--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Wielojęzyczność

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Wielojęzyczność - Stan

Moduł zaplecza Wielojęzyczność - Stan [Multilanguage status] wyświetla w obszarze paska stanu odnośnik Wielojęzyczność, udostępniający informacje o stanie gotowości witryny do obsługi wielojęzyczności. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Odnośnik do modułu Wielojęzyczność - Stan

Kliknięcie odnośnika wywołuje w oknie nakładki szczegółowy raport na temat wymaganych do obsługi wielojęzyczności ustawień witryny.

Moduł Wielojęzyczność - Stan

W górnej części znajdziemy tu informacje o stanie publikacji rozszerzeń obsługujących wielojęzyczność - dodatku Filtr języków i modułu Przełącznik języka, a poniżej informacje o statusie skonfigurowanych języków treści: kod języka, czy opublikowano język etykiet i komunikatów ekranowych witryny, czy opublikowano język treści, czy opublikowano domyślne strony startowej (pozycje menu).

Ustawienia modułu

W module Wielojęzyczność - Stan można skonfigurować tylko opcje rozszerzone.

Opcje rozszerzone

W opcjach rozszerzonych znajdują się ustawienia wyglądu modułu oraz pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Wielojęzyczność - Stan dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.

Powiązania

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_multilangstatus.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_multilangstatus. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu html/mod_multilangstatus w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.