--=REKLAMA=--

Obsługiwane typy parametrów

Z Joomla!WikiPL


Ten fragment powinien objaśniać, jakie rodzaje (typy) parametrów są obsługiwane przez rozszerzenia oraz dostarczać prostych ilustracji zastosowania parametrów. Powinien opisywać, gdzie i jak umieścić definicje parametrów rozszerzenia w plikach XML oraz jak w PHP uzyskać dostęp do wartości parametru podczas wykonywania rozszerzenia. Powinno zestawiać listę dostępnych parametrów, ich opis, objaśnienie składni, ilustrację oraz pokazywać efekt zastosowania.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],