--=REKLAMA=--

J2Store/Konfiguracja ogólnych opcji produktów

Z Joomla!WikiPL

Ogólne opcje produktu

Co to są opcje produktu?

Opcje to różne cechy produktu, takie jak kolor czy rozmiar. Produkty tego samego gatunku mogą występować w różnych decydujących o cenie odmianach (modelach, wariantach). Warianty (odmiany) produktu mogą różnić się od innych pewnymi cechami (rozmiar, kolorystyka), dodatkowym wyposażeniem czy też jakością tego dodatkowego wyposażenia. Wszystkie te właściwości nazywamy w J2Store opcjami produktu

Tworzenie ogólnych opcji produktów

W świeżej instalacji Joomla z natury rzeczy nie istnieją żadne ogólne opcje produktów.

Aby utworzyć opcje produktów, przejdź na stronę J2store {{rarr} Opcje produktów i kliknij przycisk Utwórz. Zostanie otwarty edytor nowej opcji produktów, w którym definiujemy podstawowe dane opcji:

 • Unikalna nazwa: wpisz niepowtarzalną nazwę opcji produktu (alias), np. kolor,
 • Nazwa wyświetlana: wpisz nazwę opcji, która będzie widoczna na stronie produktu
 • Typ opcji produktu: wybierz z listy rozwijanej rodzaj kontrolki formularza, która posłuży do zdefiniowania opcji produktu:
  • Wybór: lista rozwijana - umożliwi wybór jednej z opcji wskazanej na liście, przyciski radiowe - umożliwią wybór jednej spośród kilku opcji, pole zaznaczenia - umożliwi wybór bądź odrzucenie opcji
  • Wstawianie: wielowierszowe pole tekstowe - umożliwia obszerny opis opcji, pole tekstowe - umożliwia zwięzły opis opcji
  • Data: Data - umożliwia oznaczenie daty, Godzina - umożliwia oznaczenie godziny, Data i godzina - umożliwia oznaczenie daty i godziny
 • Opublikowano - zaznacz Tak, aby opcja była dostępna podczas tworzenia produktów
 • Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Znajdziesz się ponownie na stronie zarządzania opcjami produktów, ale tym razem w wykazie opcji będzie już jedna utworzona przed chwilą opcja.

Aby dokończyć tworzenie opcji, kliknij odnośnik Ustaw wartość opcji. Zostanie otwarte okno umożliwiające zdefiniowanie wartości opcji.

Przykładowo zdefiniowaliśmy opcję ogólną Kolor. Na stronie edytora wartości opcji

 • wpisujemy nazwę wartości opcji, np. Czerwony,
 • klikamy przycisk Utwórz wartość opcji
 • powtarzamy te operacje, aż wyczerpiemy listę oferowanych kolorów
 • Klikamy przycisk Zapisz zmiany.

Program powinien nas przenieść na stronę zarządzania opcjami, ale - niestety - tak się nie dzieje. Trzeba w związku z tym usunąć z paska adresu w przeglądarce część adresu (po słowie administrator), by powrócić na zaplecze Joomla, a następnie przejść z powrotem na stronę zarządzania opcjami.

Zarządzanie ogólnymi opcjami produktów

Dostęp do strony, na której zarządzamy ogólnymi opcjami produktów można uzyskać z pulpitu J2Store za pomocą skrótu Opcje produktów lub za pomocą menu lokalnego Ustawienia    Opcje produktów.

W kolumnach tabeli wyświetlane są podstawowe informacje zdefiniowane w edytorze opcji oraz odnośnik do edytora wartości opcji. Ułatwieniem w korzystaniu z listy jest filtr (z lewej strony ekranu) umożliwiający wyszukanie opcji, których nazwy zawierają podany ciąg znaków.


Na tej stronie można przeglądać listę utworzonych opcji, zmieniać stan ich publikacji, tworzyć nowe opcje oraz poprawiać bądź usuwać istniejące. W tym celu posługujemy się przyciskami w przyborniku oraz narzędziami w tabeli.

J2store konfiguracja opcje produktow.png
J2store konfiguracja opcje produktow1.png
J2store konfiguracja opcje produktow2.png
J2store konfiguracja opcje produktow3.png
J2store konfiguracja opcje produktow4.png