--=REKLAMA=--

Pomoc38:Menu Pozycja menu Artykuły Artykuły archiwalne

Z Joomla!WikiPL

Wersja Danielg28 (dyskusja | edycje) z dnia 18:48, 23 maj 2018

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Opis


Pozycja menu typu „Artykuły archiwalne” jest wykorzystywana do udostępniania artykułów zarchiwizowanych. Na stronie wyświetlany jest filtr daty oraz wszystkie artykuły bądź wyselekcjonowane zgodnie z ustawieniami filtra. Dodatkowo, zależnie od ustawień opcji pozycji menu może być wyświetlany filtr tytułów. Poniżej filtrów prezentowany jest przegląd artykułów. Tytuł artykułu stanowi odnośnik do jego tekstu. Zakres danych o artykule (data utworzenia, autor. odsłony, itd.) zależy od ustawień opcji artykułu.

Obraz przedstawia widok od strony witryny czyli to co widzi użytkownik po kliknięciu w menu odsyłacza do strony artykuły zarchiwizowane.


Artykuły zarchiwizowane nie są już publikowane, ale nadal są przechowywane w witrynie. Artykuły są archiwizowane przy użyciu ekranu Menedżera artykułów.

Jak uzyskać dostęp


Aby utworzyć nowy element menu typu: Zarchiwizowane artykuły:

 • W zapleczu Joomla! użyj Menu → [nazwa menu] → Utwórz pozycję menu lub przejdź do strony Menu → Wszystkie pozycje menu lub Menu → [nazwa menu] i wciśnij przycisk Utwórz na pasku narzędziowym (Przybornik).
 • W zakładce Szczegóły - Typ pozycji menu wciśnij przycisk Wybierz

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu typ artykuly archiwalne typ.png

 • W nowo otwartym oknie modalnym wybierz Artykuły → Artykuły archiwalne

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu typ artykuly archiwalne typ modalne.png


Aby edytować istniejący element menu typu Zarchiwizowane artykuły:

 • W zapleczu Joomla! przejdź do strony Menu → Wszystkie pozycje menu lub Menu → [nazwa menu], znajdź i zaznacz istniejącą pozycję menu o typie Zarchiwizowane artykuły i wciśnij przycisk Dostosuj na pasku narzędziowym (Przybornik) lub kliknij nazwę tej pozycji menu.

Zdjecie ekranu


Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu typ artykuly archiwalne ekran.png

Pasek narzędzi - Przybornik


W lewym górnym rogu zobaczysz pasek narzędzi który w przypadku tworzenia nowej pozycji menu wygląda tak:

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu Edycja przybornik utworz.png

W przypadku edycji już istniejącej pozycji menu pasek narzędzi będzie posiadał jeden przycisk więcej:

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu Edycja przybornik dostosuj.png

Funkcje są następujące:

 • Zapisz: Zapisuje pozycję menu i pozostaje na bieżącym ekranie.
 • Zapisz i zamknij: Zapisuje pozycję menu i zamyka bieżący ekran.
 • Zapisz i nowy: Zapisuje pozycję menu i przechodzi do tworzenia kolejnej pozycji menu.
 • Zapisz jako kopię: Zapisuje wprowadzone zmiany w kopii bieżącego elementu menu
 1. Zamyka edycję aktualnej pozycji menu (nie wprowadza w niej ustalonych zmian).
 2. Automatycznie tworzy kopię pozycji menu z wprowadzonymi zmianami, nadaje jej ten sam tytuł z dopiskiem kolejnej liczby porządkowej oraz ze stanem Nie opublikowano
 3. Otwiera edycję nowo utworzonej kopii pozycji menu.

Ta ikona paska narzędzi nie jest wyświetlana, jeśli tworzysz nowy element menu.

 • Anuluj / Zamknij: Anuluje tworzenie nowej pozycji menu lub zamyka bieżący ekran i powraca do poprzedniego ekranu bez zapisywania żadnych modyfikacji, które mógłbyś wprowadzić.
 • Pomoc: Otwiera ten ekran pomocy.

Szczegóły i opcje konfiguracyjne pozycji menu


Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu Edycja tytul.png

 • Tytuł menu: Nazwa która powinna sygnalizować tematykę strony lub funkcje, jakie udostępnia pozycja menu. Może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Alias: Zastępcza umowna nazwa pozycji, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku podstawowych elementów treści w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
Zakładka: Szczegóły

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu typ artykuly archiwalne zakladka ogolne.png


 • Typ pozycji menu: Określa rodzaj, zakres i sposób prezentacji treści. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie zdecyduj, który z dostępnych typów pozycji menu chcesz zastosować. W standardowej instalacji Joomla! dostępne są 33 rodzaje typów pozycji menu.
 • Kategoria: Wyświetla kategorie które są przypisane do tej pozycji menu. Możesz wyświetlać artykuły zarchiwizowane z wszystkich kategorii lub tylko wybranych przez Ciebie.
 • Łącze: Generowany automatycznie adres internetowy strony, do której prowadzi ten odnośnik.
 • Otwórz w: Określa, gdzie zostanie otwarta wywoływana strona. Jeśli w głównym oknie przeglądarki, to wywoływana strona zastąpi aktualnie przeglądaną, jeśli w nowym oknie z paskiem nawigacyjnym lub w nowym oknie bez paska nawigacyjnego, to większość współczesnych przeglądarek otwiera na nowej karcie.
 • Styl szablonu: decyduje o wyglądzie strony. Wybierz z listy rozwijalnej styl szablonu, który chcesz zastosować dla stron tej pozycji menu, albo pozostaw styl domyślny.


 • Pokaż w menu: Wskazuje, w którym Menu został umieszczony odnośnik. Domyślnie wskazywane jest Menu, w którym tworzony jest nowy odnośnik albo Menu, w którym odnośnik został umieszczony wcześniej. Pozostaw domyślne lub wybierz inne z listy rozwijalnej.
 • Pozycja macierzysta: Decyduje o miejscu pozycji w hierarchii menu: czy będzie elementem najwyższego poziomu - główną pozycją w danym Menu, czy też elementem podrzędnym wobec innej pozycji menu, wybranej z rozwijalnej listy.
 • Kolejność: Ta opcja dostępna jest dopiero po utworzeniu nowej pozycji menu. Z listy rozwijalnej wybieramy pozycję za którą chcemy umieścić naszą edytowaną właśnie pozycję menu w drzewku chronologicznym pozycji menu.
 • Stan: Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, W koszu. Aby przywrócić do wykorzystania element wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Strona domyślna: Decyduje, czy pozycja menu jest główną, startową stroną witryny. Zawsze co najmniej jedna, którakolwiek pozycja, w którymkolwiek z menu musi wskazywać na domyślną stronę witryny. W witrynie wielojęzycznej dla każdego języka treści można ustalić domyślną stronę główną w tym języku. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie.
 • Dostęp: Określa domyślny poziom dostępu do danej pozycji menu. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru.
 • Język: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowaną pozycję menu we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • Uwaga: Notatka służąca celom administracyjnym, wyświetlana na liście wykazu pozycji. Wpisz dowolny tekst np. objaśniający tytuł, temat treści.
Zakładka: Opcje układu Artykuły archiwalne

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu typ artykuly archiwalne zakladka opcje ukladu.png

 • Pole wyboru Uporządkuj artykuły: Pozwala zdefiniować kolejność wyświetlania artykułów w przeglądzie.
 • Od najstarszych: Artykuły są wyświetlane od najstarszych do najbardziej aktualnych.
 • Od najnowszych: Artykuły są wyświetlane od najnowszego do najstarszego
 • Tytuł:: A-Z: Artykuły są wyświetlane według tytułu w kolejności alfabetycznej (od A do Z)
 • Tytuł:: Z-A: Artykuły są wyświetlane według tytułu w odwrotnej kolejności alfabetycznej (od Z do A)
 • Autor:: A-Z: Artykuły są wyświetlane według nazw autora w kolejności alfabetycznej (od A do Z)
 • Autor:: Z-A: Artykuły są wyświetlane według nazw autora w odwrotnej kolejności alfabetycznej (od Z do A)
 • Najwięcej odsłon: Artykuły są wyświetlane według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane
 • Najmniej odsłon: Artykuły są wyświetlane według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane
 • Jak w wykazie na zapleczu: Artykuły są sortowane według kolumny Kolejność z Menedżera Artykułów.
 • Pole wyboru Uporządkuj wg daty: jeśli wybrano sortowanie według daty (Od najstarszych lub Od najmłodszych), decyduje, według której daty uporządkować artykuły:
 • Utworzono: Używa daty utworzenia artykułu.
 • Poprawiano: Używa daty modyfikacji artykułu.
 • Opublikowano: Używa daty opublikowania artykułu.
 • Pole wyboru Artykułów na liście: określa, ile artykułów wyświetlać na jednej stronie. Odwiedzający witrynę będą mogli zmienić liczbę wyświetlanych pozycji za pomocą filtra.
 • Pole wyboru Kryterium filtrowania: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż)- Decyduje o wyświetlaniu filtra tytułów.
 • Znaków we wprowadzeniu: Można ograniczyć ilość znaków we wprowadzeniu. Ustaw dowolną liczbę (zwykle około 100-200). Jeśli liczba znaków we wprowadzeniu będzie większa, zostanie ono skrócone do liczby znaków tutaj ustawionych.
Zakładka: Opcje

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu typ artykuly archiwalne zakladka opcje.png

W tej zakładce znajdziemy zestaw ustawień, umożliwiający określenie, czy i które elementy „obudowy” artykułów wyświetlać oraz w jaki sposób. Zauważ, że wszystkie opcje standardowo używają ustawienia "Użyj Globalnych". Jeśli ta opcja jest wybrana, zostanie użyte ustawienie z opcji Menedżera artykułów.

 • Wprowadzenie: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż). Jeśli wybrano opcję Pokaż, tekst wprowadzający tego artykułu zostanie wyświetlony na liście artykułów zarchiwizowanych. Jeśli ustawione na Ukryj żaden tekst artykułu nie zostanie wyświetlony.
 • Położenie informacji o artykule: (Użyj Globalnych / Użyj ustawień artykułu / Powyżej / Poniżej / Podziel). Umieszcza blok informacji o artykule powyżej lub poniżej tekstu lub dzieli go na dwa osobne bloki. Jeden blok jest powyżej, a drugi jest poniżej tekstu.
 • Tytuł informacji o artykule: Wyświetla tytuł "Szczegóły" nad blokiem informacji o artykule.
 • Pokaż kategorię: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż). Określa, czy należy wyświetlać tytuł kategorii artykułu.
 • Kategoria łączem: (Użyj Globalnych / Nie / Tak). Jeśli wyświetlana jest kategoria artykułu, to będzie ona odnośnikiem do strony wyświetlającej listę artykułów w tej kategorii.
 • Tytuł kategorii: (UWAGA! - Powinno być: Kategoria nadrzędna)(Użyj Globalnych /Ukryj / Pokaż). Decyduje czy wyświetlać tytuł kategorii nadrzędnej do której należy artykuł.
 • Łącz z nadrzędną kategorią: (UWAGA! - Powinno być: Kategoria nadrzędna łączem) (Użyj Globalnych / Nie / Tak). Jeśli wyświetlana jest kategoria nadrzędna artykułu, to tytuł kategorii będzie odnośnikiem do kategorii nadrzędnej.
 • Tytuły łączem: (Użyj Globalnych / Nie / Tak). Jeśli wyświetlany jest tytuł artykułu, to czy ma być on odnośnikiem do całego artykułu.
 • Pokaż autora: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż) Czy pokazać autora artykułu.
 • Autor łączem: (Użyj Globalnych / Nie / Tak). Jeśli Tak to nazwa autora artykułu będzie odnośnikiem do jego strony kontaktowej (UWAGA - NIE DZIAŁA).
 • Pokaż datę utworzenia: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż). Określa czy pokazywać datę utworzenia artykułu.
 • Pokaż datę modyfikacji: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż). Określa, czy należy wyświetlać datę modyfikacji artykułu.
 • Pokaż datę opublikowania: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż). Określa, czy ma zostać wyświetlona data publikacji artykułu.
 • Przyciski nawigacji: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż). Określa, czy wyświetlić link nawigacyjny (na przykład Następny lub Poprzedni artykuł) po przejściu do artykułu.
 • Pokaż odsłony: (Użyj Globalnych / Ukryj / Pokaż). Pokaż lub ukryj liczbę wyświetleń artykułu.
Zakładka: Opcje pozycji menu

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu Edycja opcje pozycji menu.png

 • Atrybut TITLE w łączu: Opcjonalnie można umieścić tu zwięzły opis łącza, który zostanie dodany w kodzie HTML jako wartość atrybutu title znacznika kotwicy. Treść opisu będzie wyświetlana w dymku, gdy użytkownik umieści kursor myszki nad odnośnikiem w menu.
 • Klasa CSS łącza: Nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.
 • Grafika w menu: Umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.
 • Styl CSS obrazu: Opcjonalna nazwa klasy stylu CSS którym chcesz formatować grafikę w menu.
 • Dodaj tytuł menu: Jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.
 • Pokazuj w menu: (Tak / Nie). Wybierz "Nie", jeśli chcesz wykluczyć pozycję menu z wyświetlania w Menu. Uwaga: wszelkie elementy podmenu również zostaną ukryte. Domyślna wartość to "Tak".
Zakładka: Opcje wyglądu strony

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu Edycja opcje wygladu strony.png

 • Tytuł strony dla przeglądarki: Tytuł, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.
 • Pokaż nagłówek strony: Decyduje o wyświetlaniu tytułu strony przeznaczonego dla przeglądarki w nagłówku strony. Jeśli tytuł strony nie zostanie określony, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.
 • Nagłówek strony: Opcjonalnie można zastąpić tekst tytułu przeznaczonego dla przeglądarek innym tekstem, który zostanie umieszczony w nagłówku stron. Wpisz tutaj tekst tytułu.
 • Klasa CSS strony: Zdefiniowana w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony. Wpisz nazwę klasy - zostanie ona dopisana automatycznie do kluczowych elementów HTML na tej stronie.
Zakładka: Opcje metadanych

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu Edycja opcje metadanych.png

 • Opis-streszczenie: Zwięzłe i atrakcyjne przedstawienie treści strony (ok. 155 znaków), które będzie wyświetlane w wynikach wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe: Zestaw słów lub wyrażeń sygnalizujących treść strony, oddzielonych przecinkami.
 • Wyszukiwarki: Instrukcje dla wyszukiwarek nakazujące indeksowanie bądź pomijanie stron. Wybierz jedną z opcji:
 1. Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
 2. Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
 3. Indeksuj strony, ale nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
 4. Nie indeksuj stron , i nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;
 • Bezpieczeństwo: (Wyłączony / Włączoy / Ignoruj). Określa, czy to łącze ma korzystać z HTTPS (zaszyfrowane połączenia HTTP z prefiksem protokołu httpsː //). Uwaga: do korzystania z tej opcji musisz mieć włączony protokół HTTPS na swoim serwerze.


Zakładka: Powiązane

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu Edycja opcje powiazane.png

Ta zakładka nie wyświetli się w ogóle jeżeli używasz Joomla tylko z jednym językiem. Widoczna jest tylko dla witryn wielojęzycznych czyli w przypadku opublikowania dodatku Filtr języków oraz udostępnienia użytkownikom modułu Przełącznik języka.

Zakładka nieaktywna przy projektowaniu nowej pozycji menu ( do czasu zapisania zmian czyli już po wybraniu typu pozycji menu). Dostępne opcje opisane są w poszczególnych ekranach pomocy dla konkretnego typu pozycji menu.


Zakładka: Przypisane moduły

Pomoc38-Menu Projektant pozycji menu Edycja opcje przypisane moduly.png

 • Nieprzypisane moduły: (Pokaż / ukryj). Pokaż lub ukryj moduły nieprzypisane do tego elementu menu
 • Nieopublikowane moduły: (Pokaż / ukryj). Pokaż lub ukryj moduły, które nie zostały opublikowane

Tabela z listą modułów wyświetla wszystkie dostępne moduły w naszej witrynie w zależności od dokonanych opcji powyżej tabeli.

 • Kolumna Moduł wyświetla nazwę modułu
 • Kolumna Widok poziomu wyświetla poziom dostępu dla tego modułu (widoczność dla określonej grupy użytkowników)
 • Kolumna Pozycja wyświetla nazwę pozycji w szablonie gdzie opublikowany jest dany moduł.
 • Kolumna Wyświetl informuje czy dany moduł jest wyświetlany na stronie dla tej pozycji menu
Wszystkie - oznacza, ze moduł wyświetlany jest na wszystkich stronach,
Tak - oznacza, ze moduł wyświetlany jest na stronach konfigurowanej pozycji menu,
Nie - oznacza, że moduł nie został przypisany do konfigurowanej pozycji menu.
 • Kolumna Opublikowanych informuje nas czy dany moduł jest widoczny na stronie konfigurowanej pozycji menu (czy jest Opublikowany)

Ustawienia te można zmienić. Wystarczy kliknąć tytuł modułu, by otworzyć okno modalne, w którym można dokonać dowolnych zmian w konfiguracji modułu.

Szybkie porady


 • Układ Zarchiwizowane artykuły umożliwia dostęp do starych lub nieaktualnych artykułów, których nie chcesz całkowicie usuwać ze strony.
 • Jeśli chcesz mieć możliwość wyświetlania starych artykułów na blogu lub liście kategorii, utwórz kategorię starszych artykułów i przenieś je do tej kategorii (zamiast zmieniać stan Opublikowany na Zarchiwizowany).

Dziękujemy za wkład

» danielg28,