--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Co to są kategorie

Z Joomla!WikiPL

Aby uporządkować zawartość Joomla!WikiPL, stosujemy system kategorii. Kategorie to kolekcje gromadzone w oparciu o wspólne kryterium, np. ze względu na temat czy adresata. Można je znaleźć w przestrzeni nazw Kategoria, składającej się ze stron, z których każda odpowiada danej kategorii. Do kategorii można przypisywać nie tylko strony - artykuły, ale też kategorie, tworząc wielopiętrową hierarchię kategorii. Każdy artykuł i kategoria mogą być przypisane do wielu kategorii.

Oprogramowanie MediaWiki, które obsługuje Joomla!WikiPL posiada wbudowany mechanizm automatycznego tworzenia list i zestawień artykułów uporządkowanych w kategorie.

Strony kategorii są pod pewnymi względami takie same jak inne strony w Joomla!WikiPL, można ją edytować i dodawać do nich tekst. Różnica polega przede wszystkim na tym, że po wyświetleniu, w ich końcowej części znajdzie się automatycznie wygenerowane zestawienie stron/artykułów należących do tej kategorii. Lista istniejących kategorii jest dostępna w Specjalna:Kategorie.