--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Logowanie

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 13:56, 30 cze 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Moduł Logowanie Moduł Logowanie wyświetla formularz logowania oraz łącza do stron: Nie pamiętam nazwy, Nie pamiętam hasła, Zarejestruj mnie. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Logowanie

Jeśli w globalnych ustawieniach witryny zostanie włączona opcja Rejestruj nowych, wówczas w module wyświetlone zostanie łącze do formularza rejestracyjnego Zarejestruj mnie.

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Logowanie wykorzystuje dane gromadzone za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do ich prezentacji, jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama.

Moduł zapewnia użyteczność podobną, jak strony generowane przez łącza wewnętrzne typu Użytkownik. Zobacz: Projektant pozycji menu - Utwórz/Dostosuj.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe modułu Logowanie

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Logowanie

 • Wprowadzenie [Pre-text]: wyświetlany poniżej nazw modułu tekst lub kod HTML z treścią. Może to być np. tekst informujący, do czego moduł służy czy też odnośnik do systemu pomocy podręcznej. Rozważ umieszczenie tutaj odnośników do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
 • Zakończenie [Post-text]: tekst wyświetlany pod treścią modułu lub kod HTML generujący zaprojektowaną treść. Rozważ umieszczenie tutaj odnośników do Zasad korzystania z witryny, do Polityki prywatności.
 • Skocz po zalogowaniu do [Login Redirection Page]: adres strony wywoływanej przez Joomla! po wylogowaniu się użytkownika. Wybierz z listy rozwijalnej stronę, na którą Joomla! przeniesie użytkownika po wylogowaniu. Może to być np. strona ze specjalnym tekstem powitania czy z informacją o nowościach w witrynie.
 • Skocz po wylogowaniu do [Logout Redirection Page]: adres strony wywoływanej przez Joomla! po zalogowaniu się użytkownika. Domyślnie: strona startowa. Wybierz stronę, na którą Joomla! przeniesie użytkownika po zalogowaniu. Może to być np. strona ze specjalnym tekstem powitania czy z informacją o nowościach w witrynie.
 • Pozdrowienie [Greeting]: zwięzły tekst pozdrowienia. Standardowo jest to słowo Witaj i nazwa lub login użytkownika, np. Witaj, admin. Tekst komunikatu zdefiniowany jest w pliku komunikatów i etykiet językowych. Możesz go zmodyfikować (w pliku językowym witryny pl-PL.mod_login.ini - stała: MOD_LOGIN_HINAME=Witaj %s,): Pokaż lub Ukryj.
 • Pokazuj Pełna nazwa/Użytkownik [Name/Username]: decyduje, czy w powitaniu zostanie wyświetlana realna nazwa użytkownika - imię, nazwisko czy też nazwa konta użytkownika (login).
 • Szyfruj formularz [Encrypt Login Form]: szyfruje dane logowania (wymagane SSL). Nie włączaj tej opcji, jeśli Joomla! nie korzysta z połączeń szyfrowanych (https://).

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje trzy ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Logowanie

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Logowanie dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Logowanie na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Logowanie, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Logowanie
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Logowanie
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do założeń witryny, w tym:
  • wpisz teksty wprowadzenia i stopki,
  • wybierz stronę, na którą system będzie kierować użytkowników po zalogowaniu,
  • wybierz stronę, na którą system będzie kierować użytkowników po wylogowaniu,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Logowanie jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_login. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Logowanie i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_login.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Logowanie, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_login i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_login/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.