--=REKLAMA=--

Jak określić możliwości przeglądarki

Z Joomla!WikiPL

Ikona przetlumacz.png
 Uwaga o zawartości

Ta strona wymaga przetłumaczenia lub jest w trakcie tłumaczenia! Pomoc jest mile widziana. Ostatnio edytowane przez Zwiastun (dyskusja. Data edycji: Tue, 30 Nov 2010 12:40:40 +0000


Different web browsers sometimes show differences in the way that they render a page. For this reason you may wish to find out which particular browser a visitor is using, in order to use some browser-specific CSS.

The following javascript defines a simple browser detection object, by decoding the navigator.userAgent string

/************************************/
function browserDetect()
{
 var browserNames=new Array("Opera", "MSIE","Netscape","Firefox");
 this.name="NK";
 this.mainVersion="NK";
 this.minorVersion="NK";
 
 for (var i=0; i< browserNames.length; i++)
 {
  var pattern='('+browserNames[i]+')'+'.([0-9]+)\.([0-9]+)';  
  var myRegExp=new RegExp(pattern);
  if (myRegExp.test(navigator.userAgent))
  {
   var results=myRegExp.exec(navigator.userAgent);
   this.name=results[1];
   this.mainVersion=results[2];
   this.minorVersion=results[3];
   break;
  }
 }
}
/*****************************/

In order to use this in a script, you then create an instance of this object:-

var browser = new browserDetect();

The property browser.name will then give you then name of the browser (MSIE, Opera, Netscape or Firefox), browser.mainVersion will give you the main version number, browser.minorVersion will give you the minor version number.

However you should be aware that this is not-foolproof, and it is generally better (in this writer's opinion) to avoid writing browser-specific code as far as possible.


Zobacz

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],