--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Logowanie

Z Joomla!WikiPL

Logowanie

Wyświetla formularz logowania oraz łącza do stron: Nie pamiętam nazwy, Nie pamiętam hasła, Zarejestruj mnie. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

17 mod logowanie przyklad.png

Jeśli w globalnych ustawieniach witryny zostanie włączona opcja Rejestruj nowych, wówczas w module wyświetlone zostanie łącze do formularza rejestracyjnego Zarejestruj mnie.

Powiązania

Moduł Logowanie wykorzystuje dane gromadzone za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do ich prezentacji, jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama.

Moduł zapewnia użyteczność podobną, jak strony generowane przez łącza wewnętrzne typu Użytkownik. Zobacz: Projektant pozycji menu - Utwórz/Zmień.

Parametry modułu

16 mod logowanie opcje podstawowe.png


 • Wprowadzenie [Pre-text]: wyświetlany poniżej nazw modułu tekst lub kod HTML z treścią. Może to być np. tekst informujący, do czego moduł służy czy też odnośnik do systemu pomocy podręcznej. Rozważ umieszczenie tutaj odnośników do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
 • Zakończenie [Post-text]: tekst wyświetlany pod treścią modułu lub kod HTML generujący zaprojektowaną treść. Rozważ umieszczenie tutaj odnośników do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
 • Skocz po zalogowaniu do [Login Redirection Page]: adres strony wywoływanej przez Joomla! po wylogowaniu się użytkownika. Wybierz z listy rozwijanej stronę, na którą Joomla! przeniesie użytkownika po wylogowaniu. Może to być np. strona ze specjalnym tekstem powitania czy z informacją o nowościach na witrynie.
 • Skocz po wylogowaniu do [Logout Redirection Page]: adres strony wywoływanej przez Joomla! po zalogowaniu się użytkownika. Domyślnie: strona startowa. Wybierz stronę, na którą Joomla! przeniesie użytkownika po zalogowaniu. Może to być np. strona ze specjalnym tekstem powitania czy z informacją o nowościach na witrynie.
 • Pozdrowienie [Greeting]: zwięzły tekst pozdrowienia. Standardowo jest to słowo Witaj i nazwa lub login użytkownika, np. Witaj, admin. Tekst komunikatu zdefiniowany jest w pliku komunikatów i etykiet językowych. Możesz go zmodyfikować (w pliku językowym witryny pl-PL.mod_login.ini - stała: HINAME=Witaj %s,): Pokaż lub Ukryj
 • W powitaniu [Name/Username]: decyduje, czy w powitaniu zostanie wyświetlana realna nazwa użytkownika - imię, nazwisko czy też nazwa konta użytkownika (login).
 • Szyfruj formularz [Encrypt Login Form]: szyfruje dane logowania (wymagane SSL). Nie włączaj tej opcji, jeśli Joomla! nie korzysta z połączeń szyfrowanych (https://).

Opcje rozszerzone

16 mod logowanie opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_login. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /mod_languages i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_login/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).