--=REKLAMA=--

Porcje

EP Parametr globalny Proste adresy

Z Joomla!WikiPL

  • Proste adresy [Search Engine Friendly URLs]: ustawienie Tak spowoduje zamianę skomplikowanych adresów internetowych na czytelniejsze, łatwiejsze do zapamiętania i lepiej indeksowane przez wyszukiwarki. Na przykład adres: www.przyklad.com/index.php?option=com_content&view=etc..., zostanie zamieniony na: www.przyklad.com/alias. Wiele pozycji w Joomla! umożliwia dodanie nazwy umownej (aliasu), wykorzystywanej w prostych adresach. Ustawienie domyślne: Nie, zalecane: Tak.