--=REKLAMA=--

Korzystanie z klienta FTP

Z Joomla!WikiPL

Od kiedy firmy hostingowe nie udostępniają użytkownikom możliwości korzystania z dostępu do swojego konta za pomocą konsoli systemowej, przesłanie plików na serwer wymaga korzystania ze specjalnego protokołu - FTP i specjalnych programów. Klienty FTP umożliwiają przesyłanie na serwer plików przygotowanych lokalnie. Informacje o dostępnych klientach FTP i porównanie ich właściwości przedstawia ten diagram.

Jak menedżery plików typu Eksplorator w Windows czy Midnight Commander w Linuksie umożliwiają różne operacje na plikach i katalogach domowego komputera, tak klienty FTP pozwalają zarządzać zasobami na odległym koncie - przenosić pliki, kopiować, synchronizować katalogi Jeśli używasz przeglądarki Firefox, sugerujemy skorzystanie z wtyczki FireFTP. FireFTP jest wykorzystywany w tym poradniku.

Pamiętaj, aby zawsze tak skonfigurować program obsługi FTP, aby widoczne były pliki ukryte. W Joomla takim plikiem jest .htaccess.


Korzystanie z Explorera Windows

Jeśli systemem operacyjnym Twojego komputera jest Windows, do połączenia FTP możesz wykorzystać Windows Explorer


Uruchamienie Windows Explorer

Ilustracje poniżej pochodzą z Windows XP, ale proces uruchamiania i korzystania z FTP jest w innych wersjach systemu niemal identyczny.

Jest wiele sposobów, by uruchomić Windows Explorer. Możesz otworzyć dowolny folder albo Mój komputer. Możesz również wywołać okno poleceń Uruchom, wpisać explorer.exe i nacisnąć polecenie Uruchom.

Runexplorer.png

Connecting to FTP

Aby połączyć się z Twoim serwerem FTP, potrzebne Ci będą szczegóły konta, które otrzymasz od usługodawcy albo administratora serwera. W pasku adresu wpisz: ftp://nazwauzytkowika:haslo@serwer_ftp.com, zmieniając odpowiednio do szczegółów Twojego konta części:

  • nazwauzytkowika
  • haslo
  • serwer_ftp.com

Jeśli korzystasz z Windows Vista, konieczne będzie dwukrotne kliknięcie w pasku adresu, aby można w nim wpisywać cokolwiek. Następnie naciśnij klawisz Enter, a Eksplorator Windows - jeśli dane logowania będą poprawne - przeniesie Cię do Twojego serwera FTP

Jeśli podasz nieprawidłowy adres serwera FTP, otrzymasz komunikat błędu:

Errorwindowsftp1.png

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe dane logowania, np. nazwę użytkownika lub hasło, pojawi się okno dialogowe:

Errrorwindowsftp.png

W takim przypadku wpisz ponownie szczegóły swojego konta i spróbuj połączyć się ponownie.

Powinna się pokazać strona z listą wszystkich plików i folderów na Twoim serwerze, jak poniżej.

Connectedwindowsftp.png

Folder otoczony czerwoną obwódką to standardowy główny katalog na serwerach obsługiwanych przez Apache.

Ze względów bezpieczeństwa adres serwera, układ plików i folderów na tym przykładowym zrzucie ekranu został zmieniony.

Przesyłanie plików

Korzyść z zastosowania Exploratora Windows jako aplikacji FTP jest taka, że najprawdopodobniej będziesz już dobrze obeznany z pracą z plikami. Zasadniczo wygląda tak samo, jak przy przenoszeniu czy kopiowaniu pliku z folderu do folderu.

Cała tajemnica polega na ustaleniu, co, skąd i dokąd chcesz przenieść. W większości przypadków będziesz potrzebować wczytać pliki do folderu nazwanego "public_html", "htdocs" albo "www". W przypadku niejasności skonsultuj się z usługodawcą lub administratorem serwera.

Aby wczytać plik na serwer albo pobrać plik z serwera, po prostu przeciągnij plik z oryginalnej lokalizacji do okna z plikami na serwerze lub komputerze lokalnym. Poniżej jest przykład:

Transferftpwin.png

Zamknięcie połączenia FTP

Aby zakończyć połączenie FTP po prostu zamknij okno Explorera Windows. W tym celu naciśnij krzyżyk X w prawym górnym rogu okna.

Stosowanie FireFTP

Jeśli korzystasz z przeglądarki Mozilla FireFox, zastosuj bezpłatny dodatek - FireFTP. FireFTP jest w pełni funkcjonalnym klientem FTP. Na stronie projektu dostępna jest polskojęzyczna wersja wtyczki. Po zainstalowaniu wtyczki w menu Narzędzia przegladarki pojawi się nowe polecenie FireFTP:

Fireftp sel.png

Uruchamianie FireFTP

Wywołanie polecenia otwiera na nowej karcie dwupanelowy menedżer plików. Aby przesłać pliki na serwer, otwórz Firefox, a następnie wybierz z menu Narzędzie >> FireFTP. FireFTP zostanie otwarty na nowej karcie.

Konfiguracja szczegółów połączenia FTP

Aby połączyć się z serwerem, trzeba najpierw skonfigurować połączenie:

1. Z menu FireFTP (u góry z lewej strony karty) wybierz polecenie: Utwórz konto.

Fireftp utworz konto.png

2. Na pierwszej karcie Ogólne podaj czytelną dla siebie nazwę konta (połączenia - dowolny wyraz), adres serwera, nazwę użytkownika (login) oraz hasło:

Fireftp utworz konto 02.png

Uwaga!: Na ilustracji znajdują się przykładowe dane, których nie należy przepisywać do swoich ustawień - w polach Serwer, Login i Hasło trzeba podać dane swojego konta.

3. To wszystkie niezbędne ustawienia. Pozostałe pozostaw bez zmian. W szczególności pozostaw zaznaczone pole wyboru dla opcji Tryb pasywny na karcie Połączenie. W porozumieniu z administratorem serwera możesz ustalić poziom bezpieczeństwa. Dla usprawnienia połączeń podaj ścieżki do katalogów - roboczego na swoim komputerze i głównego katalogu swojego konta na serwerze:

Fireftp utworz konto 03.png

Przesyłanie plików

1. Połącz się z serwerem - z menu FireFTP wybierz nazwę połączenia i naciśnij przycisk Połącz [Conect]:

2. Po ustanowieniu połączenia zobaczysz ekran, na którym po lewej stronie będą widoczne foldery twojego komputera domowego, a po prawej twoje konto na serwerze.

3. Aby przesłać pliki na koncie WWW - wskaż w oknie twojego komputera pliki lub foldery, które chcesz wysłać i naciśnij przycisk Wyślij [Upload] (zielona strzałka skierowana w stronę okna z plikami na serwerze). Można je także przeciągnąć myszką.

Fireftp upload.png

4. Aby pobrać pliki z konta WWW - wskaż w oknie twojego konta na serwerze pliki lub foldery, które chcesz pobrać i wybierz przycisk Pobierz [Download] (zielona strzałka skierowana w stronę okna z plikami na domowym komputerze). Można je także przeciągnąć myszką.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],