, nad tytułem pierwszego artykułu.
Zwróć uwagę, że to ustawienie nie działa na stronach otwierających pozycje typu: Artykuł, Lista - Kategorie artykułów w sekcji oraz Lista - Artykuły w kategorii.
 • Przyrostek klas CSS strony [Page Class Suffix]: wpis opcjonalny. Umożliwia wyróżnienie strony formatowaniem odmiennym od typowego. Aby skorzystać z tej właściwości, należy zdefiniować w arkuszu stylów formatujących wygląd stron klasy "z przyrostkiem" - np. .contentpaneopen-zmien i .contentpagetitle-zmien. W tym polu podajemy jedynie przyrostek odróżniający zmienione klasy od standardowych – w naszym przypadku -zmien. Przyrostek nie musi być scalony z nazwą standardowej klasy łącznikiem, ale jeśli go zastosowaliśmy, należy go również tutaj podać (łącznika używamy głównie po to, by zapewnić czytelność arkusza stylów).
 • Grafika menu [Menu Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana po lewej lub prawej stronie tytułu pozycji menu. Plik z obrazem (standardowo o rozmiarach 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories. Aby obrazek pojawił się obok tytułu pozycji, musimy jeszcze zarządzić wyświetlanie ikon w parametrach modułu wyświetlającego menu.
 • Połączenie SSL [SSL Enabled]: decyduje o wyświetlaniu stron wywoływanych przez tę pozycje menu w w trybie połączenia bezpiecznego. Udostępnienie stron następuje dopiero po przeprowadzeniu specjalnej procedury uwierzytelniającej, transmisja odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTPS, dane są szyfrowane. Jeśli serwer obsługuje szyfrowane połączenia, możemy wybrać jedną z trzech opcji:
  • Wyłączone [Disabled]: strony udostępniane przez tę pozycję będą niedostępne
  • Ignoruj [Ignore]: pozycja będzie dostępna bez względu na to, w jakim trybie udostępniana jest cała witryna.
  • Włączone [Enabled]: strony udostępniane przez tę pozycję będą dostępne.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],