--=REKLAMA=--

Dostosowanie pliku konfiguracyjnego Joomla

Z Joomla!WikiPL

Zmian w pliku konfiguracyjnym Joomla! dokonujemy zwykle za pomocą graficznych narzędzi zaplecza administracyjnego na stronie Konfiguracja globalna. Zdarza się jednak niekiedy, że musimy dokonać zmian „ręcznie” - edytując bezpośrednio plik configuration.php, np.

  • po przeniesieniu witryny na inny serwer zdalny lub lokalny,
  • gdy trzeba włączyć obsługę FTP dla Joomla,
  • gdy ustawienia dokonane na zapleczu Joomla! spowodowały unieruchomienie witryny (np. po pochopnym włączeniu opcji Wymuś SSL.

Gdy przenosimy witrynę na inny serwer

Przenoszenie witryny na inny serwer, zdalny lub lokalny, wiąże się ze zmianą istotnych ustawień konfiguracyjnych:

  • danych dostępowych do bazy danych,
  • ścieżek do katalogów dzienników i tymczasowego.

Gdy korzystamy z programu do automatycznego sporządzania kopii witryny i jej odtwarzania z kopii (np. Akeeba Backup i Kickstart.php), zmian w pliku konfiguracyjnym dokonujemy za pomocą interfejsu tych programów.

Gdy przenosimy witrynę tradycyjnymi metodami (kopiujemy system plików i odtwarzamy bazę danych), zmian w pliku konfiguracyjnym trzeba dokonać „ręcznie”.

W pliku konfiguracyjnym Joomla 1.5 Joomla 1.5

W pliku konfiguracyjnym Joomla! 1.5 po przeniesieniu witryny do innej lokalizacji trzeba dokonać następujących poprawek:

W sekcji Ustawienia bazy danych

W sekcji Ustawienia bazy danych (Database Settings) poprawiamy zwykle prawie wszystkie ustawienia:

/* Database Settings */
var $dbtype = 'mysqli'; # zwykle pozostawiamy bez zmian 
var $host = 'localhost'; # zwykle pozostawiamy bez zmian lub wpisujemy adres serwera  
var $user = 'wpisujemy nazwę użytkownika bazy danych na serwerze';
var $password = 'wpisujemy hasło użytkownika bazy danych na serwerze';
var $db = 'wpisujemy nazwę bazy danych na serwerze';
var $dbprefix = 'jos_'; # pozostawiamy bez zmian
Ikona informacja.png
 Informacja

 W plikach konfiguracyjnych Joomla 2.5 i 3.x trzeba odszukać te zmienne. Zwykle znajdują się na początku pliku konfiguracyjnego.

Ścieżki do katalogów

Odszukujemy również zmienne definiujące ścieżki do katalogów /logs i /tmp i poprawiamy je. Ścieżki te mają postać podobną do ścieżek w przykładzie poniżej.

var $log_path = '/home/nazwa_konta/public_html/logs';
var $tmp_path = '/home/nazwa_konta/public_html/tmp';

Określenie tych ścieżek może sprawiać spory problem. Najsensowniejszym rozwiązaniem jest... zainstalowanie na docelowym serwerze wcześniej Joomla i skopiowanie ścieżek ustalonych przez instalator do swojego pliku.

W przypadku, gdy przenosimy witrynę na serwer lokalny, np. obsługiwany przez oprogramowanie JAMP, ścieżki te mają postać, jak poniżej:

var $log_path = 'W:\\var\\www\\j15\\logs';
var $tmp_path = 'W:\\var\\www\\j15\\tmp';

W plikach konfiguracyjnych Joomla 2.5-3.x  Joomla 2.5 Joomla 3.x

W plikach konfiguracyjnych Joomla 2.5 i 3.x dokonujemy takich samych poprawek, z tym, że zobaczymy w nich nieco inaczej wyglądające wiersze:

 
	public $dbtype = 'mysqli';
	public $host = 'localhost';
	public $user = 'joomla';
	public $password = 'joomla';
	public $db = 'j25';
	public $dbprefix = 'bzrnp_';
	public $log_path = '/home/nazwa_konta/public_html/logs';
	public $tmp_path = '/home/nazwa_konta/public_html/tmp';

Włączenie obsługi FTP

Na niektórych serwerach współdzielonych zdarzają się problemy z ograniczeniami w dostępie do plików i katalogów. Włączenie obsługi FTP przez Joomla umożliwia uzyskanie przez Joomla dostępu do plików i katalogów, których właścicielem jest użytkownik FTP.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli firma hostingowa używa narzędzi typu suPHP i PHPsuExec, włączanie obsługi FTP nie powinno być konieczne.


Jeśli nie włączyliśmy obsługi warstwy FTP podczas instalacji Joomla, jedynym sposobem włączenia będzie ręczna modyfikacja pliku konfiguracyjnego. Odszukujemy w nim poniższe zmienne i podajemy odpowiednie dane: === W Joomla 1.5 Joomla 1.5

var $ftp_host = 'localhost'; #albo adres podany przez hostingodawcę, bez protokołu ftp://
var $ftp_port = '21';
var $ftp_user = ''; # podawanie tej nazwy nie jest bezpieczne 
var $ftp_pass = ''; # podawanie hasła nie jest bezpieczne 
var $ftp_root = '/public_html'; #lub inna nazwa katalogu, w którym znajduje się Joomla
var $ftp_enable = '0'; #zmieniamy z 0 na 1!!!


Jak można przeczytać w komentarzu, podawanie nazwy konta i hasła użytkownika nie jest bezpieczne. Gdy Joomla będzie ich potrzebować, wyświetli okno dialogowe i stosowny komunikat.

W Joomla 2.5 - 3.x  Joomla 2.5 Joomla 3.x

W plikach konfiguracyjnych interesujący nas fragment wygląda następująco:

	public $ftp_host = 'localhost'; #albo adres podany przez hostingodawcę, bez protokołu ftp://
	public $ftp_port = '21';
	public $ftp_user = ''; # podawanie tej nazwy nie jest bezpieczne 
	public $ftp_pass = ''; # podawanie hasła nie jest bezpieczne 
	public $ftp_root = '/public_html'; #lub inna nazwa katalogu, w którym znajduje się Joomla
	public $ftp_enable = '1'; #zmieniamy z 0 na 1!!!

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],