--=REKLAMA=--

Kopiowanie kategorii artykułów

Z Joomla!WikiPL

Nową kategorię artykułów można utworzyć, korzystając z formularza dodawania nowej kategorii. Może również zdarzyć się tak, że będziemy mieli w systemie utworzone kategorie, które na potrzeby strony zostały odpowiednio skonfigurowane. Aby nie przeprowadzać całego procesu konfiguracji przy tworzeniu nowej kategorii, można skorzystać z metody kopiowania kategorii. Ta metoda prowadzi do utworzenia nowej kategorii, której konfiguracja będzie identyczna, jak w przypadku kategorii, z której kopia jest wykonywana. Aby utworzyć kopię istniejącej kategorii należy w panelu administracyjnym wybrać Artykuły->Kategorie i zaznaczyć tę kategorię na wyświetlonej liście kategorii.

Lista kategorii

Następnie, w dolnej części tego samego okna w sekcji Przetwarzanie wsadowe zaznaczonych kategorii należy skonfigurować sposób wykonania takiej kopii.

Konfiguracja wykonania kopii

Z dostępnych tu opcji mamy:

  • Ustal poziom dostępu – jeżeli dostęp do kategorii skopiowanej ma być taki sam jak do kategorii źródłowej - pozostawia się bez zmian. W przypadku konieczności zmiany (jeżeli np. źródłowa kategoria jest dostępna publicznie a kopia ma być dostępna dla zarejestrowanych użytkowników – należy dokonać takiego wyboru z listy);
  • Ustaw język – jeżeli mamy witrynę działającą w kilku językach, to z tej listy można wybrać język, do jakiego zostanie przyporządkowana skopiowana kategoria.
  • Ostatnia lista służy do wyboru kategorii, która stanie się kategorią nadrzędną dla skopiowanej kategorii. Jeżeli skopiowana kategoria ma być kategorią pierwszego poziomu, należy z listy tej wybrać Dodaj do głównej. W przypadku kopiowania kategorii, obok tej listy powinien być zaznaczony radiobutton z etykietą Skopiuj.

Oczywiście po wykonaniu tej konfiguracji należy wykonać proces kopiowania poprzez wciśnięcie przycisku Wykonaj.

Dziękujemy za wkład

» Ekumi,