--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Masz wiadomość

Z Joomla!WikiPL

Masz wiadomość

Moduł wyświetla ilość wiadomości w skrytce pocztowej i graficzny odnośnik do strony Narzędzia → Masz wiadomość [Tools → Read Messages]. Przykłady modułu przedstawia ilustracja poniżej:

moduł Masz wiadomość - przykład modułu

Moduł Masz wiadomość [Unread Messages] jest modułem typu: mod_unread.

Parametry modułu

Moduł Masz wiadomość ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.