--=REKLAMA=--

Odmienny wygląd startowej strony witryny

Z Joomla!WikiPL

Jest kilka sposobów, by odróżnić wygląd strony startowej witryny od innych stron.

Przypisanie stronie startowej innego szablonu

W standardowej instalacji Joomla! stronę startową oraz wszystkie inne obsługuje jeden szablon witryny - ustawiony jako domyślny. Możesz jednak ten szablon (lub jakikolwiek inny) przypisać do obsługi wszystkich stron witryny z wyjątkiem domyślnej strony startowej. Natomiast obsługę strony startowej powierzyć specjalnemu, odmiennemu szablonowi. Zaloguj się na zaplecze z prawami głównego administratora i w Joomla! 1.5 przejdź na stronę Rozszerzenia → Szablony → Witryna, a w Joomla! 1.0 na stronę Witryna → Szablony → Szablony -witryna). Odszukaj domyślny szablon - jest on oznaczony żółtą gwiazdką. Teraz, przy dowolnym INNYM szablonie zaznacz pole wyboru, a następnie przypisz ten szablon do wybranych stron - pozycji menu. Możesz przypisać ten szablon do jednej lub wielu stron - pozycji menu. Wszystkie niezaznaczone tutaj pozycje będą obsłużone przez szablon domyślny.

Przypisanie modułów do strony startowej

Być może najprostszą drogą, by uczynić wygląd strony startowej innym, niż pozostałych, jest utworzenie zestawu modułów przeznaczonych tylko na domyślną stronę otwierającą witrynę.

Zaloguj się na zaplecze i przejdź w Joomla! 1.5 na stronę Rozszerzenia → Moduły, a w Joomla! 1.0 Moduły → Moduły witryny.

W Joomla! 1.5

W przyborniku w prawym górnym rogu ekranu naciśnij ikonę Nowy. Następnie wybierz z listy moduł, który chcesz wyświetlać tylko na stronie startowej. Każdy moduł ma zestaw charakterystycznych własności i parametrów, które trzeba ustawić. Jedną z nich jest przypisanie modułu do stron - pozycji menu. Aby moduł był widoczny tylko na stronie startowej, zaznacz opcję Pozycje wybrane z listy, a następnie zaznacz TYLKO pozycję menu ustaloną wcześniej jako domyślna strona startowa witryny. Zapisz ustawienie. Powtarzaj tę procedurę, aż zdefiniujesz komplet modułów, które chcesz przypisać do strony startowej.

W Joomla! 1.0

Tu procedura wygląda nieco inaczej, niż w Joomla! 1.5. Przycisk Nowy w Joomla! 1.0 służy tylko i wyłącznie do tworzenia własnego modułu. Stronie startowej możesz przypisać moduły wybrane z listy (jeśli potrzeba, doinstaluj inne) albo stworzyć ich kopie i te przypisać do strony startowej. Nie ma znaczenia, jak uczynisz. W każdym momencie możesz skopiować istniejący moduł i ustalić dla niego inne parametry prezentacji. Podobnie jak w przypadku Joomla! 1.5, decydującym jest przypisanie modułu do stron - pozycji menu. Zaznacz na liście tyko odnośnik do startowej strony witryny.

Odmienny arkusz CSS dla strony startowej

Inną łatwą drogą stylizacji strony startowej jest skorzystanie z możliwości, jakie stwarza zastosowanie przyrostka klas stylów CSS dla strony oznaczonej jako domyślna strona startowa witryny. Opcja ta dostępna jest zarówno w Joomla! 1.0, jak i w Joomla! 1.5. Do skożystania z tej techniki niezbędna jest wszakże znajomość CSS.

Zaloguj się na zaplecze i przejdź do menu, w którym ustawiona jest domyślna strona startowa witryny. W Joomla! 1.0 jest to zawsze pierwsza pozycja w menu głównym, w Joomla! 1.5 może to być dowolna pozycja w dowolnym menu. Sygnalizuje ją złota gwiazdka w kolumnie Domyślnie (menu, w którym znajduje się domyślna strona startowa, oznaczone jest gwiazdką). Naciśnij nazwę tej pozycji menu, by przejść na stronę edytora własności. W Joomla! 1.5 naciśnij po prawej stronie nazwę Parametry systemu, by otworzyć tę sekcję (w Joomla! 1.0 wszystkie ustawienia są widoczne). Przejdź do parametru Przyrostek klas CSS i wpisz etykietę, która będzie odróżniać style przeznaczone dla strony startowej od innych stylów, np. _startowa. Dolny łącznik nie jest konieczny, ale warto stosować taką właśnie konwencję, by łatwiej orientować się w arkuszu stylów.

Ustalenie przyrostka klasy strony spowoduje, że zostanie on wykorzystany w nazwach klas opisujących elementy strony startowej, np. jeśli przyrostkiem będzie _startowa:

 <div class="componentheading_startowa">{TUTAJ TYTUŁ STRONY}</div>

Zdefiniowanie przyrostka klas CSS we właściwościach pozycji menu nie wystarczy. Konieczne jest określenie w arkuszu stylów CSS odpowiednich reguł formatowania, w przeciwnym przypadku może się zdarzyć, że niektóre z elementów w ogóle nie zostaną sformatowane zgodnie z koncepcją projektanta. Joomla! nie zastosuje bowiem w tym przypadku reguł stylu - "rodzica". Nazwy componentheading oraz componentheading_startowa wskazują na dwa różne style. Oto zestawienie klas z przyrostkiem CSS strony, zastosowanych w Joomla! 1.5"

 • category
 • contact_email
 • contentpanenopen
 • contentpane
 • contentdescription
 • contentpagetitle
 • sectiontableheader
 • sectiontableentry
 • sectiontablefooter
 • searchintro
 • small
 • readon
 • wraper


Nadpisanie standardowego szablonu

W Joomla! 1.5 projektanci mają do dyspozycji jeszcze jedną metodę: nadpisanie standardowego szablonu (technika template overrides). Wykorzystanie tej techniki wymaga jednak znajomości PHP, HTML i CSS, przynajmniej w podstawowym zakresie.

Załóżmy, że stroną startową będzie przegląd Strona startowa. Standardowy widok tej strony (dokładniej - treści głównej) generują skrypty umieszczone w katalogu /components/com_content/views/frontpage/tmpl. Technika nadpisywania standardowych szablonów polega na wykorzystaniu do generowania treści skryptów nazwanych tak samo, ale zdefiniowanych w szablonie obsługującym witrynę, w specjalnym katalogu /html. Możliwe, że w swoim szablonie masz już taki katalog. Sprawdź katalog: /twoja_witryna/templates/twój_szablon/html/.

Jeśli nie ma w nim żadnych plików albo nawet nie ma takiego katalogu, utwórz go, a w nim podkatalog /com_content/frontpage, a następnie skopiuj do niego pliki z rozszerzeniem .php z katalogu /components/com_content/views/frontpage/tmpl/ . Teraz możesz wprowadzić w każdym z plików dowolne modyfikacje, zmieniając zarówno zakres, jak i sposób prezentowania treści.

Joomla! sprawdza, czy w szablonie obsługującym witrynę zostały zdefiniowane zamienniki standardowych szablonów. Jeśli je znajdzie, stosuje je zamiast domyślnych.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],